Цілі освітньої програми

Стандарт вищої освіти (бакалавр) спеціальність 073 “Менеджмент”

Освітньо-професійна програма “Менеджмент організації та адміністрування ” 2022 р.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram