Досвід викладання  базової дисципліни «Будівельні матеріали для цивільних інженерів»  для студентів інженерної спеціальності в університеті Нью Брансвіка, Канада

Професор кафедри будівельних матеріалів д.т.н. Суханевич Марина Володимирівна була запрошена у якості професора та отримала практичний досвід  у  викладанні  курсу «Будівельні матеріали для цивільних інженерів» для студентів 3 курсу Факультету цивільної інженерії Університету Нью Брансвіка, Канада.   Ось її враження від викладання у канадському ЗВО.

Мені пощастило викладати на одному з кращих факультетів цивільних інженерів Канади. Завдяки підтримці керівництва університету  та дякуючи декану факультету професору Джефу Ранкіну та викладачам факультету процес викладання став цікавим та захоплюючим досвідом, дозволив по-новому сприйняти нашу роботу з підготовки інженерів-будівельників.

Загалом, освітній процес побудований подібно до звичного нам процесу навчання в КНУБА та більшості технічних університетів Україні, і складається з теоретичної і практичної компоненти.

На початку семестру студентам викладається лекційний матеріал, а через 2-3- тижні починаються лабораторні заняття, причому лекції викладаються в лекційних аудиторіях, обладнаних мультимедійними пристроями, в першій половині дня, а лабораторні заняття проводять у другій половині  дня  протягом 3,5 годин в спеціалізованих лабораторіях.

Структура курсу «Будівельні матеріали для цивільних інженерів» включає 4 основні блоки, що характеризують основні матеріали, які застосовують в будівництві цивільних споруд і доріг у Північній Америці та Канаді,  саме: цемент, бетон, асфальт, деревина (пиломатеріали). Перед початком курсу всі лекції та протоколи до лабораторних робіт розміщуються на сайті університету та студенти можуть з ними ознайомитися, щоб бути підготовленими до спілкування з професором.

Звертає на себе увагу більш практична спрямованість теоретичного викладання та велика кількість годин, відведених на виконання практичних і лабораторних робіт. Факультет має спеціалізовані лабораторії  розчинів, бетонів, бітумів і асфальтобетонів, пиломатеріалів, деревини та композиційних матеріалів на її основі з різноманітним обладнанням для приготування та тестування будівельних матеріалів згідно стандартів США та Канади.

Достатньо  вагомо виглядає звіт з кожної лабораторної роботи- як невеличка експериментально -дослідницька праця об’ємом до 10 сторінок.

Всі практичні досліди, звіти з лабораторних робіт, презентації студенти виконують не індивідуально, а в групах по 5-6 осіб, причому існує система оцінювання внеску кожного студента у загальний результат. Таким чином цивільних інженерів готують до майбутньої роботи, адже будь-який будівельний проект- це результат командної роботи.

Студенти, окрім присутності на лекціях і лабораторних роботах, виконують самостійно тестові завдання на сайті університету за певний час. Термін виконання кожного з 7 завдань також обмежений в часі і після закінчення встановленого строку  доступ до тестів закривається. Система вираховує оцінку за кожний тест у відсотках, потім вони підсумовуються і протягом  семестру студент може бачити свої результати та сумарний бал успішності.

Протягом семестру проводяться два проміжні екзамени та один підсумковий. В той час як проміжні екзамени проводить лектор в аудиторії, то підсумковий відбувається в окремому приміщенні, де студенти сидять по одному за партами, розташованими у два ряди. Не варто навіть мріяти про списування, використання мобільного телефона або смарт-годинника – це заборонено уставом університету.  Всі екзамени  побудовані у вигляді тестів з різними типами питань – або вибрати правильну відповідь, або дати розгорнуте пояснення, або зробити розрахунок.

Загалом система підготовки інженерів дуже подібна до нашої системи підготовки інженерів у КІБІ часів 80-х-90-х років, підсилена цифровізацією навчального процесу та перевагами сучасних інтернет-технологій. Навчальний план складається лише з дисциплін, які стосуються безпосередньо підготовки цивільних інженерів і містить 5-6 навчальних курсів на семестр.

В продовж навчання для студентів старших курсів  організовують  екскурсії на провідні підприємства будівельної індустрії з метою ознайомити молодь з можливими місцями роботи.

Також у виставковому центрі університету постійно проводять ярмарки роботодавців, де провідні підприємства, фірми, лабораторії пропонують молоді працевлаштування на неповний день або канікулярний період з можливістю подальшого працевлаштування після отримання диплома.

Приємно вразила наполегливість, з якою студенти оволодівають знаннями, їх бажання навчатися, відповідальність, обізнаність, інтелігентність.

Підводячи підсумки слід зазначити, що досвід викладання був отриманий позитивний, проте приємно відмітити, що в університетах України підготовка інженерів все ще залишається на високому рівні та може скласти конкуренцію провідним закладам освіти світу. Слід лише покращити матеріально-технічну базу та оснащення лабораторій сучасними приладами, прискорити цифровізацію навчального процесу та адміністрування  освітніх процедур всередині університету.

Загалом в мене залишилось враження, що наш КНУБА, в цілому, не поступається канадським університетам  щодо якості підготовки фахівців будівельної галузі. В нас є простір для розвитку та вдосконалення навчального процесу,  проте збереження нами традицій викладання, вимогливості та безкомпромісності у оцінюванні знань наших студентів, дасть позитивні результати та залишить наш університет на вершині рейтингів технічних закладів освіти України та світу.

д.т.н. Суханевич М.В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram