ДЬЯЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Дьяченко Олександр Сергійович (Oleksandr Diachenko)– асистент кафедри машин і обладнання технологічних процесів, кандидат технічних наук.

 

 

diachenko.os@knuba.edu.ua

 

Освіта:
У 2015 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», здобув кваліфікацію інженер-механік-дослідник.
У 2019 році отримав «Європейський паспорт інженера» Європейської федерації Національних інженерних асоціацій «Feani».

Загальна інформація:
Загальний стаж роботи 5 років. Науково-педагогічний стаж 1 рік.
З 2018 року працює в КНУБА на посаді асистента кафедри машин і обладнання технологічних процесів.

Перелік навчальних дисциплін:
1. SolidWorks – основи проектування (133 «Галузеве машинобудування»);
2. SolidWorks – основи проектування (131 «Прикладна механіка»);
3. Основи моделювання і проектування логістичних процесів і систем (131 «Прикладна механіка»);
4. Системи автоматизованого проектування в машинобудуванні (131 «Прикладна механіка»);
5. Системи автоматизованого проектування в машинобудуванні (133 «Галузеве машинобудування»);
6. Механічне обладнання підприємств (ХТІ).

Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностю 133 «Галузеве машинобудування» та 131 «Прикладна механіка».

Науково-методична робота:
Автором опубліковано 11 наукових, методичних праць і довідників, серед яких 5 статей, 3 методичні вказівки, 3 патенти України на корисну модель. Основні праці: дві наукові статті в журналі «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies» (2017, 2018), який входить до науково-метричної бази даних SCOPUS.

Напрями наукової діяльності:
Обґрунтування параметрів віброустановки з просторовими коливаннями для формування плоских плит.

 

Публікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram