ДЄДОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ

Дєдов Олег Павлович (Oleg Dedov)– професор кафедри машин і обладнання технологічних процесів, доктор технічних наук, доцент, член-кориспондент Академії будівництва України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премії Академії будівництва України імені М. С. Буднікова.

 

 

dedov.op@knuba.edu.ua

dedovvcbk@ukr.net

Освіта:
У 2001 році закінчив Національний аграрний університет «Механізація і електрофікація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженер-механік-дослідник.
У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Загальна інформація:
Загальний стаж роботи 18 років. Науково-педагогічний стаж 15 років.
З 2004 року працює в КНУБА на посадах ассистента кафедри машин і обладнання технологічних процесів, наукового співробітника науково-дослідного сектору, асистента, доцента.
У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.04 «Машини для земляних, доро-жніх і лісотехні-чних робіт». Тема дисертації «Створення резонансної гідравлічної вібротрамбовки для ущільнення грунтів».
У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін:
1. Методика наукових досліджень (133 «Галузеве машинобудування»);
2. Методологія наукових досліджень  (193 «Геодезія та землеустрій»);
3. Методика наукових досліджень (192 «Будівництво та цивільна інженерія»);
4. Методика наукових досліджень (131 «Прикладна механіка»);
5. Методологія наукових досліджень (193 «Геодезія та землеустрій»);
6. Методологія наукових досліджень (193 «Геодезія та землеустрій»);
7. Експериментальні методи досліджень процесів при виробництві будівельних матеріалів (PhD);
8. Ліцензування і патентування наукової продукції (PhD).

Науково-методична робота:
Автором опубліковано 85 наукових, методичних праць, 3 монографій, 11 патентів України на корисну модель. Основні праці: навчальний посібник «Основи технології машинобудування» (2011), конспект лекцій «Системи технологій бетонних та залізобетонних робіт» (2012)

Публікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram