ДЗЮБЕНКО В.Г.

Дзюбенко Володимир Григорович – доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, кандидат технічних наук, доцент. Полковник у відставці, учасник бойових дій (розмінування територій України від вибухонебезпечних предметів), ліквідатор аварії на ЧАЕС у 1986 р. Отримав державні нагороди: ордени «За службу Батьківщині у збройних силах III ст.», «Народної пошани — герой Чорнобиля» і десятьма медалями.
https://orcid.org/0000-0003-2468-2555
dziubenko.vg@knuba.edu.uavhdziubenko@gmail.com
тел.: (044) 241-54-91, внутр. 4-91, кімната 241

Освіта
У 1972 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» та здобув кваліфікацію «інженер-будівельник». У 1985 р. Закінчив Військову інженерну академію ім. В. В. Куйбишева за спеціальнгістю «Оперативно-тактична». У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Рівень володіння англійською мовою – B2.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 54 роки. Науково-педагогічний стаж 41 рік.
З 1972 до 1980 р. Служив у лінійних частинах інженерних військ.
З 1980 року служив в КНУБА на посадах викладача, старшого викладача, начальника предметної методичної групи військової кафедри, старшого викладача кафедри підготовки спеціалістів з питань цивільної оборони.
З 2008 року працював на посаді старшого викладача кафедри охорони праці та навколишнього середовища, з 2016 року по теперішній час – доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища.
У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». Тема дисертації «Автономні системи теплопостачання з глибокою утилізацією теплоти відвідних газів котлів».
У 2018 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін
1. Основи безпеки життєдіяльності (191 «Архітектура і містобудування»).
2. Охорона праці в будівництві (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
3. Охорона праці в галузі (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
Консультант розділу «Охорона праці» атестаційних робіт магістрів та дипломного проєктування бакалаврів за спеціальностями 191 «Архітектура і містобудування».

Науково-методична робота
Автором опубліковано понад 50 наукових, методичних праць і довідників, серед яких навчальний посібник і довідник, 5 авторських свідоцтв на винаходи і патентів України. Розробник 3 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА. Основні праці: підручник «Машини інженерного озброєння сил цивільного захисту України» (2001), довідник «Військово-інженерна і спеціальна техніка цивільного захисту України» (1998), дві наукові статті в журналі «FME Transactions» (2017, 2018), що входить до науково-метричних баз даних SCOPUS і Web of Sciences, одна наукова стаття в журналі «IOP Conference Series: Materials Science and Engineering» (2020), що входять до науково-метричної бізи даних SCOPUS.

Напрями наукової діяльності
Утилізація теплоти відвідних газів котлів, полімерні теплообмінники, безпека праці, безпека життєдіяльності.

Публікації 2021 р.

Публікації 2020 р.

 1. Ткаченко Т. М. Підвищення безпеки приміщень спільного користування багатоповерхового житла / Т. М. Ткаченко, В. О. Мілейковський, В. Г. Дзюбенко, Ткаченко О. // Тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» 21-22 травня 2020 р., м. Харків, ХНУБА. – Харків.: ХНУБА, Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України, 2019. – С.268-270. – Режим доступу: http://itad.com.ua/gallery/тези2020.pdf.
 2. Tkachenko T. Improvement of the safety of multi-floor housing / T. Tkachenko, V. Mileikovskyi, V Dziubenko, O. Tkachenko // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020 . – Vol 907. – IOP Publishing, 2020. – ArticleID: 012064. – Режим доступу: https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012064 (Scopus).

Публікації 2019 р.

 1. Мілейковський В. О. Аналітичний опис розширення плоских напівобмежених струмин / В. О. Мілейковський, Т. М. Ткаченко, В. Г. Дзюбенко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – Випуск 28. – Київ: КНУБА, 2019. – С.28-35. – Режим доступу: http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/173716.
 2. Мілейковський В. О. Ефективна організація повітрообміну в приміщеннях без можливості витісняючої вентиляції / В. О. Мілейковський, В. Г. Дзюбенко, І. А. Саченко // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конфе-ренції “Зелене будівництво” 12-13 листопада 2019 р, Київ, Україна. Миколаїв: Видавець Торубара В.В. C. 85-86.

Публікації 2018 р.

 1. Dovhaliuk V. Simplified Analysis of Turbulence Intensity in Curvilinear Wall Jets / V. Dovhaliuk, O. Gumen, V. Міleikovskyi, Dziubenko // FME Transactions. – 2018. – № 2(46). – P.177-182. – DOI:10.5937/fmet1802177D. – Access mode: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/istrazivanje/fme/vol46/2/5_v._mileikovskyi_et_al.pdf (Scopus).
 2. Dziubenko V. H. Expansion of the Range of Wet Air I-d Diagram for Environmental Safe Heat Production / H. Dziubenko, V. O. Mileikovskyi, I. A. Sachenko // Екологічна безпека та природокористування: Збірник наукових праць. – Випуск 2(26). – Київ, 2018. – С.15-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2018_2_4.

Публікації 2017 р.

 1. Gumen O. Geometric Analysis of Turbulent Macrostructure in Jets Laid on Flat Surfaces for Turbulence Intensity Calculation / O. Gumen, V. Dovhaliuk, V. Міleikovskyi, O. Lebedieva, Dziubenko // FME Transactions. – 2017. – № 2(45). – P.236-242. – DOI:0.5937/fmet1702236G. – Режим доступу: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/istrazivanje/fme/vol45/2/6_vmileikovskyi_et_al.pdf (Scopus, Web of Science).
 2. Мілейковський В. О., Клименко Г. М., Дзюбенко В. Г. Ефективність організації повітрообміну приміщень при використанні стін Тромба – Мішеля / В. О. Мілейковський, Г. М. Клименко, В. Г. Дзюбенко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2017. – Вип. 21. – С.18-26. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/03/VOTGP_2017_21.pdf.

Публікації 2016 р.

 1. Гумен О. М. Аналіз геометрії профілю швидкості при ламінарному русі у двокутному каналі / О. М. Гумен, В. О. Мілейковський, В. Г. Дзюбенко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2016. – Вип. 19. – С.50-54. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/03/VOTGP_2015_19.pdf.
 2. Гумен О. М. Обробка результатів експериментальних досліджень за складною математичною моделлю / О. М. Гумен, В. О. Мілейковський, В. Г. Дзюбенко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі. – 2016. – Вип. 8. – С.101-106. ISSN 2310-0516. – Режим доступу: http://science.knuba.edu.ua/source/vydannya/energoefektyvnist/energoefektyvnist-08-2016.pdf.
 3. Плоский В. О. Моделювання термічного опору трав’яного шару зеленої покрівлі / В. О. Плоский, Т. М. Ткаченко, В. О. Мілейковський, Г. Дзюбенко // Теорія і практика будівництва «Львівська політехніка». – 2016. – № 844. – С.158-163. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34738.
 4. Ткаченко Т. Н. Перспективы «зелёного» строительства и альтернативных форм озеленения в Украине / Т. Н. Ткаченко, В. Г. Дзюбенко, В. A. Милейковский // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – Вип. 60. – С.324-334. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201660.pdf.

Сертифікати, стажування

Дзюбенко

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram