ЗАПРИВОДА  ВІТАЛІЙ  ІВАНОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри архітектурних конструкцій, дійсний член Академії будівництва України,   член національної спілки архітекторів України,   член громадської Ради

інспекції архітектурно – будівельного контролю України,  член архітектурно –  містобудівної Ради управління містобудування та архітектури  Бориспільської міської ради.ᅠ

 

 

 

 

 

       ORCID :  https://orcid.org/0000-0002-9790-8706

       Scopus :   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221743572

       Web of Science :     https://www.webofscience.com/wos/author/record/2899127

        Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Vitalii-Zapryvoda

        Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=d2utJokAAAAJ 

        Т-н:  (044) 241-55-72; внут.  5-72;  Кімната 420.

Освіта

У 1972 році закінчив Конотопський індустріально – педагогічний технікум, по спеціальності «обробка металів різанням» та отримав кваліфікацію «технік-технолог»

У 1979 році з відзнакою закінчив Харківський інститут інженерів комунального будівництва,  отримав повну вищу освіту за спеціальністю “міське будівництво» та отримав кваліфікацію «інженер-будівельник».

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «прикладна геометрія, інженерна графіка». Тема дисертації: «Геометричне моделювання надходження сонячної радіації на поверхні просторових покриттів архітектурних об’єктів».

У  2014 р.  присвоєно вчене звання доцента кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури.

У 2018 році пройшов наукове стажування в Ізраїлі «ISRAELI INDEPENDENT ACADEMY FOR DEVELOPMENT OF SCIENCES» .

 

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 51 рік.. Науково-педагогічний стаж 18 років.

 

Після закінчення Харківського інституту інженерів комунального будівництва:

 1979 -1982 р. працювала на посаді майстра, виконроба будівельного управління в м. Олександрія, Кіровоградської області.

 1982р. начальник архітектурно- планувального бюро Бориспільського міськвиконкому.

 1983 – 1990 р. Головний архітектор м. Бориспіль.

 1990 – 1993 р. Промбудбанк України, начальник сектору капітального будівництва системи Укрпромбудбанку по Україні.

 1993 – 2005 р. Бориспільський міськвиконком, начальник самостійного управління містобудування та архітектури.

 2006 – 2010 р. ДАТ «Будівельна Компанія «УКРБКД», заступник директора департаменту проектних робіт та інформатики.

 2010 – 2012 р. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, начальник управління – заступник директора департаменту нормативно – методичного забезпечення промислового і цивільного будівництва, буд індустрії та виробництв будівельних матеріалів.

  2005 – 2013 р. на 0.5 ставки в КНУБА на кафедрі архітектурних конструкцій.

  2013  по теперішній час на 1.0 ставки в КНУБА на кафедрі архітектурних конструкцій на посаді доцента.

Перелік навчальних дисциплін

      Будівельний факультет

 1. Предмет: «Архітектура будівель і споруд»

            Спеціальність 192 “Будівництво та цівільна інженерія”

            Спеціалізація 192.01 «Промислове та цивільне будівництво»

 1. Предмет: «Енергоефективні будівлі та споруди»

            Спеціальність 192 “Будівництво та цівільна інженерія”

            Спеціалізація 192.01 «Промислове та цивільне будівництво»

 

       Будівельно – технологічний факультет

 1. Предмет: «Основи архітектури будівель та споруд»

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів»

 1. Предмет: «Архітектура промислових будівель»

       Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

       Спеціалізація «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів»

 

Факультет урбаністики та просторового планування

 1. Предмет: «Основи архітектури будівель і споруд»

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

 Спеціалізація    «Міське будівництво та господарство»

 

                                     Науково – методична робота

  

  Автором опубліковано, за результатами наукових досліджень,  48 наукових робіт, із них: 7– у міжнародних виданнях та виданнях, що належать до науко метричних баз (Scopus, Web of Science); 30 – у виданнях, що належать до переліку фахових видань; 4 – у матеріалах науково-практичних конференцій; 7 – в додаткових публікаціях.

 

Опубліковано 2 навчальні посібники :

 1. В.О.Плоский, Г.В.Гетун , В.І Запривода Багатоповерховий панельний житловий житловий будинок. Навчальний посібник – К.; КНУБА, 2013 140 с.;
 2. В.О.Плоский, Г.В.Гетун, М.В.Тимофєєв, Запривода В.І. Енергоефективний панельний житловий будинок.Навчальний посібник з грифом КНУБА К.; Вид. Ліра-К, 2017,189 с.;

 

 Опубліковано підручник:

        1.Плоский В. О., Гетун Г. В., Мартинов В. Л., Сергейчук О. В., Віроцький В. Д., Запривода В. І., Кріпак В. Д., Лавріненко Л. І., Малишев О. М. Архітектура будівель та споруд. Книга 4. Технічна експлуатація та реконструкція будівель: Підручник для вищих навчальних закладів. – / Плоский В. О., Гетун Г. В., Мартинов В. Л., Сергейчук О. В., Віроцький В. Д., Запривода В. І., Кріпак В. Д., Лавріненко Л. І., Малишев О. М. – Кам’янець-Подільський: Видавництво «Рута». 2018 р. – 750 с.

 

       Опублікована монографія:

 1. Viacheslav Martynov, Olga Krivenko, Vitaliy Zaprivoda. For writing a section of the monograph «MODERN TREND IN SCIENCE AND PRACICE  VOLUME 2»   DOI 10.51587/9781 – 7363 – 13364 – 2022 – 006. California (USA) January 25, 2022

 

       Опубліковані методичні вказівки:

 1. Запривода А.В., Запривода В.І. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Архітектура будівель і споруд» для студентів «Промислове та цивільне будівництво» заочної форми навчання. Київ:. КНУБА, 2019. – 32с.
 2. Запривода А.В., Запривода В.І. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Енергоефективні будівлі та споруди» для студентів спеціальностей: ПЦБ заочної форми навчання. Київ:. КНУБА, 2019. – 24с.
 3. Основи архітектури будівель і споруд : програма та методичні вказівки до самостійного вивчення та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.092 104  «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»  для усіх форм навчання. К.: КНУБА, 2020р. – 32с.
 4. Запривода А., Запривода В., Кошова В. Основи архітектури будівель і споруд : програма та методичні вказівки до самостійного вивчення та контрольні завдання для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма: «Міське будівництво та господарство»   для усіх форм навчання.  Київ: КНУБА, 2021р. –
 5. Запривода А.В., Запривода В.І., Кошева В.О., Кожедуб С.А. Архітектурні та будівельні конструкції: методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу з дисципліни для студентів спеціальностей 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємств», 071 «Облік і аудит» спеціалізації «Облік та аудит», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій та адміністрування»   усіх форм навчання. Київ: КНУБА,  2021 р.- 68с.

 

Напрями наукової діяльності

 

    Сфера наукових інтересів – інсоляція, сонячна енергія, енергоефективні будівлі, використання криволінійних поверхонь в архітектурі для розміщення на них геліоприймальних пристроїв,  прикладна геометрія, архітектурне будівництво.

     Наукові дослідження полягають у розробці геометричних моделей,  інструментів, засобів та методів для вирішення  задач надходження сонячної радіації на поверхні архітектурних об’єктів з її подальшим використанням, як енергоносія та задач  інсоляції цих об’єктів.

      Практична цінність досліджень підтверджуються впровадженням одержаних результатів у проектну практику при проектуванні торгово – розважального комплексу «Електроніка» загальною площею 80000 м² в інституті КиївЗНДІЕП,  у спеціальному конструкторському бюро математичних машин і систем Інститута кібернетики ім. Глушкова НАН України при виконанні теми «Розробка перспективних моделей об’єктів будівництва», тощо  та в учбовий процес на кафедрі архітектурних конструкцій.

 

 

                                                                               Публікації

       Публікації  2022р. :

       Статті у фахових виданнях, що входять до наукометричних базах інших держав

1.Zaprivoda V.,  Ploskyi V., Krivenko O.,  Zapryvoda A. DEFINITION OF THE DAILY MODEL OF DISTRIBUTION OF SOLAR RADIATION ON THE CURVED SURFACES OF BUILDINGS   «EVRIKA: Physics and Engineering» (2022), Number, 6, 24-32. DOI: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2022.002640. (Scopus)

                                                         Монографії

 1. Viacheslav Martynov, Olga Krivenko, Vitaliy Zaprivoda. For writing a section of the monograph  «MODERN TREND IN SCIENCE AND PRACICE  VOLUME 2»   DOI 10.51587/9781 – 7363 – 13364 – 2022 – 006. California (USA) January 25, 2022

 

 

   Публікації 2021р.:

 

 Статті у фахових виданнях, що входять до наукометричних базах інших держав.

 1. Klocho Andrey, Telenchuk Svitlana, Chernyshev Denis, Vitalii Zaprivoda . Using Deep Structured Semantic Model to Analysis Text Documents in the Building Normative Base. // 2020 IEEE International  Conference on Problems of   Inforcommunicalions Science and Technology PIC S and T 2020 – Procttdings, 2021, pp 330 -334, 9467985. (Scopus )
 2. Pylypchuk, O., Krivenko, O., Polubok A., Zapryvoda A., Zapryvoda V. (2021). Ecological Innovations of Materials in Art Objects to Create a Comfortable Human Environment. Proceedings of the 2021 2nd International Conference on Modern Education Management, Innovation and Entrepreneurship and Social Science (MEMIESS 2021), Jul. 2th-4th, 2021 in Xi’an, China. Atlantis Press SARL, Part of Springer Nature, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 568, 1–6. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210728.001(зарубіжний, міжнародний науковий журнал, що індексується наплатформі CNKI, Google Scholar, Web of Science CPCI та ін.)  

3.Terenchuk S.,  Pasko R., Panko O.,  Zaprivoda V. Models, methods and means of reproduction of export knowledge in intelligent support system building-technical expertise Scientific journal of Astana IT University, Nur-Sultan ISSN (P) 2707-9031 ISSN (E) 2707-904X  Volume 6, June 2021 Web: https://sj.astanait.edu.kz/. ( Scopus )

 

Публікації 2020

 

Статті у фахових виданнях, що входять до наукометричних базах інших держав.

 

 1. Chernyshev Denis, Klocho Andrey, Oleksii Panko, Viktoriia Ternavska, Vitalii Zaprivoda. Моделі і методи системного аналізу текстів нормативної бази в будівництві. International Journal of Technology and Engineering (IJITEE) ISSN 2278-3075, Volume-9, Issue -6, April 2020, рр. 1873-1879. ( Scopus)
 2. Olga Krivenko, Peter Kulikov, Andrey Zaprivoda, Vitalii Zaprivoda. Calkulation of the instant model of solar radiation distribution on curved surfaces in hish – rise buldings. «EVRIKA: Physics and Engineering» (2020) Number, 6,  3-12. Website:  http: // eu-jr.eu. doi:https //doi.org/10.21303/2461-4262.2020.0011513. (Scopus)

 

Публікації 2019р.:

 

      Інші праці.

 

 1. Гетун Г.В., Запривода В.І. «Вимоги до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель» – ж – л «Вісник будівельника» №1 (10) К.: 2019р., с. 44-47.
 2. Запривода А.В., Запривода В.І. Активні та комбіновані сонячні будівлі (продовження, початок №5 (8), К.: 2018р.) ж – л «Вісник будівельника» №2 (11) К.: 2019р, с. 42-46.
 3. Запривода В. І., Запривода А. В. Акумулятори накопичення тепла, що використовуються в геліосистемах. – ж-л «Вісник будівельника» №5 (14) К.: 2019 р., с. 34-39.

 

 

Публікації 2018р.:

 

     Статті у фахових виданнях.

 1.Запривода В.І., Запривода А.В. Геометричне моделювання зон сонячної радіації (СРЗ) на поверхнях оболонок виконаних із залізобетону та описаних відсіками напівсфер. Вид. «Будівельник» Зб. «Прикладна геометрія і інженерна графіка» Вип. 92. 2018.

Міжнародні конференції

 1. Запривода А.В., Запривода В.І. До питання оріентації обєктів архітектури відносно сторін світу за умови використання сонячної енергії для їх енергозабезпечення. Зб. праць 13 Міжнародної наукової конференції «Сучасні досягнення в науці і освіті» 6 – 13 вересня 2018р. м. Нетанія, Ізраіль, c. 170-174.

       Інші праці.

 1. Запривода В.І., Запривода А.В. Пасивний сонячний будинок. «Спілка будівельників України», «Вісник будівельника». № 4 , 2018.
 2. Гетун Г.В., Запривода В.І. «Гармонізація нормативних документів України з європейськими стосовно вимог до пожежної безпеки» – ж-л «Вісник будівельника» №3 (6), К., 2018р., с. 42-47.
 3. Гетун Г.В., Запривода В.І. Енергоефективність будівель в Україні.  Ж-л «Вісник будівельника» №4 (7), К., 2018р., с. 43-47.
 4. Запривода А.В., Запривода В.І. «Активні і комбіновані сонячні будинки» – ж-л «Вісник будівельника» №5 (8), К., 2018р., с.43-47.

 

        Публікації 2017 – 1986 р.:

 

   У фахових виданнях   –  29 публікацій;

   Міжнародні конференції і симпозіуми – 4 публікації;

   Інші публікації – 1 публікація.

 

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram