Викладачі кафедри дизайну взяли участь у міжнародній науковій конференції “Роль психології та педагогіки в духовному розвитку сучасного суспільства”

К.т.н., доцент кафедри дизайну Пилипчук О.Д. та к.т.н., доцент кафедри дизайну Полубок А.П. взяли участь у Міжнародній науковій конференції “Роль психології та педагогіки в духовному розвитку сучасного суспільства”, що проходила 30-31 липня 2022 року у Baltic International Academy (Riga, the Republic of Latvia).

Доценти кафедри дизайну отримали сертифікати із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредиту ECTS) та збірник тез міжнародної наукової конференції з надрукованою роботою «Determination of modern methods of formation of creative abilities in the training of future designers 02 «Culture and art» (https://doi.org/10.30525/978-9934-26-228-9-83). Для формування методології педагогічної освіти дизайнерів-художників, їхнього творчого розвитку у майбутній професійній діяльності, а також враховуючи сучасні реалії, викликані переходом на можливу дистанційну чи змішану освіту, запропоновано  практичний метод, який може бути рекомендованим способом для практичної реалізації та успішно застосованим як для очної форми навчання, так і дистанційної.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram