Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні»

Доцент кафедри дизайну Косаревська Раддаміла Олександрівна та доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Левченко Олексій Вікторович успішно завершили Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні», яке проводилось з 3 травня по 13 червня 2022 року Національним університетом «Одеська юридична академія» за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва. Під час онлайн-лекцій спікерами було проаналізовано та надано практичні поради щодо проведення освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Професійна програма підвищення кваліфікації була розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності. Доценти КНУБА отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації та збірник тез науково-методичних доповідей з надрукованою підсумковою роботою «Семіотика дизайну, мистецтва і архітектури» та «BIM-технології в проєктуванні дизайн-об’єктів» для спеціальності 022 «Дизайн» в умовах воєнного стану в Київському національному університеті будівництва і архітектури». Навчальне навантаження становило 6 кредитів ECTS (180 годин).

Також доцент кафедри дизайну Косаревська Р.О. стала дійсним членом наукової організації “Центр українсько-європейського наукового співробітництва” (2022), основною метою якого є вивчення досвіду діяльності закладів вищої освіти та суб’єктів публічного адміністрування у сфері освіти і науки держав Європейського Союзу, а також створення спільного сприятливого наукового середовища України та держав Європейського Союзу.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram