Суліменко Ганна Геннадіївна

***

Суліменко Ганна Геннадіївна

Суліменко Ганна Геннадіївна

Кандидат технічних наук, доцент

У 1993 році закінчила архітектурний факультет Київського інженерно-будівельного інституту (ЦВ №675180, архітектура, архітектор).
У 2002 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Автоматизована побудова викройок оббивки м’яких меблів» (ДК №017716, 05.01.01., прикладна геометрія та інженерна графіка). Доцент кафедри архітектури, атестат 02 ДЦ №013328
Має майже 20 років викладацького стажу у вищих навчальних закладах (з 1999 р.).
З 2007 р. по теперішній час працює доцентом кафедри Інформаційних технологій КНУБА.
З 2009 р. виконує обов’язки вченого секретаря кафедри.

Сфера професійних інтересів

  • Тривимірне комп’ютерне моделювання та анімація
  • Дизайн та формоутворення

Силабуси освітньої компоненти

  • Комп’ютерне моделювання меблів – силабус

Профіль в наукометричних базах

ORCID
Google Scholar
Scopus
WoS

Підвищення кваліфікації

Сертифікат про участь у міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті» 2018р.

Сертифікат про участь у міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті» 2018р.
Сертифікат про участь у міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті» 2018р.

Стажування на кафедрі Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», тема стажування «Впровадження методів нарисної геометрії до програм 3D-графіки» 2022р. Наказ №301

Досягнення у професійній діяльності відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187

Інформація за професійною діяльністю

З 2002 по 2007 рік працювала заступником завідувача кафедри архітектури в Київському національному авіаційному університеті.
3 2007 р. доцент кафедри інформаційних технологій КНУБА.

  1. Навчальний практикум: «програми проєктування». Основи роботи в 3dsMax. Практичні завдання з моделювання: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт. Призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» // Літошенко Г.В., Суліменко Г.Г. – К.: КНУБА, 2014 – 56 с.
  2. Комп’ютерне проєктування. Основи роботи в 3DsMAX. Сплайнові моделювання: методичні вказівки / уклад.: Г.Г. Суліменко, С.І. Ботвіновська, Г.В. Літошенко. – Київ: КНУБА, 2022. – 40 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram