АКРЕДИТАЦІЯ

І РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ (БАКАЛАВРАТ) 071 “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ”

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування є головною кафедрою в підготовці студентів спеціальності “Облік і оподаткування”

 

З  освітньо-професійною програмою  магістрів спеціальності ОіО можна ознайомитись за посиланням:

З  освітньо-професійною програмою  бакалаврів спеціальності ОіО можна ознайомитись за посиланням:

 

Звіт НД кафедри ЕТОО за 2023

 

Каталог вибіркових освітніх компонент КНУБА на 2022/2023н.р. 

 

З навчальним планом бакалаврів спеціальності ОіО можна ознайомитись за посиланням:

 

З навчальним планом магістратури спеціальності ОіО можна ознайомитись за посиланням:

 

 

 

Нормативна документація КНУБА

 

Інформація про гарантів

ГАРАНТ ОПП «ОБЛІК І АУДИТ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 

ГАРАНТ ОПП «ОБЛІК І АУДИТ»  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» – Магістри

 

Запрошуємо до вступу на спеціальність облік і оподаткування

 

З силабусами обов’язкових дисциплін, та методичними рекомендаціями до проходження переддипломної практики здобувачами можна ознайомитись за посиланням:

 

З силабусами вибіркових дисциплін можна ознайомитись за посиланням:

 

Презентації вибіркових дисциплін для здобувачів:

З інформацією про підвищення кваліфікації викладачами і з відповідними сертифікатами можна ознайомитись у профілі кожного викладача.

Зі звітом про самооцінювання освітньої магістерської програми «Облік і аудит» можна ознайомитись за посиланням: 

 

Матеріально-технічне база для впровадження інноваційних методів освіти

 

Презентація матеріально-технічного забезпечення КНУБА ОПП ОіА

 

Матеріальне-технічне забезпечення навчального процесу в КНУБА: 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram