НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові дослідження  ведуться за напрямками:

 • динамічний моніторинг споруд для своєчасного визначення ступеню і швидкості змін загального технічного стану об’єкту та запобігання можливого розвитку деструктивних процесів і забезпечення його технічної безпеки (доктор технічних наук, професор В.В.Гайдайчук, кандидат технічних наук, доцент К.Е. Котенко);
 • моделювання напружено-деформованого асфальтобетонного покриття доріг при дії теплових і силових збурень (доктор технічних наук, професор В.В.Гайдайчук);
 • параметрична оптимізація пластин і оболонок та управління цільовою функцією при комбінованих статичних і динамічних навантажень згідно будівельних норм (доктор технічних наук, професор В.В.Гайдайчук, доктор філософії (PhD), доцент О.О. Кошевий);
 • дослідження акустичних полів, які генеруються різноманітними акустичними джерелами у прямих каналах довільної (але незмінної по довжині) форми та площі поперечного перерізу з рівномірною осередненою течією (доктор фізико-математичних наук, професор А.О. Борисюк);
 • дослідження надійності недосконалої циліндричної оболонки-опори при дії комбінованого навантаження (доктор технічних наук, професор О.О. Лук’янченко);
 • дослідження стохастичних параметричних коливань пружних систем з урахуванням їх попередніх станів (доктор технічних наук, професор О.О. Лук’янченко);
 • відновлення залізобетонних конструкцій просочуванням (доктор філософії (PhD), доцент Р. О. Плохута)

В період 2015-2022 років співробітниками кафедри були опубліковані наступні наукові праці: 

2022

Монографія

 1. Лук’янченко О.О., Костіна О.В. (Монографія) Коливання параметрично збуджених пружних оболонок. Вид-во “Каравела”, 2022, 164 с.
 2. Kotenko K. Напружено – деформований стан тришарових  оболонок. Вплив форми і розмірів.  Theoretical foundations in research in Engineering: collective monograph / Kotenko K. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston, USA: Primedia eLaunch, 2022. –181 р.
 3. Kotenko K.E. Вплив армування полімерного заповнювача на динаміку тонкостінних тришарових оболонкових структур. Improvement of scientific  approaches  to the development of engineering: collective monograph / Kotenko K.E. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston, USA: Primedia eLaunch, 2022.

Наукові публікації:

 1. Borysyuk A.O. (2022):A numerical technique to solve a problem of the fluid motion in a straight plane rigid duct with two axisymmetric rectangular constrictions. Доповіді НАН України, № 1, С. 48-57 Режим доступу – http://doi.org/10.15407/dopovidi2022.01.048
 2. Borysyuk A.O. (2022): A numerical technique to solve a problem of the fluid motion in a straight plane rigid duct with two axisymmetric rectangular constrictions. An alternative approach. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, no. №4, 55-65.Режим – доступу http://doi.org/10.15407/dopovidi2022.01.048
 3. БорисюкA.O. (2022): Наближений метод визначення зміну витратних характеристиках течії крові у великій коронарній артерії, зумовлених появою її патологічної звитості. Теорія та експериментальна перевірка. Доповіді НАН України, №5, С. 30-41 Режим доступу – http://doi.org/10.15407/dopovidi2022.01.048
 4. Луговий П.З. Динаміка тришарових конічних оболонок з дискретно неоднорідним заповнювачем при нестаціонарних навантаженнях / П.З. Луговий, В.В. Гайдайчук,С.П. Орленко,К.Е. Котенко // Прикладна механіка: Міжнародний науковий журнал. – 2022. – Т.57. – № 4. – С.23 – 34. Режим доступу – http://
 5. Lugovyi P.Z. Dynamics of Sandwich Conical Shells with a Discretely lnhomogeneous Core Undre Nonstationary Loading / P.Z. Lugovyi., V.V.Gaidaichuk, S.P.Orlenko, К.Е. Kontenko // International Applied Mechanis 2022, 58(4),pp.410-422. Режим доступу – http://doi.org/10.1007/s10778-022-01166-x
 6. Gaidaichuk V.V.  IMPACT OF ELASTICITY OF POLYMER FILLER OF THREE-LAYER CYLINDRICAL STRUCTURE OF ELLIPTICAL SECTION ON ITS BEHAVIOR UNDER INTERNAL IMPULSE LOADING / V.V. Gaidaichuk, K.E. Kotenko,  D.S. Lavinskiy // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. – С. 467-472. Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua/
 7. Гайдайчук В.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТРИШАРОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК ЕЛІПТИЧНОЇ ФОМИ ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ ОСЕСИМЕТРИЧНОМУ ІМПУЛЬСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ /В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. – С. 263-273.Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua/
 8. Gaidaichuk V.V. Impact of pulse dynamic loading direction and surface curvature on the stress-strain state of a three-layered spherical shell / V.V. Gaidaichuk, N.V. Shlyun, L.V. Shevchuk, O.I. Bilobrytska  // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. – С. 38-49. Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua/
 9. Gaidaichuk V.V. Impact of pulse dynamic loading direction and surface curvature on the stress-strain state of a three-layered spherical shell / V.V. Gaidaichuk, K.E. Kotenko, O.G. Ruvin // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 171-177. Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua/
 10. Гайдайчук В.В. Дослідження ефективності використання динамічних показників при моніторингу просторової споруди / В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко // V International Scientific and Practical Conference «EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS» 05-10.05. 2022 Barcelona, Spain, 2022,p. 167-172 (стаття закордонна); Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1autkQZ7n41t7hw5E19zK2ZpgJZaXpChZ/view?usp=sharing
 11. ГайдайчукВ.В. Динаміка тришарових циліндричних оболонок круговоїі еліптичної форм перерізу при внутрішньому осесиметричному імпульсному навантаженні / В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко // IX International Scientific and Practical Conference «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE – 28.04.22 – 30.04.22» Vancuver, Canada, 2022 – P. 192-199 (стаття закордонна); Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1YbS-2eXXVJeFoaPH-Yf65izfthvduWvj/view?usp=sharing
 12. ГайдайчукВ.В. Динамічна поведінка циліндричних оболонок різного перерізу при нестаціонарних навантаженнях / В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко // VIII Международная научно-практическая конференция «INTERNATIONAL SCIENTIFIC IN NOVATIONS IN HUMANLIFE» 16-18 февраля 2022 Манчестер, Великобритания –c. 126-132 (стаття закордонна); Режим доступу –  https://drive.google.com/file/d/1HlB8yc3aWn5LniG3tP6swO7QYoADBIya/view?usp=sharing
 13. Кошевий О.О. Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантаженні / О.О. Кошевий, О.П. Кошевий, Л.О. Григор’єва // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірник. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 309–324. Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua/
 14. Кошевий О.О. Багатокритеріальна параметрична оптимізації в парі цільових функцій: вага і переміщення оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантажені. /О.О. Кошевий, І.С. Кошева //Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин//. 2022. № 49 (1). С. 66-78. Режим доступу – http://ways.knuba.edu.ua/
 15. Кошевий О.О Параметрична оптимізація вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантажені. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий, І.В. Жупаненко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.// 2022. № 50 (2).Режим доступу – http://ways.knuba.edu.ua/
 16. Кошевий О.О. Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на квадратному контурі при термосиловому навантажені. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий, О.П. Кошевий // Scientific-and-technical collected articles “Strength of materials and theory of structures”.Issue 109. – Kyiv: KNUCA, 2022. Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua/
 17. Кошевий О.О. Параметрична оптимізація вимушених частот коливання двозв’язної конусної оболонки мінімальної поверхні при термосиловому навантажені. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий // Міжвідомчий науково-технічний збірник: “Прикладна геометрія і інженерна графіка”. 2022. №103.Режим доступу – http://ageg.knuba.edu.ua/issue/view/16343
 18. Кошевий О.О. Чисельне дослідження параметричної оптимізації вимушених частот коливань оболонки мінімальної поверхні на квадратному контурі при термосиловому навантаженні. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». – К.: КНУБА, 2022, Випуск 102 – С. 67 – 83. Режим доступу – http://ageg.knuba.edu.ua/issue/view/16343
 19. Кошевий О.О. Параметрична оптимізація вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий //   Ефективні технології в будівництві: тези доповіді VII Міжнародної науково-технічної конференції –Київ 2022. Режим доступу – https://www.sites.google.com/site/konfknuba/home
 20. Кошевий О.О. Багатокритеріальна параметрична оптимізація оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий // Society and science: interconnection: тези доповіді І Міжнародна науково-практична конференція. –  Порту 2022.    Режим доступу –  https://interconf.top/
 21. Лук’янченко О.О., Геращенко О.В., Палій О.М. Нелінійний динамічний аналіз оболонки резервуара із модельованими недосконалостями форми // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109 (WebofScience) Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua/
 22. Лук’янченко О.О. Періодичні коливання оболонки резервуару з реальними недосконалостями форми від дії поверхневого тиску /Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Палій О.М. // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 255-266. Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua/
 23. Охтень І.О., Лук’янченко О.О., Козак А.А. Аналіз втрати стійкості тонкостінних стержнів відкритого профілю з урахуванням недосконалостей форми // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 360-368. Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua/
 24. Лізунов П.П., Лук’янченко О.О., Костіна О.В. Моделювання прогресуючого руйнування каркасних будівель від сейсмічного впливу.(article) Scientific Collection “InterConf”(121): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference “Scientific Trends and Trends in the Context of Globalization”. August 19-20, 2022 at Umea, Sweden, pp.374-384. (Index Copernicus).Режим доступу – http://
 25. Molodid O. Fundamentals of building restoration decisions / Molodid O., Plokhuta R., Musiiaka I. // The 10th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (May 25-27, 2022)р. 217-219; (cтаття прийнята до друку);
 26. Молодід О.С. Особливості обстеження будівель та споруд, що зазнали пошкоджень внаслідок воєннихд ій / Молодід О.С., Ковальчук О.Ю., Рашківський В. П., Плохута Р.О., Мусіяка І.В. // Комплекс незабезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022) : XІ Міжнародна  науково-практична конференція (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.) НУ «Чернігівська політехніка», 2022. Т. 2. с. 94-96; (cтаття прийнята до друку);
 27. Molodid O. Use of the main criterion method in decisionmaking building renovation decisions / Molodid O., Plokhuta R., Musiiaka I. // The 12-th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (June 8-10, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022. 991 p.; (cтаття прийнята до друку);
 28. Tonkacheiev H.M. THE TECHNOLOGY OF CRACK REPAIR BY POLYMER COMPOSITION / H.M. Tonkacheiev., O.S. Molodid, O.M. Galinskyi, O. Plokhuta, I.M. Rudnieva, I.M. Priadko // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 203-216. Режим доступу –http://omtc.knuba.edu.ua/
 29. Паламарчук Д.А. Педагогічні засади дистанційного викладання технічних дисциплін. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 192-194. – Режим доступу: : http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf
 30. Паламарчук Д.А.Санкін І. Система керування механізмом повороту крана. // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем: Матеріали ІIІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції 19-20 жовтня 2022р. – Рівне : НУВГП, 2022. – С. 58-61. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u349/tezu_iii_mnti_rivne_2022.pdf

2021

Монографія

 1. Лук’янченко О.О. Коливання параметрично збуджених пружних стержневих систем В.А. Баженов, О.О. Лук’янченко, О.В. Костіна. − Київ: Вид-во „Каравела”. − 2021. − 154 с. Режим доступу – http://www.caravela.kiev.ua

Наукові публікації:

 1. O. Borysyuk (2021): Flow modelling in a straight rigid-walled duct with two rectangular axisymmetric narrowings. Part 2. An alternative approach. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління» (прийнята до друку)
 2. Гайдайчук В.В.Моніторингові точки оцінки технічного стану споруд / В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко // Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference London, United Kingdom 14-16 January 2021. – С. 448-454; Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/11f4cSJHWPNKC7W6GB-_FQ5lxN4D8hUIa/view?usp=sharing
 3. Гуляєв В.І. Термонапружений стан шарувато-неоднородних дорожніх покриттів / В.І. Гуляєв, В.В Гайдайчук, О.О. Густєлєв, Л.В. Шевчук // Прикладна механіка: Міжнародний науковий журнал. – 2021. – Т.57 (67). – № 1. – С.100 –114; Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/18nZg3F8VuOt3LSoa9LPGoTapxY5Y6SxJ/view?usp=sharing
 4. Huliaiev V.I. Thermal stress state of layered and inhomogeneous pavement / I. Huliaiev, V. Haidaichuk, O.O. Hustieliev, and L.V. Shevchuk // International Applied Mechanics. – 2021. – Vol. 57. – No.1. – P. 86 – 96;DOI 10.1007/s10778-021-01057- Режим доступу – https://rdcu.be/ckww1
 5. Гайдайчук В.В.Концентрація напружень в околі вертикальних тріщин дорожніх покриттів / В.В. Гайдайчук, Л.В. Шевчук, O.М. Білобрицька, С.А. Баран // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА. 2021. – Вип. 106. – С. 41-53; Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1HgCecHAibYzKaTbHfpl2eZ3OhEFV2MM7/view?usp=sharing
 6. Луговий П.З. Напружено-деформований стан тришарових циліндричних оболонок з армованим легким заповнювачем при нестаціонарному навантаженні / П.З. Луговий, В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко. Ю.В. Скосаренко // Прикладна механіка: Міжнародний науковий журнал. – 2021. – Т.57. – № 4. – С.23 – 34; (прийнята до друку).
 7. Lugovyi, P.Z. Stress–Strain State of Three-Layer Cylindrical Shells with Reinforced Light Core Under Nonstationary Loading  / P. Z. Lugovyi, V. Gaidaichuk, К.Е. Kotenko. Y.V. Skosarenko // International Applied Mechanics. – 2021. – Vol. – 57.– № 4. – P.395–404; Режим доступу – https://doi.org/10.1007/s10778-021-01091-5
 8. Gaidaichuk V. Impact of ingineering/technology factors and nonstationary loads on the stress – strain state of a three-layer cylindrical shell / V. Gaidaichuk, K. Kotenko, N. Snizko // Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-техн. Збірник. – Вип. 107, – Київ, КНУБА, 2021. – C.282-288; Режим доступу – https://doi.org/10.32347/2410-2547.2021.107.281-287
 9. Gaidaichuk V. Investigation of the conical type shell structure dynamics under internal axisymmetric pulse loading / V. Gaidaichuk, K. Kotenko // Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-техн. Збірник. – Вип. 107, – Київ, КНУБА, 2021. – C. 248-257; (прийнята до друку).
 10. Gaidaichuk V. Напруженно – деформований стан тришарової сферичної структури під дієї імпульсного динамічного навантаження / V. Gaidaichuk, K. Kotenko // IV International Scientific and Practical Conference «SCIENCE INNOVATIONS AND EDUCATION PROBLEMS AND PROSPECTS – 10.11.21 – 12.11.21», Tokio, Japan, 2021 – P. 155-162; Режим доступу – https://google.com/file/d/1DQ34-JtmrIvSIlhHjuC5DT9_WPNuQS4M/view?usp=sharing
 11. Gaidaichuk V. Вплив армування полімерного заповнювача і його фізико-механічних характеристик на напруженно-деформований стан тришарової циліндричної структури при нестаціонарному навантаженні / V. Gaidaichuk, K. Kotenko // VI International Scientific and Practical Conference «MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT – 11.21-26.11.21», Chicago, USA, 2021 – P. 222-228; Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/10avuLne6EUe6v5PQU2DqP9y3D-Y_nLRC/view?usp=sharing
 12. Gaidaichuk V. Influence of incompatibility of thermomechanical parameters of bearing Iayers of а bridge structure on its thermo-stressed state / V. Gaidaichuk, L. Shevchk, O. Bilobrytska // Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-техн. Збірник. – Вип. 107, – Київ, КНУБА, 2021. – C.301-311; Режим доступу – https://doi.org/10.32347/20-2547.2021.107.301-311
 13. Lukianchenko O. Technical Research and Development: collective monograph / O. Lukianchenko, − etc. − International Science Group. − Boston: Primedia eLaunch. − 2021, 616 p.; ISBN- 978-1-63732-136-2 DOI: 10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.I
  Режим доступу – https:// isg-konf.com/ru/technical-research-and-development-ru/
 14. Lukianchenko O. Design reliability of thin shells with shape imperfections / O. Lukianchenko, O. Kostina // The World Science of  Modernity, Problems and Prospects of Development. Abstracts of XV International Sientific and Practical Conference, Paris, France. March 25-26, 2021. −  24-25; ISBN- 978-1-63848-671-8 DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XV. Режим доступу – https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/03/XV-ConferenceMarch-25-262021-book.pdf
 15. Bazhenov V. Pressing issues of trouble-free operation and modernization of the infrastructure of the Ukrainian Antarctic Akademik Vernadsky station / Bazhenov, О. Lukianchenko, М. Vabishchevych, О. Paliy // Abstracts of X International Antarctic Conference dedicated to the 25th Anniversary of raising of the national flag of Ukraine at the Ukrainian Antarctic Akademik Vernadsky station, Kyiv, Ukraine. May 11-13, 2021. – P. 93-94; Режим доступу – https://uac.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Abstracts-X-IAC-2021.pdf
 16. Охтень І.О. Some aspects of consideration of initial imperfections in the calculations of stability of thin-walled elements of open profile / I.O.Okhten, Lukianchenko // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientificand-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2021. – Issue 106. – P. 122-128; Режим доступу – https://omtc.knuba.edu.ua/issue/view/14192
 17. Лук’янченко О.О. Врахування рухомої хвилі в дослідженнях сейсмічної реакції каркасних споруд О.О. Лук’янченко, О.В. Костіна // Тези доповідей XII Всеукраїнської науково-технічної конференції „Будівництво в сейсмічних районах України”, Одеса, 23-25 вересня 2021 р.; Режим доступу – http://www.niisk.com/organizacija_konferencij_seminariv/vseukraiinski_konferenciii/
 18. Лук’янченко О.О. Комп’ютерне моделювання в задачах стійкості тонкостінних стержнів відкритого профілю з недосконалостями форми / О.О. Лук’янченко, I.О. Охтень // Зб. Управління розвитком складних систем. К.: КНУБА. − 2021. − Вип. 47. − С. 82-87; Режим доступу – http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-47/14.pdf
 19. Лук’янченко О.О. Частоти і форми власних коливань захисної ємності резервуара з дефектами зварних швів при статичні дії осьового навантаження / О.О. Лук’янченко, Н.І. Бурау, О.В. Геращенко, О.В. Костіна // Зб. Опір матеріалів та теорія  споруд.К.:КНУБА.− 2021. − Вип. 107.− С.103-119; Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua
 20. Bazhenov V.A., Lukianchenko O.O., Vorona Yu.V., Vabyshchevych O.M. The influence of shape imperfections on the stability of thin spherical shells // Strength of Materials, 2021. − Vol.53 (6). − P.842-851. Режим доступу – https://trebuchet.public.springernature.app/get_content/d5fc0147-602d-4193-8596-727b861a3fdb
 21. Лук’янченко О.О. Вплив недосконалостей форми на стійкість тонких сферичних оболонок / В.А. Баженов, О.О. Лук’янченко, Ю.В. Ворона, М.О. Вабищевич // Міжнародний науковий журнал «Проблеми міцності». − №6, 2021;
 22. Балака М.М., Паламарчук Д.А., Кім А.О. Вибір і розрахунок основних параметрів змінної фрезерної головки для одноківшового екскаватора. Збірник наукових праць міжнародної конференції «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2021». – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. С. 28-33; Режим доступу – https://okmm.nmu.org.ua/ua/2021/CITEPTMTI_2021full.pdf
 23. Loveikin V. S., Паламарчук Д.А., Romasevych Yu. O., Loveikin A. V.  Optimization of rotate mode at constant change of departure in the level-luffing crane with geared . // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: КНУБА, 2021. – Вип. 106. – С. 221-235; Режим доступу – https://doi.org/10.32347/2410-2547.2021.106.221-235
 24. Ловейкін В. С., Паламарчук Д.А., Ромасевич Ю. О. Аналіз пуску шарнірно-зчленованої стрілової системи при оптимальному ривковому режимі руху. // Machinery & Energetics. Journal of rural production research. – Kyiv. Ukraine, 2020. – Vol. 11, No 4. – P. 153-160; Режим доступу – http://dx.doi.org/10.31548/machenergy2020.04.153
 25. Ловейкін В. С., Паламарчук Д.А., Ромасевич Ю. О., Балака М. М. Дослідження оптимального швидкісного режиму руху під час пуску шарнірно-зчленованої стрілової системи крана. // Machinery & Energetics. Journal of rural production research. – Kyiv. Ukraine, 2021. – Vol. 12, No 1. – P. 67-73; Режим доступу – http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/view/15059
 26. Молодід О. С. Переваги та недоліки підсилення будівельних конструкцій зовнішнім армуванням / Молодід О. С., Плохута Р. О., Мусіяка І. В.// ІІ міжнародна науково-практична онлайн конференція «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України». Київ, червень 2021. С. 396-400;

2020

1 Borysyuk A. O. A numerical method to solve a problem of flow in a channel with two axisymmetric narrowings in the variables velocity-pressure. Book of abstracts, GAMM 2020, Kassel, Germany, March 2020, pp. 517-518;

Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1lKSDlUZZvrq2ws3AGLCJkH0I0vuUGg4k/view?usp

2. Borysyuk A. O. (2020) Severe coronary artery tortuosity: an approximate method to diagnose its hemodynamic significance. ES Journal of Cardiology, vol. 1, issue 2, 1009, 21;

Режим доступу – https://escientificlibrary.com/cardiology/Article/ESJC-V1-1009.pdf

3. Борисюк А. О. Метод розв’язування задачі про течію в жорсткому плоскому каналі з прямокутним осесиметричним розширенням у змінних функція течії-завихореність-тиск. Тези сьомої міжнародної науково-практичної конференції “Комп’ютерна гідромеханіка”, Київ, Україна, вересень 2020, с. 12.;

Режим доступу – http://hydromech.org.ua/content/pdf/ccfd/CompHydroMech_2020.pdf

4. Гайдайчук В.В.Динамічний моніторинг просторових споруд / В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко // The 2 nd International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (September 23-25, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. 578 p. – С. 253- 263;

Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1lKSDlUZZvrq2ws3AGLCJkH0I0vuUGg4k/view?usp=sharing

5. Гайдайчук В.В.Вплив співвідношення товщин обшивок і пружності полімерного наповнювача на напруженодеформований стан тришарової циліндричної оболонки / В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко // The 2 nd International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (October 28-30, 2020) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2020. 904 p. – С. 317-322;

Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1kJVIRon144TLhjZcCZqtSgMiHnOKxPCh/view?usp=sharing

6. Гайдайчук В.В. Вплив геометричних параметрів на напружено – деформований стан тришарової циліндрічної оболонки при внутрішньому осесиметричному імпульсному навантаженні / В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко // The 9th International scientific and practical conference “Science and Society” (October 1-2, 2020) Forum Publishers, Copenhagen, Denmark. 2020. 112 p. – С. 14-20;

Режим доступу –  https://drive.google.com/file/d/1czZm4Uf_kKDi3UDnRvsb66AscdRmKVDx/view?usp=sharing

7. Gaydaychuk Viktor Modelling Discontinuous Stress Fields in Multilayer Coatings Of Automobile Roads / Viktor Gaydaychuk, Nataliya Shlyun, Lyudmyla Shevchuk and Oleksandr Kutsman // “2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC)”. (October 5-9, 2020) Kyiv, Ukraine, Publisher: IEEE, 315 p. – С. 140-143;

Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1czZm4Uf_kKDi3UDnRvsb66AscdRmKVDx/view?usp=sharing 

8. Gaidaichuk V.V.Stress-strain state of a three-layer cylindrical shell under internal axisymmetric pulse load / V.V. Gaidaichuk, K.E. Kotenko // Опір матеріалів і теорія споруд:наук.-тех. збірн. –К.: КНУБА, 2020. –Вип. 105. –С. 147-153;

Режим доступу –  http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/226481

9. Gaidaichuk V.V.Certain Mechanisms of Thermostress Field Variations in Layered Pavement Structures / V.V. Gaidaichuk, V.V. Mozgovyi, Y.O. Zaets’ // Strength of Materials, 2020, 52(6), р. 930–938;

Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/11msJwAPIgRV35PUDO2vOqW7uwNbzgkvD/view?usp=sharing

10. Гайдайчук В.В.Деякі закономірності зміни полів термонапружень у шаруватих конструкціях дорожніх покриттів / В.В. Гайдайчук, В.В. Мозговий, Ю.O. Заєць // Проблеми міцности. – 2020. – № –С. 109 – 119;

Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1psVnNQMW5GKfC9rJRQpyvSYuggWyYk73/view?usp=sharing

11. Lukianchenko O.O. Application of stiffness rings for improving of operating reliability of the tank with shape imperfections // Зб. Опір матеріалів та теорія  споруд.  К.: КНУБА. − 2020. − Вип. 104. − С. 244-256.

Режим доступу – http://opir.knuba.edu.ua/12-104_lukyanchnko_new.pdf

12. Lukianchenko O., Kostina O. Сurvilinear finite-element modeling in stability problems of thin shells with shape imperfections (article in monograph). Scientific foundations of modern engineering / // ISG. Boston: Primedia eLaunch. − 2020. − Р. 81-86. DOI: 10.46299/isg.2020.MONO.TECH.I

Режим доступу – https://www.bookwire.com/book/USA/Scientific-foundations-of- Modern-Engineering-9781648716560-International-Science-Grop-76304597

13. Lukianchenko O., Kostina O. Seismic modeling of frame buildings // Modern approches to the introduction of science into practice. Abstracts of X Internaational Sientific and Practical Conference, San Francisco, USA.− 2020. − 372-373.

Режим доступу – https://www.bookwire.com/book/USA/ Modern-Approaches-to-the Introduction-of-Science-into-9781648718953-International-Science-Group-75573145

14.  Лук’янченко О.О. Чисельна реалізація методу скінченних елементів при ймовірнісній постановці задач надійності та безпеки тонких оболонок з недосконалостями форми : автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.23.17 / Лук’янченко Ольга Олексіївна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури.– Київ, 2020. – 40 с.

Режим доступу – https:// https://irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN

=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&CC21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=|=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%90445637

15.   Паламарчук Д.А. Аналітичне дослідження розгойдування вантажу під час руху стрілової системи. LXXVІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доповідей (13-15 травня 2020р). Київ : НТУ, 2020. С. 33–34. (0,033 ум. др. арк.);

Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1AkMjJliJv9AT1MG9Buj7CUAZFG9rJJjt/view?usp=sharing

16. Паламарчук Д.А. Кроковий двигун у системі керування механізмом зміни вильоту. «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем» : Матеріали IІ Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції 9-11 листопада 2020 р. Рівне : НУВГП, 2020. С. 20–21. (0,133 ум. др. арк.);

Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1-DWWID6q-sjj7y4aepHdm4TjsiDNeouS/view?usp=sharing

17. Балака М.М., Паламарчук Д.А., Новохацький П. Механізм втомного зносу протектора пневматичних шин. «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем» : Матеріали IІ Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції 9-11 листопада 2020 р. Рівне : НУВГП, 2020. С. 104–105. (0,133 ум. др. арк.);

Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1-DWWID6q-sjj7y4aepHdm4TjsiDNeouS/view?usp=sharing

18. Корсун І.Р., Паламарчук Д.А. Використання подрібнювачів та викорчовувачів в аспекті збереження лісових ресурсів : Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції» 12 листопада 2020 р. – Житомир : ДУ «Житомирська політехніка», 2020. С. 93-94. (0,133 ум. др. арк.);

Режим доступу – https://conf.ztu.edu.ua/stalyj-rozvytok-krayiny-v-ramkah-yevropejskoyi-integratsiyi-12-lystopada-2020-r/

19. Паламарчук Д.А. Дубчак С. Дослідження руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана під час перехідних процесів : International scientific-practical conference of young scientists Kyiv Ukraine 25.11-27.11.2020. Conference program and proceedings. – Kyiv, 2020. P. 274-275. (0,125 ум. др. арк.);

Режим доступу – https://www.bmc-conf.com/ua/

20.  Ловейкін В.С., Паламарчук Д.А., Ромасевич Ю.О. Аналіз пуску шарнірно-зчленованої стрілової системи при оптимальному ривковому режимі руху Machinery & energetics. Journal of rural production research. Kyiv. Ukraine. 2020, Vol. 11, No 4, P. 153-160. (0,5 ум. др. арк.);

Режим доступу – http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/view/14495

21. M. Galinsky, O. S. Molodid, N. V. Sharikina and R. O. Plokhuta. Research of technologies for restoration of the concrete protective layer of reinforced concrete constructions during the reconstruction of the buildings and structures. IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringInnovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020) 21-22 May 2020, Kharkiv, Ukraine. Vol. 907. 7 р. DOI:10.1088/1757-899X/907/1/012056. (Scopus)

Режим доступу – https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012056

22. Галінський О. М., Молодід О. С., Шарикіна Н. В., Плохута Р. О. Експериментальні дослідження технологій відновлення захисного шару бетону залізобетонних конструкцій під час реконструкції будівель і споруд. І міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». Харків, 21-22 травня, 2020. С. 185-186.

Режим доступу – https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/plokhuta_ro_knuba_edu_ua/ETsvDjO9B4dAqFKJJ0EecpwBFIwCrTvIB-OAPpYgeIfgXg?e=flLwP1

23. Ivanchenko G., Molodid O., Plokhuta R., Tsap O., Sobczak-Piastka J. Technical and economic indicators of crack repairing in reinforced concrete structures. 28th Conference «Surveying, civil engineering, geoinformation in sustainable development». June 2-10, Bydgoszcz, Poland, 2020.

Режим доступу – http://www.scegeo.utp.edu.pl/2020/06/01/poster-69/

24. Молодід О. С., Плохута Р. О., Повх І. В., Корінець А. О. Захист від вітрового навантаження та падіння людей і предметів із висоти захисними екранами рейкової системи підйому PERI RCS P при висотному будівництві. Програма та тези доповідей Міжнародного науково-технічного форуму: V міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві», VII міжнародна науково-технічна конференція «Нові технології в будівництві». Київ, 19 листопада 2020 р. С. 98-100.

Режим доступу – https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/plokhuta_ro_knuba_edu_ua/EamhHcdX7VdLgrF_KGXqNi8BW9liOWxFKQLvnbfXBcEYVQ?e=RlWYb3

25. Молодід О. С., Плохута Р. О., Шарикіна Н. В. Технологія відновлення експлуатаційних властивостей залізобетонних конструкцій. Програма та тези доповідей Міжнародного науково-технічного форуму: V міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві», VII міжнародна науково-технічна конференція «Нові технології в будівництві». Київ, 19 листопада 2020 р. С. 100-101.

Режим доступу – https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/plokhuta_ro_knuba_edu_ua/EamhHcdX7VdLgrF_KGXqNi8BW9liOWxFKQLvnbfXBcEYVQ?e=RlWYb3

2019

МонографіЇ

 1. Гайдайчук В.В.Термопружний стан багатошарових дорожніх покриттів. / Гуляєв В.І., Гайдайчук В.В., Мозговий В.В., Густєлєв О.О., Заєць Ю.О., Шевчук Л.В., Шлюнь Н.В. – Київ: Видавництво 2019.-252 с.

Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/16k4nTOXrEyDIkZCAQCgXiQwad9USYujA

 1.  Lukianchenko O.O.The finite Element Method in Problems of the Thin Shells Theory. / О.О. Lukianchenko, O.V.Kostina // LAP LAMBERT Academic Publishing, 134 p.

Режим доступу: ISBN:978-620-0-08220-6

Наукові публікації:

 1. Борисюк А. О. Метод розв’язування задачі про течію в каналі з осесиметричним прямокутним розширенням. // Наукоємні технології: науковий журнал – К. 2019, Том 41, №1. – С. 59-68 (doi: 10.18372/2310-5461.41.13530).

Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/13530/19060

 1. Borysyuk A. O. Green’s functions of the convective Helmholtz equation for an infinite straight circular cylinder with acoustically rigid and soft walls // Abstracts of papers, DAGA 2019, Rostock, Germany, March 2019, p.175.

Режим доступу:http://www.daga2019.de/fileadmin/2019.dagatagung.de/programm/DAGA_19_Programm-4.pdf

 1. ГайдайчукВ.В. Аналіз деформування дорожнього покриття на металевій плиті південного моста / В.В. Гайдайчук, В.В. Мозговий, О.О. Густєлєв, Л.В. Шевчук // Промислове будівництво та інженерні споруди: науково-виробничій журнал. К.: ТОВ Укрінсталькон ім. Шимановського В. М. 2019. – №1. – С. 31-38 Режимдоступу: https://drive.google.com/file/d/1Z5R8pWOZZcaqekG1CBdu9PgQzdLCyE5U/view
 2. Гайдайчук В.В.Термонапружне деформування шаруватого покриття на вгнутій ділянці дороги / В.В. Гайдайчук, О.О. Густєлєв, А.В. Радкевич, Л.В. Шевчук, Н.В. Шлюнь // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірник. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 102. – С. 180-190;

Режим доступу: http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-102/19-102.pdf

 1. Гайдайчук В.В.Термонапряженное состояние дорожных покрытий / В.В. Гайдайчук, В.В. Мозговой, А.А. Густелев, Л.В. Шевчук, Н.В. Шлюнь // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Київ 24-25 вересня 2019. – К.: ТОВ «Софія-А». – С. 12-15.

Режим доступу:  https://drive.google.com/open?id=14_IBJyptWo1kZGOzmFTcuwF_tw1BQNbO

 1. Гайдайчук В.В.Динамічний моніторинг великорозмірної просторової споруди / В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко, І.О. Солоха // Вібрації в техніці та технологіях: тези доповідей XVІІІ Міжнародної науково-технічної конференції – Київ 23-25 жовтня 2019. – К.: «Видавництво Людмила». – С. 168-171.

Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1ruo6oBEgJAvObndtGFqhfTV8O-_AigTD

 1. Gaidaichuk Victor EfficiencyestimationoftheshapedhotrolledsteelproductmixofIndia and Ukraine/ Victor Gaidaichuk, Dmytro Bannikov, Anatoly Radkevych, Antonina Muntian // Будівельні конструкції. Теорія і практика: наук.-техн. збірник. К.: КНУБА. 2019. Вип.4.– С.4 – 9;

Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/16k4nTOXrEyDIkZCAQCgXiQwad9USYujA

 1. Гайдайчук В.В.Оцінка ефективності сортаменту фасонного металопрокату Індії та України / В.В. Гайдайчук, Д.О.Банніков, А.В.Радкевич, А.О. Мунтян //Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. К.: КНУБА. 2019. Вип.71.– С.105 – 114;

Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/16k4nTOXrEyDIkZCAQCgXiQwad9USYujA

 1. Кошевий О.О. Дослідження параметричної оптимізації власних частот коливань паливних резервуарів з різними видами оболонок покриття. // Ефективні технології в будівництві: тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції – Київ 2019. – С. 102-103.

Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1FDvjagmnb5D3P0tL5bvux42QNKvINKO

 1. Кошевий О.О. Оптимізація паливних резервуарів з жорсткими оболонками покриття за власними частотами коливання /Восточно- Европейский научный журнал/ – Варшава 2019 – №45 – С. 21-32.

Режим доступу: https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_may2.pdf

 1. Кошевий О.О. Параметрична оптимізація циліндричних резервуарів з жорсткими оболонками покриття // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Київ 24-25 вересня 2019. – К.: ТОВ «Софія-А». – С. 48-51.

Режим доступу:https://drive.google.com/drive/my-drive

 1. Кошевий О.О. Параметрична оптимізація власних частот коливань хвильової конічної оболонки. // Вібрації в техніці та технологіях: тези доповідей XVІІІ Міжнародної науково-технічної конференції – Київ 23-25 жовтня 2019. – К.: «Видавництво Людмила». – С. 52-56.

Режим доступу:https://drive.google.com/drive/my-drive

 1. Кошевий О.О. Оптимальне проектування циліндричних резервуарів з жорсткими оболонками покриття // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірник. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 103. – С. 253-265;

Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/182795

 1. Lukianchenko OlgaStability of thin spherical shells with shape imperfections. / О. Lukianchenko, О. Kostina//Abstract of the VInternational Interdisciplinary Scientific Conference “Social Development Towards values. Ethics-Technology-Society”.September 25-27, 2019,Zabrze Polska, p. 101-102.

Режим доступу:https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/roz2/Strony/Konferencje.aspx

 1. Лук’янченко О.О.Вейвлет-аналіз сейсмічної хвильової реакції каркасних будівель. / О.О. Лук’янченко, Ю. В. Ворона, О. В. Костіна // Тези ІІI Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі”. Вересня 24-25, 2019, Київ, с. 54-56.

Режим доступу:https://conference.scadsoft.com/2019/main

 1. Лук’янченко О.О.Проблема „живучості” споруд і сучасні методи її розв’язання. /О.О. Лук’янченко, О.В. Кузько, М.О. Вабішевич // Тези IX Міжнародної Антарктичної Конференції, присвяченій 60-річчю підписання Договору про Антарктику 1959 p.14 – 16 травня 2019 року, м. Київ, С. 171-172.

Режим доступу:http://uac.gov.ua/en/ix-international-antarctic-conference-en/

 1. Lukianchenko O.O. The problem of structures „viability” and modern methods of its solution./ О.О.Lukianchenko, O.V.Kuzko // Abstracts of the IX International Antarctic Conference dedicated to the 60th anniversary of the signing of the Antarctic Treaty 1959 p. May 14-16, 2019, Kyiv, p. 169-170.

Режим доступу:http://uac.gov.ua/en/ix-international-antarctic-conference-en/

 1. Лук’янченко О.О. Модальний аналіз захисної ємності резервуара з урахуванням послідовного виникнення дефектів у зварних швах стінки /О.О. Лук’янченко, Н. І. Бурау, О.В. Костіна, О.В. Геращенко// Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. К.: КНУБА, 2019 – Вип. 102, С. 159-170.

Режим доступу: http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-102/article-874

 1.  Лук’янченко О.О. Вейвлет-аналіз сейсмічної хвильової реакції каркасної будівлі / О.О. Лук’янченко, Ю. В. Ворона, О.В. Костіна / Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірник. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 103. – С. 131-144;

Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/182693

 1.  Palii OksanaInfluence of geometrical characteristics on the dynamic stability of thin shells. / О. Palii, О. Lukianchenko// Abstract of the VInternational Interdisciplinary Scientific Conference “Social Development Towards values. Ethics-Technology-Society”.September 25-27, 2019,Zabrze Polska, p. 113-114.

Режим доступу:https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/roz2/Strony/Konferencje.aspx

 1. Палій О.М.Вплив Геометричних характеристик конічних оболонок ні їх динаміку / О. М. Палій, О.О. Лук’янченко // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірник. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 103. – С. 235-242;

Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/issue/view/11027

 1. Плохута Р.О. Дослідження впливу технологічних чинників на якісні показники відремонтованих тріщин залізобетонних плитних конструкцій просочуванням. /Молодід О. С., Плохута Р.О.//EastEuropeanScientificJournalWschodnioeuropejskieCzasopismoNaukowe «EastEuropeanScienceJournal». Vol. 8. № 7 (47). Warsaw, Poland, 2019. P. 59-66.

Режим доступу: https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_-JULI_47_part_8.pdf

 1. Плохута Р.О. Вплив ширини розкриття тріщин в залізобетонних конструкціях на технологію їх ремонту. /Молодід О.С. Плохута Р.О. // Ефективні технології в будівництві: тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції – Київ 2019. – С. 151-154.

Режим доступу:  https://drive.google.com/open?id=1FDvjagmnb5D3P0tL5bvux42QNKvINKOi

 1. Плохута Р.О. Технологія ремонту тріщин в залізобетонних конструкціях залежно від ширини їх розкриття» Молодід О. С., Плохута Р. О. Зб.наук.пр. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип. 39, част. 2. – Київ, 2019. с. 154-162

Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/26528/%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90%2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2018 рік.

 1. Борисюк А.О.Методи розв’язування задачі про течію в каналі з двома осесиметричними звуженнями // Наукоємні технології: наук.-тех. збірн.-К. 2018. Том 38, №2; Режим доступу – http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/12825
 2. Gaidaichuk V. Determination of stresses and strains in the shaping structure under spatial load / I. Nazarenko, V. Gaidaichuk, O. Dedov, O. Diachenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.— 2018. — Vol 6, Issue 7 (96) — P.13 – 18;Режим доступу – http://journals.uran.ua/eejet/article/view/147195
 3. Гайдайчук В.В. Оптимізація циліндричної оболонки з урахуванням статичних і динамічних навантажень / В.В. Гайдайчук, О.О. Кошевий // Восточно европейский научный журнал: науч.-техн. сборник. Варшава. 2018. Вип. 40 – С. 39-46;Режим доступу – http://eesa-journal.com/2019/01/18/vostochno-evropejskij-nauchnyj-zhurnal-40-dekabr-2018/
 4. Гайдайчук В.В. Параметрична оптимізація колон при різній геометричній формі поперечного перерізу / В.В. Гайдайчук, О.О. Кошевий, О.В.Кошева // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. К.: КНУБА. 2018. Вип.66.– С.78 – 89;Режим доступу – http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201866.pdf
 5. Гайдайчук В.В. Оптимальне проектування і розрахунок на міцність оболонок і пластин при дії комбінованих навантажень в програмному комплексі Femap Nastran / В.В Гайдайчук, О.О. Кошевий, О.П. Кошевий // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. К.: КНУБА. 2018. Вип.50.– С.314 – 324;Режим доступу – http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf
 6. Гайдайчук В.В. Оптимальне проектування ригелів при різній геометричній формі поперечного перерізу в програмному комплексі femap nastran / В.В. Гайдайчук, О.О. Кошевий, І.С. Кошева // Будівельні конструкції. Теорія і практика: наук.-техн. збірник. К.: КНУБА. 2018. Вип.2.– С.121 – 134;Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1JNXNpRoIF6Z17PdmG4R0SN0GyTnHGu85/view
 7. Gaidaichuk V.Development of theoretical and experimental dynamic monitoring of large-scale building structure / V. Gaidaichuk, K. Kotenko, I. Kedyk // Technology Audit and Production Reserver. — 2018. — Vol. 39, Issue 1/2. — P. 38–45;Режим доступу – http://journals.uran.ua/tarp/article/view/123463/118531
 8. Гайдайчук В.В.Чисельне рішення задач оптимального проектування при обмежені власних частот коливання пологої оболонки зі зламами / В.В. Гайдайчук, О.О. Кошевий // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. К.: КНУБА. 2018. Вип.51.– С.416 – 425;Режим доступу – http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201851.pdf
 9. Кошевий О.О.Оптимізація паливного резервуару з плаваючим дахом при обмеженні напружень, переміщень, власних частот коливань // Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції: тези доповідей науково-практичної конференції, м. Київ 24-25 травня 2018 р. – С. 62-64;Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1KJFnbpHh2Yq_t1Z1yJ4qa3GDTx8KeWyP/view
 10. Кошевий О.О.Параметрична оптимізація і розрахунок на прогин оболонок при дії статичних комбінованих навантажень // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник: К.: КНУБА. 2018. Вип.67.– С. 212-220;Режим доступу – http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201867.pdf
 11. Lukianchenko Оlga.Monitoring of the Crack Propagation in Welded Joint of the Tank Using Multi-Class Recognition / Nadiia Bouraou, Sergiy Rupich, Olga Lukianchenko, Olena Kostina // Vibrations in Physical Systems, 29, 2018013, 2018, pages: 8;Режим доступу – http://vibsys.put.poznan.pl/vibrations-in-physical-systems-vol-29-2018
 12. Luk’yanchenko O.A.Stability of the parametric vibrations of  a shell in the form of a hyperbolic paraboloid / V.A. Bazhenov, O.A. Luk’yanchenko, Yu.V. Vorona, E.V. Kostina // Internat. Appl. Mech. – 2018. – Vol. 54, Issue 3, – P. 274-286. DOI 10.1007/s10778-018-0880-4;Режим доступу – http://link.springer.com/article/10.1007/s10778-018-0880-4
 13. Lukianchenko O.O.Stability of the parametric vibrations of  a shell in the form of a hyperbolic paraboloid / V.A. Bazhenov, O.O. Lukianchenko, E.V. Kostina // Strength of Materials and Theory of Structures. – 2018. – Вип.100. – С. 27-39;Режим доступуhttp://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-100/03-100_bazh_luk_kos.pdf
 14. Лук’янченко O.O.Дослідження сейсмічної реакції висотної споруди із застосуванням теорії рухомої хвилі та вейвлет-аналізу / О.О. Лук’янченко, О.В. Костіна, О.В. Геращенко // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі». Київ, 26-27 вересня 2018 р.– Тези доповідей. – С. 70-74;Режим доступуhttps://drive.google.com/file/d/1VhAtIlQDHpsseXF-2NQ68PZTtQ7aY7Fb/view
 15. Лук’янченко О.О. Об устойчивости параметрических колебаний оболочки в виде гиперболического параболоида / Баженов В.А., Лукьянченко О.А., Ворона Ю.В., Костина Е.В. // Прикладная механика: Междунар. научн. журнал. – 2018. – Т.54. – №3. – С. 36-49;Режим доступу – http://pm.inmech.kiev.ua/archive/?article=1232
 16. Лук’янченко О.О.Чисельне моделювання стійкості параметричних коливань тонкостінної оболонки від’ємної гаусової кривизни / О.О. Лукянченко, О.М. Палій // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 101. – С. 45-59;Режим доступу – http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-101/6.pdf
 17. Лук’янченко О.О.Дослідження сейсмічної хвильової реакції просторової конструкції / О.О. Лукянченко, О.В. Костіна, О.В. Геращенко // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 101. – С. 83-102;Режим доступу – http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-101/9.pdf
 18. Lukianchenko O.O.Wavelet transform using for analysis of vibroimpact system chaotic behavior / V.A. Bazhenov, O.S. Pogoreloba, T.G. Postnikova, О.О. Lukianchenko // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2018. – Volume 48. 101. – Page. 14-25;Режим доступу – http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-101/3.pdf
 19. Палій О.М.Побудова редукованої моделі стійкості параметричних коливань тонкостінної оболонки виду гіперболічного параболоїда Шухова / О.М. Палій, О.О. Лукянченко // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у навчальному процесі: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 25-26 вересня 2018. – К.: Софія-А ЛТД. – С. 83-85;Режим доступу – https://drive.google.com/open?id=1Ews7fzZaenoVLBlkPpdCrCOa4QUZGP2U
 20. Плохута Р.О.Аналіз технологій ремонту тріщин залізобетонних конструкцій // Шляхи підвищення ефективності будівництва будівництва в умовах формування ринкових відносин: збірник наукових праць, випуск 35. – Київ 2018. – С. 144-151;Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1nzgNbvUh3KJ5XHmxomkdVUqcF0BiA8rE/view
 21. Плохута Р.О.Експериментальні дослідження склеювання тріщин залізобетонних конструкцій просочуванням // Ефективні технології в будівництві: тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції – Київ 2018. – С. 138-139.Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1gcQoufFCNp8kcLy9ERUJn-Zs9SAYIWCI/view

       2017 рік

 1. Гайдайчук В.В.Моделювання напружено-деформованого стану конструкцій дорожнього одягу під дією транспортних навантажень / Гайдайчук В.В., Мозговий В.В., Заєць Ю.О., Шевчук Л.В. / Опір матеріалів і теорія споруд:наук.-тех. збірн. –К.: КНУБА, 2017. –Вип. 99. –С. 45-57.;
 2. Гайдайчук В.В.Расчетно-экспериментальный мониторинг строительных сооружений ХХVІІ./ Гайдайчук В.В., Котенко К.Е./ Международная научно-практическая конференция Роль науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты . –Екатеринбург.: Национальная ассоциация ученых. – 2017. – С.35 – 37.;
 3. Гайдайчук В.В.Дослідження термонапруженого стану конструкції дорожнього одягу. / Гуляєв В.І., Гайдайчук В.В., Мозговий В.В., Заєць Ю.О., Шевчук Л.В. / Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2017. – №1. – С. 6 – 12.;
 4. Борисюк А. О.Функція Гріна тривимірного конвективного рівняння Гельмгольца для нескінченного прямого порожнинного циліндра Тези доповідей акустичного симпозіуму “КОНСОНАНС-2017”, Київ, Україна, жовтень 2017, с. 6-7.;
 5. Лукянченко О.О. Wavelet analysis features to study stochastic behavior of complex casing construction VIII./ Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Кузько О.В./ Міжнародна Антарктична Конференція. Київ. -16-18 травня 2017 р. – Тези. – С.186 -187;
 6. Лук’янченко О.О.Комп’ютерне моделювання зварних оболонкових конструкцій з тріщинами. / Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Костіна О.В./ Міжнародна наукова конференція „Математичні проблеми технічної механіки-2017”. Дніпродзержинськ. –17-20 квітня 2017 р. – Тези.;
 7. Лук’янченко О.О.Стохастична стійкість параметричних коливань гіперболічного параболоїда / Ворона Ю.В., Лук’янченко О.О., Костіна О.В./ Опір матеріалів і теорія споруд:наук.-тех. збірн. –К.: КНУБА, 2017. –Вип. 98. –С. 150-162.
 8. ПлохутаР. О. Експериментальні дослідження ремонту тріщин балочних залізобетонних конструкцій просочуванням / О. С. Молодід, Р. О. Плохута/ Міжвід. наук.- техн. зб. (техн. науки) «Будівельне виробництво». – Київ, 2017. – вип. 63. – с. 11 – 19;
 9. ПлохутаР. О. Патент Україна, 114090 МПК Е04В 1/62 (2006.01) «Спосіб ремонту та захисту горизонтальних залізобетонних конструкцій з великою кількістю тріщин ін’єктуванням за допомогою «лоточка»» / О. С. Молодід, Р. О. Плохута, В. О. Колесніков /– опубл. 27.02.2017. Бюл. № 4;
 10. ПлохутаР. О. Патент Україна, 114091 МПК Е04В 1/62 (2006.01), Е04G 23/02 (2006.01) «Спосіб підсилення залізобетонних конструкцій приклеюванням склосітки» / О. С. Молодід, Р. О. Плохута, В. О. Колесніков/ – опубл. 27.02.2017. Бюл. № 4.
 11. Борисюк А. О.An approximate method to find changes in the blood flow rate due to planar pathological tortuosity of a larger coronary artery Cardiology and Cardiovascular Research, / Borysyuk, A. O./ 2017, 1 (no 1), pp. 7-17 (doi: 10.11648/j.ccr.20170101.12)

2016 рік

 1. Лук’янченко О.О. Nonlinear Bending Stability of a Long Flexible Cylindrical Shell with Geometrical Imperfections Strength of Materials Volume 48, / Bazhenov V.A., Luk’yanchenko O.O., Kostina O.V., Gerashchenko O.V./ Issue 2 (2016), Page 1-7.;
 2. Лук’янченко О.О. Investigation of Static and Dynamic Characteristics of Complex Thin-Walled Shell Structure with Cracks Strength of Materials Volume 48, / O.O. Luk’yanchenko, O.V. Kostina, N.I. Bouraou, O.V. Kuz’ko / Issue 3 (2016), pp 401–410.;
 3. Лук’янченко О.О. Vibration Condition Monitoring of the Vertical Steel Tanks Vibrations in Physical Systems Vol. / N. Bouraou, О.Luk’yanchenko, S. Tsybulnik, D. Shevchuk/ 27 (2016), Page 53-60.;
 4. Гайдайчук В.В. Малоциклова утома матеріалу лопатей роторів вітроенергетичних установок Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. / Гайдайчук В.В., Левківська Л.В./ – Вип.61. – Одеса: вид. Зовнішрек-ламсервіс. – 2016. – С.66 – 71.
 5. Гайдайчук В.В. Динамічний моніторинг великорозмірної будівельної споруди / Гайдайчук В.В., Котенко К.Е., Ткаченко І.А./Міжнародного виставкового центру Наука та будівництво. –2016. – №3(9). – С.20 – 25.;
 6. Гайдайчук В.В. Системи діагностики будівельної споруди / Гайдайчук В.В., Котенко К.Е., Кедик І.А., Ткаченко І.А./ Міжнародного виставкового центру Наука та будівництво. –2016. – №4(10). – С.15 – 19.;
 7. Гайдайчук В.В. Дослідження напруженно-деформованого стану будівельної споруди за допомогою моніторингу. / Гайдайчук В.В., Котенко К.Е./ ІV наукова конференція Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній науці: тези доповідей. –Х.: Технічний Центр. – 2016. – С.57 – 58.;
 8. Борисюк А. О. Визначення витратних характеристик течії в трубі зі звитістю. / Борисюк А. О., Борисюк Я. А./ Наукоємні технології, 2016, 32 (№4), С. 441-446.;
 9. Лук’янченко О.О. Нелінійна стійкість довгої гнучкої циліндричної оболонки з недосконалостями форми. / Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Костіна О.В. Геращенко О.В. / Проблеми міцності, 2016, N2.–С.140 – 147.;
 10. Лук’янченко О.О. Дослідження статичних та динамічних характеристик складної тонкостінної оболонкової конструкції з тріщинами /Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Бурау Н.І., Кузько О.В.  / Проблеми міцності, 2016,  N3.–С.78 – 88.;
 11. Лук’янченко О.О. Аналіз впливу вітрового навантаження на стохастичну поведінку паливного резервуара / Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Геращенко О.В. / Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірн. – К.: КНУБА, 2016, – № 97.– С. 152-171.;
 12. Гайдайчук В.В. Ефективність і проблеми моніторингу великорозмірних будівельних споруд / Гайдайчук В.В., Котенко К.Е. / Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник – К.: КНУБА. 2016. Вип.97.– С.172 – 182.;
 13. Гайдайчук В.В. Математичне моделювання пружного згинання бурильної колони у каналі криволінійної нафто-газової свердловини /Гайдайчук В.В., Левківська Л.В., Ковальчик Я.І. / Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник – К.: КНУБА. 2016. Вип.97.– С.43 – 58.;
 14. Борисюк А. О. Визначення витратних характеристик течії в трубі зі звитістю / Борисюк А. О., Борисюк Я. А. / Наукоємні технології, 2016, 32 (№4), С. 441-446.;
 15. Кошевий О.О. Власні коливання оболонок мінімальних поверхонь на круглому та квадратному контурі / Кошевий О.П., Кошевий О.О. / Збірник «Містобудування та територіальне планування» , вип. 59. – Київ, КНУБА, 2016. – с. 234-244.;
 16. Плохута Р. О. Підсилення балочних конструкцій зовнішнім армуванням методом наклеювання високоміцних тканин / Григоровський П. Є., Молодід О. С., Плохута Р. О. / Міжвідомчий наук.-техн. зб. (техн. науки) «Будівельне виробництво». – Київ, 2016. – вип. 61. – с. 13 – 18.;

2015 рік

 1. Гайдайчук В.В.  Investigation of vibration machine movement with a multimode oscillation spectrum. / Nazarenko I., Gaidaichuk V.V., Dedov O., Diachenko O. / Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 6(1-90). – С. 28-36. ;
 2. Гайдайчук В.В. Critical buckling of drill strings in curvilinear channels of directed bore-holes. / Gulyayev V.I., Gaidaichuk V.V., Andrusenko E.N., Shlyun N.V. / Journal of Petroleum Science and Engineering.  – № 129, 2015, p.168 – 177;
 3. Гайдайчук В.В. Modeling the energy-saving regimes of curvilinear Bore-Hole Drivage. / Gulyayev V.I., Gaidaichuk V.V., Andrusenko E.N., Shlyun N.V. / Journal of Petroleum Science and Engineering – 2015. ─ №1 V. 137. ─ P. 011402-1 – 011402-8.4.;
 4. Гайдайчук В.В. Комп’ютерне моделювання стійкості коливань кружляння колон глибокого буріння / Гуляєв В.І, Гайдайчук В.В., Шевчук Л.В. / Опір матеріалів та теорія споруд. – Вип.94. – Київ: вид. КНУБА. – 2015. – С.139 – 154.
 5. Гайдайчук В.В. Науково-технічний моніторинг будівель і споруд /Бєлов І.Д, Гайдайчук В.В., Дедов О.П., Матіаш М. С. / Наука та виробництво. –2015. №3. – С. 17 – 20;
 6. Борисюк А. О. Патент на винахід UA № 108776 (зареєстрований у Державній службі інтелектуальної власності України 10.06.2015; відомості про видачу патенту опубліковані 10.06.2015 в бюлетені №11 Українського інституту інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ). / Себов Д. М., Борисюк А. О., Якименко О. О. / Спосіб діагностики обмеження локального резерву у звитій коронарній артерії у хворих на ішемічну хворобу серця та коронарний синдром Х;
 7. Лук’янченко О.О. Evaluation of metal corrosion impact on load bearing capacity of the fuel reservoir / Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Кузько О.В. / VII Міжнародна Антарктична Конференція. Київ. -12-14 травня 2015 р. – Тези. – С.154 -156;
 8. Борисюк А. О. Функція Гріна тривимірного конвективного хвильового рівняння для прямого каналу. / Борисюк А. О. / Акустичний вісник 2015, 17 (№1), С. 3-16.;
 9. Борисюк А. О. Функція Гріна тривимірного конвективного рівняння Гельмгольца для прямого каналу. / Борисюк А. О. / Акустичний вісник 2015, 17 (№2), С. 3-14.;
 10. Кошевий О.О. Чисельне дослідження власних коливань розтягнутих оболонок утворених мінімальними поверхнями / Кошевий О.П., Кошевий О.О. / Містобудування та територіальне планування, вип. 55. – Київ, КНУБА, 2015. – с. 215-227.;

На кафедрі проходять навчання 2 аспіранта:

 • Р.В. Алексеєв науковий керівник д.ф.-м. н. ст. наук. співр. Борисюк О.А.;
 • О.В. Большаков науковий керівник д.ф.-м. н. ст. наук. співр. Борисюк О.А.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram