ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ТМ

У 1933 була утворена кафедра теоретичної механіки. Завідувачем кафедри на протязі довоєнного періоду був доктор фізико-математичних наук, професор А. Л. Наумов.

Кафедра теоретичної механіки викладає наступні дисципліни.

Теоретична механіка для спеціальностей: – «Промислове і цивільне будівництво»; «Міське будівництво і господарство»; «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»; «Теплогазопостачання та вентиляція»; «Теплоенергетика»; «Водопостачання і водовідведення»; «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання»; «Інженерія логістичних систем»; «Професійна освіта (машинобудування)»; «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»; «Оцінка землі та нерухомого майна»; «Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвом».

Технічна механіка для спеціальностей: – «Інформаційні технології проектування»; «Інформаційні управляючі системи та технології».

З 1979 р. по 1994 р завідувачем кафедри був Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти України, доктор технічних наук, професор Гуляєв Валерій Іванович.

Підготував 4 докторів наук та 60 кандидатів технічних і фізико-математичних наук у тому числі для Нігерії, Китаю, Маврикію, Лівану, Алжиру, Того, Іраку, В’єтнаму та Йорданії.

Опубліковано 8 монографій, понад 400 статей у наукових журналах США, Англії, Росії, Тайваню, Південної Кореї, Польщі та України.

З 1995 р. по теперішній час кафедру очолює Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Гайдайчук Віктор Васильович

Член національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки, член редколегії наукового збірника «Опір матеріалів і теорія споруд». Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій

Автор понад 180 наукових і методичних праць, серед яких 3 монографії. Підготовив 2 кандидатів наук.

У складі кафедри 2 кабінети в головному корпусі к. 433 (завідувача кафедри і професорів) та 435 (викладачів).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram