Аспірант, анкета, плани

Аспіранти катедри

Список публікацій:

 1. Башинський О.В. Аналіз НДС вогнезахищеної сталевої балки перекриття з врахуванням нелінійності // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів (КЗЯТПС – 2023): матеріали тез доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25-26 травня 2023 р.) : у 2т. / Національний університет “Чернігівська політехніка” [та ін.] – Чернігів : НУ “Чернігівська політехніка”, 2023. – Т.2. – с. 125-127 Тези онлайн

Дауров Михайло Констянтинович

Індивідуальний план наукової роботи
Індивідуальний навчальний план

Звіт за 1-й курс. Витяг з протоколу засідання кафедри
Звіт за 2-й курс. Витяг з протоколу засідання кафедри
Звіт за 2-й курс. Витяг з протоколу засідання кафедри
Заява про вибір вибіркових дисциплін
Відгук наукового керівника про виконання індивідуального плану

Складено наступні екзамени та заліки:

1. Організація та управління науковою діяльністю
2. Проблеми та розвиток теорії міцності, стійкості та принципів проектування сучасних будівельних конструкцій з урахуванням їх просторової роботи
3. Теоретичні основи основних положень нормативних документів вітчизняних і закордонних норм з проектування будівельних конструкцій. Теорія розрахунку і проектування будівельних конструкцій в складних умовах експлуатації
4. Спецкурс за науковою спеціальністю
5. Сучасні будівельні конструкції та перспективи їх використання у будівництві
6. Методики викладання у вищій школі
7. Методологія наукових досліджень будівельних конструкцій
8. Інформаційні технології та моделювання в будівництві розрахункових схем каркасів будівель та окремих елементів з урахуванням нелінійних процесів зміни напружено-деформованого стану на всіх стадіях будівництва та експлуатації. Оптимальне і раціональне проектування будівельних конструкцій. Системи автоматизованого проектування в розрахунках будівельних конструкцій
9. Фінансування наукових досліджень, грантової діяльності
10. Дослідження методів підсилення будівельних конструкцій
11. Академічна доброчесність та академічне письмо

Список публікацій:

 1. М. Дауров. Робота сталевих каркасів багатоповерхових будівель при пожежі з урахуванням пластичних деформацій та її вплив на живучість // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2022 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2022.– с.181-182. Тези онлайн
 2. Daurov M.K., Bilyk A.S. Providing of the vitality of steel frames of high-rise buildings under action of fire // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2019. – Issue 102. – P. 62-68. Стаття онлайн
 3. Дауров М.К., Білик А.С. Огляд вимог сучасних нормативних документів із
  розрахунку сталевих каркасів багатоповерхових будівель на опір
  прогресуючому руйнуванню. // Містобудування та  територіальне
  планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2019. Вип. 70.
  с.175–186. Стаття онлайн
 4. Дауров М.К., Білик А.С. Забезпечення живучості сталевих каркасів
  висотних будівель при дії пожежі // Містобудування та  територіальне
  планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 66.
  с.134–140. Стаття онлайн
 5. Дауров М.К. Напружений стан сталевих каркасів багатоповерхових будівель під час пожежі та його вплив на живучість.Матеріали XIІ міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ», 26-27 травня, Чернігів 2022 р., Чернігів. ТОм 2. НУ «Чернігівська політехніка», 2022. Стор. 108

Абдурахманов Шевкет Решат огли

Індивідуальний план наукової роботи
Індивідуальний навчальний план

Звіт за 1-й курс. Витяг з протоколу засідання кафедри
Звіт за 2-й курс. Витяг з протоколу засідання кафедри
Відгук наукового керівника про виконання індивідуального плану

Участь у конференціях:

 1. Денис Михайловський, Шевкет Абдурахманов. Підсилення стрільчастих арок композитною арматурою на епоксидному клею // ІІІ Науково- практична конференція “Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції” (Робоча програма та тези доповідей ІІІ Науково- практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції») // К.: КНУБА, 2021. – с.25-26. Тези онлайн

Комар Микола Антонович

Індивідуальний план наукової роботи
Індивідуальний навчальний план

Звіт за 1-й курс. Витяг з протоколу засідання кафедри
Заява про вибір вибіркових дисциплін
Відгук наукового керівника про виконання індивідуального плану
Витяг з протоколу засідання кафедри МДК від  25.10.2021
Витяг з протоколу засідання вченої ради будівельного факультету від 28.10.2021
Атестація за 2020-2021 рр.

Складено наступні екзамени та заліки:

1. Академічна доброчесність та академічне письмо
2. Фінансування наукових досліджень, грантової діяльності
3. Методики викладання у вищій школі
4. Іноземна мова
5. Історія філософії та філософської думки
6. Організація та управління науковою діяльністю
 

Список публікацій:

 1. Д. В. Михайловський, М. А. Комар. Інженерна методика розрахунку елементів з клеєної деревини, армованої композитною арматурою / Михайловский Д. В., Комар М. А. // Будівельні конструкції, теорія і практика №7 КНУБА, 2020. DOI: 10.32347/2522-4182.6.2020.93-100 – С. 93 – 100. – 128 с.Стаття онлайн

Участь у конференціях:

 1. М. Комар, Д. Михайловський. Тришарнірні рами з клеєної деревини підсилені композитними стрічками // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2022 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2022.– с.161-162. Тези онлайн
 2. Денис Михайловський, Микола Комар. Панель з поперечно-клеєної деревини армована композитними стрічками // ІІІ Науково- практична конференція “Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції” (Робоча програма та тези доповідей ІІІ Науково- практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції») // К.: КНУБА, 2021. – с.45-46. Тези онлайн
 3. Комар М., Михайловський Д. Панелі з поперечно-клеєної деревини армовані композитною арматурою // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2020 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2020.– с.140-141. Тези онлайн

Ковалевська Ельвіра Алікрамівна

Індивідуальний план наукової роботи
Індивідуальний навчальний план

Звіт за 1-й курс. Витяг з протоколу засідання кафедри
Звіт за 2-й курс. Витяг з протоколу засідання кафедри
Звіт за 3-й курс. Витяг з протоколу засідання кафедри
Заява про вибір вибіркових дисциплін
Відгук наукового керівника про виконання індивідуального плану

Складено наступні екзамени та заліки:

1. Проблеми та розвиток теорії міцності, стійкості та принципів проектування сучасних будівельних конструкцій з урахуванням їх просторової роботи
2. Методологія будівельних наукових досліджень будівельних конструкцій
3. Спецкурс за науковою спеціальністю
4. Сучасні будівельні конструкції та перспективи їх використання у будівництві

Список публікацій:

 1. Білик А.С., Ковалевська Е. А. Розрахунок сталевих конструкцій будівель відповідно до Єврокоду 3 та національних додатків // УЦСБ 2016 – 231 с. Монографія. Монографія онлайн
 2. Білик А.С., Ковалевська Е. Класи поперечних перерізів сталевих конструкцій за вітчизняними та європейськими нормами // Містобудування та територіальне планування науково-техн. збірник №62 / 2016 частина 1 , відп. ред. М.М. Осєтрін (574с). – с.59-65.  Стаття онлайн

Лавський Олексій Євгенович

Індивідуальний план наукової роботи
Індивідуальний навчальний план

Звіт за 1-й курс. Витяг з протоколу засідання кафедри
Звіт за 2-й курс. Витяг з протоколу засідання кафедри
Заява про вибір вибіркових дисциплін

Складено наступні екзамени та заліки:

1. Філософія
2. Організація та управління науковою діяльністю
3. Іноземна мова

Участь у конференціях:

 1. Лавський О.Є. Проєктування трубобетонних конструкцій з використанням BIM-технологій // Матеріали доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції «BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ: ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ» [Текст] / за заг. редакцією доктора технічних наук, професора Гончаренко Д. Ф. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2021. – С. 41 – 43. ISBN 978-617-7912-99-5. Тези онлайн
 2. Олексій Лавський. Аналіз рамних вузлів трубобетонної колони та сталевої балки в аспекті прогресуючого руйнування // Робоча програма та тези доповідей ІІІ-ї Науково- практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції». – К.: КНУБА, 2021. – С. 77 – 78. Тези онлайн

Аспіранту

Освітній сайт університету
Електронний каталог бібліотеки університету
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Доступ до бази Web of Science для здобувачів КНУБА безкоштовно з IP адреси університету
Доступ до бази Scopus для здобувачів КНУБА безкоштовно з IP адреси університету
Як підібрати журнал для публікації в Sсopus?
Як вибрати наукове видання?
Перелік наукових фахових видань України (категорія «А» та «Б»)
Open Ukrainian Citation Index
Open Science in Ukraine
Пошук наукового журналу для публікації через SJR
Реєстрація в ORCID
Міжнародні освітні програми та конференції за кордоном

Анкета аспіранта

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram