Науково-методичне забезпечення

Освітній сайт КНУБА

http://org2.knuba.edu.ua/

Освітній сайт будівельного факультета

http://org2.knuba.edu.ua/course/index.php?categoryid=4

Освітній сайт випускової кафедри металевих і дерев’яних конструкцій

http://org2.knuba.edu.ua/course/index.php?categoryid=27

Навчально-методична діяльність кафедри МДК

Навчально методичне забезпечення дисциплін:

ВК01. Теоретичні основи головних положень нормативних документів вітчизняних і закордонних норм з проектування будівельних ( металевих та дерев’яних) конструкцій.

ВК02. Сучасні будівельні конструкції. Оптимальне і раціональне проектування будівельних конструкцій. Інформаційні технології та моделювання в будівництві розрахункових схем каркасів будівель та окремих елементів з урахуванням нелінійних процесів зміни напружено-деформованого стану на всіх стадіях будівництва та експлуатації. Системи автоматизованого проектування в розрахунках будівельних конструкцій

ВК03. Дослідження складних конструктивних систем металевих та дерев’яних конструкцій та їх напружено-деформованого стану при різних умовах експлуатації і класу відповідальності

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram