Силабуси (доктор філософії)

Нормативні освітні компоненти

ОК01. Історія філософії та філософської думки
ОК02. Іноземна мова для наукового спілкування
ОК03. Академічна доброчесність та академічне письмо
ОК04. Організація наукової діяльності та інформаційні технології
ОК05. Фінансування наукових досліджень та грантова діяльність
ОК06. Методика викладання у вищій школі

Вибіркові компоненти за спеціальністю: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»:

  • Проблеми та розвиток теорії міцності, стійкості та принципів проектування сучасних будівельних конструкцій з урахуванням їх просторової роботи:
  • Методологія наукових досліджень будівельних конструкцій:
  • Теоретичні основи головних положень нормативних документів вітчизняних і закордонних норм з проектування будівельних ( металевих та дерев’яних) конструкцій.
  • Сучасні будівельні конструкції. Оптимальне і раціональне проектування будівельних конструкцій. Інформаційні технології та моделювання в будівництві розрахункових схем каркасів будівель та окремих елементів з урахуванням нелінійних процесів зміни напружено-деформованого стану на всіх стадіях будівництва та експлуатації. Системи автоматизованого проектування в розрахунках будівельних конструкцій
  • Дослідження складних конструктивних систем металевих та дерев’яних конструкцій та їх напружено-деформованого стану при різних умовах експлуатації і класу відповідальності

ВК01. Теоретичні основи головних положень нормативних документів вітчизняних і закордонних норм з проектування будівельних ( металевих та дерев’яних) конструкцій.

ВК02. Сучасні будівельні конструкції. Оптимальне і раціональне проектування будівельних конструкцій. Інформаційні технології та моделювання в будівництві розрахункових схем каркасів будівель та окремих елементів з урахуванням нелінійних процесів зміни напружено-деформованого стану на всіх стадіях будівництва та експлуатації. Системи автоматизованого проектування в розрахунках будівельних конструкцій

ВК03. Дослідження складних конструктивних систем металевих та дерев’яних конструкцій та їх напружено-деформованого стану при різних умовах експлуатації і класу відповідальності

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram