ОПП Галузеве машинобудування перший (бакалаврський) рівень

«Галузеве машинобудування»

Кафедра будівельних машин спільно з кафедрою машин та обладнання технологічних процесів здійснюють підготовку здобувачів за ОП «Галузеве машинобудування» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», є випусковими кафедрами

Освітньо-професійна програма

Відомості про гаранта та групу забезпечення

Нормативні документи

Вступ

Навчальний план

Освітні компоненти

Обов’язкові

Перелік електронних навчально-методичних комплексів дисциплін розміщується на освітньому сайті КНУБА
за покликанням

Освітній процес

Захист атестаційних випускних робіт

Співпраця зі стейкхолдерами

Відомості про обговорення, самооцінювання освітньої програми

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram