НАУКОВІ ЗАХОДИ ТА КОНКУРСИ КАФЕДРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

В період з 2012 по 2019 роки студентами зроблено 224 доповідей на наукових конференціях, у тому числі 19 доповідей на міжнародних конференціях та 36 доповідей на республіканських; опубліковано 11 наукових статей (у співавторстві) та 155 тез доповідей, у тому числі 130 тез у співавторстві та 25 тез одноосібно.

28 квітня 2021 р. на базі ННІ гуманітарних наук Університету державної фіскальної служби України було проведено ІІ Всеукраїнський круглий стіл: «Роль гуманітарної складової в глобалізованому світі». До заходу долучилися представники самих різних університетів країни, спеціалісти-практики, науковці, студенти.

З доповіддю «Перспективи використання штучного емоційного інтелекту при дослідженні фактору соціалізації особистості в освітньому просторі» виступив студент спеціальності «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» академічної групи ПНК-31 КНУБА Долгополов Сергій Юрійович, переможець та призер Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з різних навчальних дисциплін. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Калениченко Руслан Арсенович.

Сергій презентував результати власних науково-практичних розробок, про які коротко далі. В межах дослідження акцент надавався суб’єктам соціалізації, які в межах власного розвитку виконують певні пошукові операції, що базуються на власній інтерпретації світу та системі життєвих установок, принципів, цілей, ідеалів, які направлені до виконання цілей та вимог суспільства.

Загальне представлення цього масиву даних є можливим за допомогою технології глибокого навчання нейромеж, що має здатність на базі великої кількості даних самостійно виокремлювати яскраві ознаки, відповідно до яких можна розробити математичну систематизацію та класифікацію. В подальшому отримана інформація буде представлена у вигляді статистики про рівень соціалізації окремих особистостей в певний проміжок часу, на основі загальної картини суспільства, що досліджується.

Студенти кафедри беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт і є переможцями на різних етапах конкурсу з роботами:

  1. «Діагностика впливу інноваційної технології Virtual Reality на емоційний стан та поведінку студентів за допомогою впровадження технології штучного емоційного інтелекту», студент спеціальності «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» академічної групи ПНК-31 Долгополов С.Ю., науковий керівник – доц. Р.А. Калениченко, диплом І ступеня переможця першого етапу конкурсу на база КНУБА; дипломом І ступеня другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта» на базі Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) – 2021 рік;

  2. «Використання штучного емоційного інтелекту для діагностики розвитку пізнавальних процесів у процесі дистанційної навчальної діяльності студентів», студент спеціальності «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» академічної групи ПНК-31 Долгополов С.Ю., науковий керівник – доц. Р.А. Калениченко, диплом І ступеня переможця першого етапу конкурсу на базі КНУБА; дипломом ІІІ ступеня другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія» на базі Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса) – 2021 рік;

  3. «Діагностика впливу інноваційної технології Virtual Reality на емоційний стан та поведінку учасників малих соціальних груп за допомогою використання штучного емоційного інтелекту», студент спеціальності «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» академічної групи ПНК-31 Долгополов С.Ю., науковий керівник – доц. Р.А. Калениченко, диплом І ступеня переможця першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Загальна та соціальна психологія» на базі КНУБА. Робота відправлена на другий етап конкурсу, що проводиться на базі Херсонського державного університету – 2021 рік.

  4. «Діагностика впливу інноваційної технології Virtual Reality на емоційний стан та поведінку учнів та студентів за допомогою впровадження інформаційно-комунікаційної технології штучного емоційного інтелекту», студент спеціальності «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» академічної групи ПНК-31 Долгополов С.Ю., науковий керівник – доц. Р.А. Калениченко, диплом І ступеня переможця першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» на базі КНУБА. Робота відправлена на другий етап конкурсу, що проводиться на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького – 2021 рік.

  5. «Розподіл елементів у перехідному шарі біметалевих виливків», студент спеціальності «Галузеве машинобудування» академічної групи БМО-31 Дехтяренко Т.М., науковий керівник – доц. Шаленко В.О., диплом І ступеня переможця першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Металургія (Ливарне виробництво)» на базі КНУБА. Робота відправлена на другий етап конкурсу, що проводиться на базі Національної металургійної академії України (м. Дніпро) – 2021 рік.

  6. «Напруження в біметалевих виливках», студентка спеціальності «Професійна освіта (Машинобудування)» академічної групи ПНМ-31 Поліщук Ю.В., науковий керівник – доц. Шаленко В.О., диплом ІІ ступеня переможця першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Металургія (Ливарне виробництво)» на базі КНУБА. Робота відправлена на другий етап конкурсу, що проводиться на базі Національної металургійної академії України (м. Дніпро) – 2021 рік.

  7. «Використання штучного емоційного інтелекту для діагностики впливу інноваційної технології Virtual Reality на емоційний та поведінковий стани учнів та студентів», студент спеціальності «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» академічної групи ПНК-21 Долгополов С.Ю., науковий керівник – доц. Р.А. Калениченко, диплом І ступеня переможця першого етапу конкурсу на базі КНУБА; дипломом І ступеня другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія» на базі Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса) – 2020 рік.

  8. «Дослідження контролю людини з навколишнім світом», студент спеціальності «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» академічної групи ПНК-21 Негода О.О., науковий керівник – доц. Р.А. Калениченко, диплом ІІ ступеня переможця першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія» на базі КНУБА. Робота відправлена на другий етап конкурсу, що проводиться на базі Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса) – 2020 рік.

  9. «Дослідження процесу виготовлення біметалевих виливків», студент спеціальності «Галузеве машинобудування» академічної групи БМО-21 Дехтяренко Т.М., науковий керівник – доц. Шаленко В.О., диплом І ступеня переможця першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Металургія (Ливарне виробництво)» на базі КНУБА. Робота відправлена на другий етап конкурсу, що проводиться на базі Національної металургійної академії України (м. Дніпро) – 2020 рік.

  10. «Пристрій для вивчення тріщиностійкості ливарних сталей при затвердінні», студентка спеціальності «Професійна освіта (Машинобудування)» академічної групи ПНМ-21 Поліщук Ю.В., науковий керівник – доц. Шаленко В.О., диплом ІІ ступеня переможця першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Металургія (Ливарне виробництво)» на базі КНУБА. Робота відправлена на другий етап конкурсу, що проводиться на базі Національної металургійної академії України (м. Дніпро) – 2020 рік.

  11. «Здійснення майбутнім інженером-педагогом процесу посередництва при подоланні конфліктів», студентка спеціальності ПНК Ващук І.Є., науковий керівник – доц. Р.А. Калениченко, диплом І ступеня переможця першого етапу конкурсу студентських наукових робіт з дисципліни «Педагогічна та вікова психологія» (2019 рік).

  12. «Особливості особистісно орієнтованого навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю», студентка спеціальності ПНК Козак С.А. та студент спеціальності ПНМ Кобилинський А.О., науковий керівник – доц. Ю.С. Красильник, диплом І ступеня переможця першого етапу конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі знань «Освітні, педагогічні науки» (2019 рік).

  13. «Науковий гурток як умова формування наукової компетентності студента», студентка спеціальності ПНК Шеховцева С.С., науковий керівник – доц. Г.Л. Корчова, диплом І ступеня переможця першого етапу конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі знань «Освітні, педагогічні науки» (2019 рік);

  14. «Конструювання ківшево-шнекового бурильного обладнання», студенти спеціальності БМО А. Цасюк та Д. Чубар, науковий керівник – доц. Д.А. Паламарчук, диплом І ступеня переможця першого етапу конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки «Механічна інженерія» (2019 рік).

  15. «Будівництво наземного метрополітену з житлового масиву «Троєщина» в м. Київ», студенти Поліщук Ю.В. (ПНМ-21) та Аксьонов А.О. (ПНМ-31), науковий керівник – доц. Г.Л. Корчова, студентський конкурс інноваційних ідей «Інновації в будівництві та архітектурі», 20 вересня-20 листопада 2019 р., на базі КНУБА, сертифікат учасників.

  16. «Контрольно-вимірювальний прилад із використанням проектору та штучним інтелектом «Builder of the Future», студент Долгополов С.Ю. (ПНК-21), студентський конкурс інноваційних ідей «Інновації в будівництві та архітектурі», 20 вересня-20 листопада 2019 р., на базі КНУБА, диплом переможця (І місце).

  17. «Дослідження динаміки руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана з горизонтальним переміщенням вантажу», студентка спеціальності БМО А. Цасюк, науковий керівник – доц. Д.А. Паламарчук, диплом І ступеня переможця першого етапу конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки «Механічна інженерія» (2018 рік).

  18. «Деякі аспекти створення маніпулятора для монтажу тротуарних плит», студент спеціальності БМО Р. Бітлян, науковий керівник – доц. В.Є. Богуславський, диплом І ступеня переможця першого етапу конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки «Транспорт» по спеціальності «Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт»; диплом ІІІ ступеня переможця другого етапу конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки «Транспорт» по спеціальності «Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт» на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (2017 рік).

  19. «Розробка та дослідження універсальної машини для підготовчих робіт», студент спеціальності ПНМ В. Рябчун, науковий керівник – доц. Д.А. Паламарчук, диплом переможця першого етапу конкурсу (2016 рік).

  20. «Теоретичні основи формування комунікативних умінь та технологій техніки педагогічного спілкування в інженерів-педагогів», студентка спеціальності ПНК О. Власюк, науковий керівник – ст. викл. І.М. Мороз, диплом переможця першого етапу конкурсу (2016 рік);

  21. «Дослідження динаміки руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана з горизонтальним переміщенням вантажу», студент спеціальності БМО Т. Римар, науковий керівник – доц. Д.А. Паламарчук, диплом переможця першого етапу конкурсу (2015 рік);

  22. «Аналіз та самоаналіз уроку як один із способів підвищення його ефективності», студент спеціальності ПНМ О. Іщенко, науковий керівник – ст. викл. І.М. Мороз, диплом переможця першого етапу конкурсу (2015 рік).

  23. «Розробка ківшево-шнекового бурильного обладнання для малозв’язних грунтів», студент спеціальності БМО Д. Старовойтенко, науковий керівник – доц. В.П. Головань, диплом І ступеня переможця першого етапу конкурсу (2014 рік).

  24. «Визначення оптимальних конструктивних параметрів роликової формувальної установки з рекупераційним приводом», студент спеціальності БМО М. Маренич, науковий керівник – доц. К.І. Почка, диплом І ступеня переможця першого етапу конкурсу; участь у другому етапі конкурсу у галузі знань “Машинознавство” 26-27 березня 2014 року в Чернігівському державному технологічному університеті – грамота за участь (2014 рік).

  25. «Волонтерська робота студентів КНУБА як психолого-педагогічна проблема», студентка спеціальності ПНК І. Нестерук, науковий керівник – доц. М.В. Руденко, диплом переможця першого етапу конкурсу (2014 рік).

  26. «Самовдосконалення комунікативних вмінь як умова професійної діяльності інженера-педагога», студентка спеціальності ПНК О. Бичкова, науковий керівник – ст. викл. І.М. Мороз, диплом переможця першого етапу конкурсу (2014 рік).

  27. «Створення маніпулятора для монтажу крупногабаритного скла вітрин», студент спеціальності ПНМ В. Соловка, науковий керівник – доц. В.Є. Богуславський, диплом ІІІ ступеня переможця першого етапу конкурсу (2013 рік).

  28. «Немає в соціумі чужих дітей», студентка спеціальності ПНК І. Нестерук, науковий керівник – доц. М.В. Руденко, диплом переможця першого етапу конкурсу (2013 рік);

  29. «Психологічні проблеми мотивації навчально-професійної діяльності студентів у сучасних умовах», студентка спеціальності ПНМ А. Сафонова, науковий керівник – ст. викл. І.М. Мороз, диплом переможця першого етапу конкурсу (2013 рік).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram