Дупляк Олена Виталіївна

Дупляк Олена Виталіївна
– кандидат технічних наук, професор кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Загальна інформація
У 1989 році закінчила Київський інженерно-будівельний університет, отримавши

кваліфікацію інженера – будівельника за спеціальністю «Водопостачання та

водовідведення».
У 1989-1993 рр. Навчалася в аспірантурі КІБІ.
В 1994 р. захистила кандидатську дисертацію.
З 1993 року працює на посаді асистента, з 1998 р. – доцента кафедри водопостачання та

водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури. З

грудня 2015 р. виконує обов’язки заступника декана факультету інженерних систем та

екології з навчально -методичної роботи.

Перелік навчальних дисциплін

 • Гідрологія
 • Налагодження, пуск та експлуатація систем водопостачання та водовідведення
 • Інженерне забезпечення будівель і споруд
 • Організація діяльності підприємств комунального життєзабезпечення
 • Гідротехнічні споруди спеціального призначення

Навчально-методична література

Гідрологія

 • Дупляк О.В.Дупляк О.В Навчальна робоча програма дисципліни «Гідрологія» для спеціальностей: 192. Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізацій: «Гідротехнічне будівництво» та «Водопостачання та водовідведення», 101. Екологія. 2018 р. – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Дупляк О.В. Робоча програма з дисципліни: «Гідрологія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Гідротехнічне будівництво».- Режим доступу:
 • Хільчевський В.К. Загальна гідрологія: Підручник / В.К. Хільчевський, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь та ін. / за ред. В.К. Хільчевського та О.Г. Ободовського — К.: Київський університет, 2008. — 399 с. – Режим доступу:https://www.twirpx.com
 • Ющенко Ю.С., Гринь Г.І., Масікевич Ю.Г. та ін. Загальна гідрологія: Навчальний посібник Чернівці: Зелена Буковина. 2005. – 368 с. – Режим доступу:http://www.geoversum.by
 • Дупляк О.В.Гідрологія і гідрометрія. Курс лекцій. – К.: КНУБА,2005. – 124 с – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Дупляк О.В.Гідрологія та гідрометрія. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки для водопостачання об’єкта: методичні вказівки до виконання розрахунково -графічних робіт для студентів, які навчаються за напрямком 6.060101 «Будівництво» / уклад.: В.А. Бурлай, О.В. Дупляк. – К.: КНУБА, 2012. – 24 с. – Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua

Інженерне забезпечення будівель і споруд

 • Робоча програма з дисципліни: «Інженерне забезпечення будівель і споруд» для студентів спеціальності: 101 «Екологія». – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Методичні вказівки Інженерне обладнання будівель. Водопостачання і водовідведення. Методичні вказівки до індивідуальної роботи для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – Режим доступу:https://drive.google.com

Організація діяльності підприємств комунального життєзабезпечення

 • Робоча програма з дисципліни: «Організація діяльності підприємств комунального життєзабезпечення» для студентів спеціальності: 101 «Екологія». – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Методичні вказівки Розрахунок розміру збитків від забруднення побутовими та дощовими стічними водами поверхневих та підземних вод. Методичні вказівки для студентів спеціальності: 101 «Екологія». – Режим доступу:https://drive.google.com

Гідротехнічні споруди спеціального призначення

 • Робоча програма з дисципліни «ГТС спеціального призначення» для студентів спеціальності 192. «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Гідротехнічне будівництво». Дупляк О.В. – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Навчальний посібник Інженерний захист територій: / А.М.Рокочинський, В.А., Живиця, Л.А. Волкова, М.І. Ромащенко [та ін]; за ред. А.М. Рокочинського, Л.А. Волкової, В.А. Живиці,. В.П. Чіпака – Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 355с. – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Методичні вказівкинженерний захист території. Польдерна система до виконання курсового проекту з дисципліни “Гідротехнічні споруди спеціального призначення” / Уклад.: С.В. Величко, О.В. Дупляк – К.: КНУБА, 2018. – 40 с. – Режим доступу:https://drive.google.com

Література

 • Дупляк О.В.Методичні вказівки до виконання бакалаврського дипломного проекту // Уклад.: Дупляк О.В., Величко С.В.,. Аргатенко Т.В, Петренко О.С. К.: КНУБА, 2017. 32 с. Режим доступу:http://org.knuba.edu.ua
 • Дупляк О.В., Бурлай В.А. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт
  з курсу “Загальна гідрологія” для студентів спеціальності 7.070801.10 “Екологія таохорона навколишнього середовища” спеціалізації “Екологія будівництва” /уклад.: О.В.Дупляк, В.А. Бурлай. – К.: КНУБА, 2006. – 32 с. Режим доступу:http://old.knuba.edu.ua
 • Дупляк О.В.Експлуатація систем водопостачання і водовідведення: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт / уклад. О.В. Дупляк – К.: КНУБА, 2012. – 40 с. http://org.knuba.edu.ua
  https://www.dropbox.com/s/b1z9e6zpov7xvpt/Duplyak_Met_Eksp_2012.pdf?dl=0″>https://www.dropbox.com

Наукова робота

В 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Гідравлічні дослідження

суміщеного аварійного водоскиду та зливопропускної споруди”
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Київського національного

університету будівництва і архітектури Тугай Анатолій Михайлович.

Напрями наукової діяльності

Гідравлічні дослідження суміщених гідротехнічних споруд. Гідрологія. Гідравліка

відкритих потоків.

Посібники

 • Санітарно-гігієнічні основи спеціальності. “Водопостачання, водовідведення,раціональне використання і охорона водних ресурсів”. Навчальний посібник. /ДуплякО.В./ Київ-1999 р. Вид. “ЮТА”. – 167 с.
 • Організація та проведення торгів у водогосподарському будівництві. Навчальнийпосібник. /Дупляк О.В., Дупляк В.Д., Ковальов С.В., Рокочинський А.М./ Київ-Рівне2002, УДУВГП – 392 с.
 • Гідрологія і гідрометрія. Курс лекцій. /Дупляк О.В./ К.: КНУБА, 2005, – 124 с.
 • Гідротехнічні споруди. Навчальний посібник. /Дупляк О.В./ К.: КНУБА, 2008. – 156с
 • Експлуатація споруд і обладнання водопостачання і водовідведення. Навчальний посібник. / Прокопчук І.Т., Дупляк О.В., Прокопчук С.І./ К.: КНУБА. 2009.- 200с.

Вибрані публікації

 • Моделювання пропускної здатності русла р. Тиса при проходженні паводковоївитрати 1% забезпеченості / Величко С.В., Гарах С.І., Дупляк О.В./ НТЖ «Воднегосподарство України», К: ДІУЕВР, №4, 2013.
 • Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськимиємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси / Величко С.В., Дупляк О.В./Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА, 2014. – Вип.23. -Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_17.
 • Моделювання пропускної здатності р. Дністер з врахуванням підпору припроходженні паводку /Величко С.В., Дупляк О.В./ Містобудування та територіальнепланування, №59, 2016- с. 115-121 – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_17.
 • Врахування підпорів в вузлах впадіння бокових притоків в основну річку /Величко С.В., Дупляк О.В./ НТЗ “Проблеми водопостачання, водовідведення і гідравліки”№25, 2015 – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/17/201525.pdf”>http://library.knuba.edu.ua 
 • «Моделювання пропускної здатності русла р. Тиси з врахуванням підпору припроходженні паводку»/ Величко С.В., Дупляк О.В ./ НТЗ “Проблеми водопостачання,водовідведення і гідравліки” Вип. № 28, 2017, с. 129-134 – Режим доступу:
  http://library.knuba.edu.ua 
 • Simulation of the channel capacity for Tisza River considering curveduring – Режим доступу:
  https://useful.academy/2018

Контакти

Контакти
прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 281
Тел.: +38 (050) 918-97-45
E-mail: duplyak2009@gmail.com

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram