Панченко Олена Сергіївна. Кафедра водопостачання та водовідведення.

Публікації Панченко Олени Сергіївни, аспіранта 2го року навчання кафедри водопостачання та водовідведення КНУБА

Державні будівельні норми

 1. ДБН А.2.2-1:2021 СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС) / Ігор Сатін, Олена Панченко, Тетяна Романова, Вадим Фляшовский, Любов Шевченко, Сергій Хитрук, Тетяна Ткаченко, Віктор Хоружий. 2022. https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/dbn-a.2.2-1_2021.pdf
 2. ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій. Зміна №3 / Ігор Сатін, Олена Панченко, Тетяна Романова, Сергій Хитрук, Віктор Хоружий. 2022. https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/3mina№3_dbn_b-2.2-5-_removed.pdf
 3. ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій. Зміна №2. Ігор Валентинович Сатін, Олександр Валерійович Кравченко, Любов Володимірівна Шевченко, Олена Сергіївна Панченко, Сергій Володимирович Хитрук. 2020. https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/zmina-2_blagoustrij-terytorij.pdf

 Патент на корисну модель

 1. Патент на корисну модель 125641 UA, МПК (2006.01) С02F 1/64. Спосіб знезалізнення та деманганації води / Кравченко О.В., Панченко О.С.; Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства». – № u 2018 02369; Заявл. 12.03.2018; Опубл. 10.05.2018, Бюл. №9, 2018р.

 Монографії

 1. Корозійно-механічні властивості сталевих і залізобетонних конструкцій каналізаційних систем / В.І. Гоц, С.Ю. Максимов, В.І. Савенко, О.С. Панченко / Київ: НУБіП України. – 2022. -256 с.
 2. Корозійні руйнування залізобетонних конструкцій гідротехнічних споруд / В.Д. Макаренко, В.І. Гоц, О.Д. Журавський, В.П. Хоружий, Т.П. Хомутецька, О.С. Панченко, С.І, Білик, І.О. Прибитько / Київ: НУБіП України. – 2021. -292 с.
 3. Основи корозійно-механічної тріщиностійкості залізобетонних конструкцій. Монографія / В.Д. Макаренко, В.І. Гоц, О.Е. Чигиринець, Н.М. Фіалка і ін. // Київ : НУБІП Україіни. – 2022. – 242 с.
 4. БІОТЕХНОЛОГІЧНА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ОБ’ЄКТАХ КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. В.П. ХОРУЖИЙ, О.В. КРАВЧЕНКО, І.В. САТІН, О.С. ПАНЧЕНКО 2021/12/20. Стор. 205. https://docs.google.com/document/d/1PruON-M6LE4tNOHKrhCwLXxdyDowZ3jp/edit

Публікації у фахових виданнях

 1. Роль микроорганизмов в очистке воды от соединений железа и марганца в плотном слое сорбента-катализатора [Текст] / А. В. Кравченко, Н. Н. Чернова, Е. С. Панченко и др. // Химия и технология воды. — 2016. — Т. 38, № 5 (253). — С. 531-541. — Библиогр. в конце ст. 16. (SCOPUS)
 2. Makarenko V.D., Maksimov S.Yu., Makarenko V.V., Panchenko O.S. Study of Durable Strength of  Steel Mining and Metallurgical Equipment. SSP 2022;332:111–21. https://doi.org/10.4028/p-295y1h  (SCOPUS)
 3. В. Макаренко, С.Білик, Т. Хомутецька, Т. Аргатенко, Ю. Макаренко, О. Панченко (2022). ПІДВИЩЕННЯ СПРОТИВУ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНОМУ РУЙНУВАННЮ ЗВАРНИХ ОБОЛОНКОВИХ ЄМНОСТЕЙ ВОДОНАПІРНИХ БАШТ. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, (39), 47-56. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.33-43
 4. КАРБОНІЗАЦІЯ БЕТОНУ І КОРОЗІЯ АРМАТУРИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ПІДЗЕМНИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИИХ СИСТЕМ. В. Макаренко, В. Гоц, Т. Хомутецька, Ю. Макаренко, Т. Аргатенко, І. Прибитько, О. Панченко (2021). Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, (37), 33-43. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.47-56
 5. Сатін, І., Романова, Т., & Панченко, О. (2022). Огляд технологій збирання, перевезення, відновлення та видалення твердих побутових відходів. Екологічна безпека та природокористування44(4), 53–71. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.4.53-71
 6. Сатін, І., Хитрук, С., & Панченко, О. (2022). Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів для населених пунктів Гірської сільської об’єднаної територіальної громади. Екологічна безпека та природокористування44(4), 80–90. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.4.80-90
 7. Satin, I. V., & Panchenko, O. S. (2021). Удосконалення методології дослідження морфологічного складу побутових відходів з урахуванням стратифікації. Екологічна безпека та природокористування40(4), 110–120. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.4.110-120
 8. Панченко О.С. Біодеградуючі властивості мікробіоценозу швидких фільтрів знезалізнення та деманганації підземних вод / О.С. Панченко // Innovative Biosystems and Bioengineering, 2020, вип. 4, №2, стр. 122–127. DOI: 10.20535/ibb.2020.4.2.204919
 9. Кравченко О.В., Сатін І.В., Шевченко Л.В., Панченко О.С. Вплив морфологічного складу твердих побутових відходів на видову структуру мікробіоценозів, що формуються в тілах полігонів// Innovative Biosystems and Bioengineering, 2018, vol. 2, no. 3, С. 203-209. DOI: 10.20535/ibb.2018.2.3.146100
 10. Кравченко О.В., Кузьмінський Є.В., Панченко О.С. Методологічні підходи до біотехнології очищення питної води: методики виділення та ідентифікації залізо- та манганокиснюючих бактерій // «Стандартизація, сертифікація, якість» – 2018. № 2. – С. 89-93.
 11. Кравченко О.В. Біологічна нітрифікація-денітрифікація у процесі підготовки питної води: сучасний стан і основні біологічні агенти / О.В. Кравченко, О.С. Панченко, В.В. Мотроненко, Є. Смілянець // Innovative Biosystems and Bioengineering. 2018. vol. 2, no. 1, С. 64-70. DOI: 10.20535/ibb.2018.2.1.130346
 12. Горобець С.В. Біоінформаційне виявлення продуцентів магнітних наночастинок серед залізо- та манганокисних бактерій / С.В. Горобець, О.В. Кравченко, М.О. Булаєвська, О.С. Панченко // Innovative Biosystems and Bioengineering, 2018, vol. 2, no. 2, С. 27–35. DOI: 10.20535/ibb.2018.2.2.124256
 13. Kravchenko O., Panchenko O. Isolation of pure cultures iron- and manganese-oxidizing bacteria from rapid filters // Biotechnologia Acta. – 2018. – Т. 11, № 2 – С. 78-82. DOI: 10.15407/biotech11.03.078.
 14. О.В. Кравченко, О.Ю. Галкін, О.С. Панченко Вплив аерації на склад біоценозу та ефективність видалення нітрогенвмісних сполук на швидких фільтрах підготовки питної води // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2018. – № 3 – С. 15 – 22. DOI: 10.20535/1810-0546.2018.3.130461
 15. Кравченко О.В. Оцінка ефективності застосування завантажень при біотехнологічно інтенсифікованому процесі знезалізнення та демангації води на швидких фільтрах / О.В. Кравченко, О.С. Панченко // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2017. – № 6 – С. 14 – 19. DOI: 10.20535/1810-0546.2017.6.111985
 16. Кравченко О.В. Біотехнологічні підходи для інтенсифікації видалення амонію при підготовці питної води/ О.В. Кравченко, О.С. Панченко // Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» – 2017. – № 3 (110). – С. 34 – 40.
 17. Кравченко О.В. Оцінка ролі біологічних процесів у традиційних методах знезалізнення та деманганації води / О.В. Кравченко, О.С. Панченко, О.В. Кравченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування – 2016. – № 841. – С. 20 – 25.

Тези доповідей

 1. Міщанчук В.М. Оцінка санітарно-хімічних показників якості води при порівнянні методів знезараження в централізованих системах водопостачання / В.М. Міщанчук, О.В. Кравченко, І.В. Кольцов, О. С. Панченко // Водопостачання та водовідведення. – № 4 – 2015. – С. 25-29.
 2. Сатін І.В., Панченко О.С. Дослідження із визначення морфологічного складу побутових відходів в місті Суми // Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики: Сборник трудов / Институт промышленной экологии. – К. : ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2021. – 262 с.
 3. Макаренко В.Д., Сатін І.В., Панченко О.С. НЕЙРОМЕРЕЖНИЙ АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В РАЙОНІ ТЕПЛОВОЇ СТАНЦІΪ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА // Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики: Збірник праць / Інститут промислової екології. – К. : ИВЦ АЛКОН НАН України, 2022. – 292 с.
 4. Дослідження корозійно-механічної стійкості арматурних сталей, призначених для експлуатації в гідротехнічних спорудах. Валерій Макаренко, Олена Панченко, Юлія Макаренко. Київський національний університет будівництва і архітектури «Енергоощадні машини і технології», Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 травня 2022 р. – К.: КНУБА, 2022. – 206 с.
 5. Валерій МАКАРЕНКО, Олена ПАНЧЕНКО, Юлія МАКАРЕНКО, БІЛИК С.І., МАКСИМОВ С.Ю., Віктор ХОРУЖИЙ: Корозійно-механічні руйнування залізобетонних конструкцій гідротехнічних споруд (проблеми, механізми, шляхи, стратегія подовження безаварійного ресурсу). Київський національний університет будівництва і архітектури. ІІ-га МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ», 24-26 листопада 2021 р., м. Київ
 6. Валерій МАКАРЕНКО, Олена ПАНЧЕНКО: ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ДЕГРАДАЦІЇ МЕТАЛУ ГІДРОТЕХНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ. Київський національний університет будівництва і архітектури. ІІ-га МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ», листопад 2022 р., м. Київ
 7. Панченко Е. С. Метод очистки сточных вод гальванических производств от солей тяжелых металлов – гальванокоагуляция // «Екологія. Людина. Суспільство»: Тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених / Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2011,- 370 с.
 8. Панченко Е.С. Применение биофильтров для очистки сточных вод от тяжелых металлов // «Біотехнологія XXI століття» : Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2012. – 242 с.
 9. Горобець С.В. Порівняльний аналіз білків магнітосомного острівця магнітотаксисних бактерій з білками ссавців // «Біотехнологія XXI століття» : Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції І Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2013. – 190 с.
 10. Кравченко А.В. Применение коагулянтов для интенсификации биологической очистки сточных вод / А. В. Кравченко, Е. С. Панченко, И. Р. Клечак // «Біотехнологія XXI століття» : Тези доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2014. 176 с.
 11. Панченко О.С. Підбір коагулянту та його дози для інтенсифікації розділення муло-водяної суміші / О. С. Панченко, О. В. Кравченко // «Екологія. Людина. Суспільство» : Тези доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції / Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2014. – 160 с.
 12. Панченко О.С. Псевдонаука: критерії та демаркація від науки // Матеріали XVII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні науки ФСП» «Свобода та соціальна відповідальність в інтелектуальних пошуках сучасної молоді» (2014 р., м. Київ) / Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2014. – 247 с.
 13. Кравченко О. В. Вплив коагулянтів на стан активного мулу / О. В. Кравченко, О. С. Панченко // «Біотехнологія XXI століття» : Тези доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2015. — 221с.
 14. Кравченко О.В. Використання мікроорганізмів як перспективний спосіб знезалізнення підземних вод / О. В. Кравченко, О. В. Гуцол, І.Р. Клечак, О. С. Панченко // «Біотехнологія XXI століття» : Тези доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2015. – 221 с.
 15. Кравченко О.В. Вплив окисників на протікання процесів фільтрування підземної води із значним вмістом сполук заліза / О.В. Кравченко, О. С. Панченко // Збірник доповідей Міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2015», м. Іллічівськ, 8-12 черв. 2015. – С. 38-44.
 16. Кравченко О.В. Дослідження видового складі мікроорганізмів, присутніх у завантаженні фільтру для деманганації води / О.В. Кравченко, О. С. Панченко, О. В. Гуцол // Збірник доповідей Міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2015», м. Іллічівськ, 8-12 черв. 2015. – С. 76-79.
 17. Козловець О. А. Комплексна технологія переробки сирого осаду та спалювання його накопичень на мулових майданчиках з одержанням енергоносіїв І О. А. Козловець, О. С. Панченко // Збірник доповідей Міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2015», м. Іллічівськ, 8-12 черв. 2015. – С. 210-215.
 18. Мохнач Ю.С. Вплив концентрації розчиненого кисню на процеси одночасної нітрифікації-денітрифікації при очищенні стічних вод від сполук мінерального нітрогену / Ю.С. Мохнач, О.В. Кравченко, О.С. Панченко // «Біотехнологія XXI століття» : Тези доповідей XI Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут». – Київ, 21 квітня 2017. – 188 с.
 19. Гуцол О.В. Озонування з подальшим фільтруванням на цеолітових фільтрах як спосіб видалення заліза і марганцю з підземних вод / О. В. Гуцол, О.В. Кравченко, О.С. Панченко // «Біотехнологія XXI століття» : Тези доповідей XI Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут». – Київ, 21 квітня 2017.– 188 с.
 20. Міщанчук В.М. Оцінка санітарно-хімічних показників якості води при порівнянні методів знезараження в централізованих системах водопостачання / В.М. Міщанчук, О.В. Кравченко, І.В. Кольцов, О. С. Панченко // Збірник доповідей Міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2015», м. Іллічівськ, 8-12 черв. 2015. – С. 70-76.
 21. Кравченко В.А. Аналітичний огляд методів знезараження питної води в системах водопостачання / В.А. Кравченко, О.В. Кравченко, О.С. Панченко // Збірник доповідей Міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2017», м. Чорноморськ, 12-16 черв. 2017. – С. 26-37.
 22. Кравченко В.А. Оцінка ефективності знезараження питної води різними реагентами у централізованій системі водопостачання м. Харків / В.А. Кравченко, О.В. Кравченко, О.С. Панченко, В.М. Міщанчук, В.В. Паболков // Збірник доповідей Міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2017», м. Чорноморськ, 12-16 черв. 2017. – С. 38-45.
 23. Кравченко А.В. Оценка физико-химических и биологических процессов при обезжелезивании и деманганации воды на фильтрах с цеолитовой загрузкой / А. В. Кравченко, Е.С. Панченко // Збірник доповідей Міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2017», м. Чорноморськ, 12-16 черв. 2017. – С. 76-81.
 24. Кравченко О.В. Сучасні технології видалення амонію з питної води / О.В. Кравченко, О.С. Панченко // Збірник доповідей Міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2017», м. Чорноморськ, 12-16 черв. 2017. – С. 82-85.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram