Відомості про самооцінювання. Спеціальність 192. Кафедра водопостачання та водовідведення

Аналіз освітньої програми «Водопостачання та водовідведення»

1 освітнього рівня (бакалавр) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

Рецензія генерального директора ТОВ «Інститут комунальної інфраструктури» докт. тех.. наук Кравченка О.В.

Свої відгуки та пропозиції мажна також відправити на електронну адресу кафедри: knuba_stf@ukr.net
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram