ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТРЕТІЙ

ГАРАНТ ОНП (PHD

Тугай Олексій Анатолійович – доктор технічних наук,
професор, завідувач кафедри організації та управління будівництвом Київського
національного університету будівництва і архітектури.  

ЧИТАТИ ДАЛІ >>>

 

Група забезпечення

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВІД КАФЕДРИ за невчальні плани та робочі програми:

Кравчук Андрій Михайлович
– доктор технічних наук, професор, академік
вищої освіти України, професор кафедри “Водопостачання та водовідведення”
Київського національного університету будівництва і архітектури.

читати далі >>>

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВІД КАФЕДРИ за зв’язок з аспірантами:

Шаманський Сергій Йосипович

– доктор технічних наук, доцент, професор кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.
shamanskiy.sy@knuba.edu.ua

читати далі >>>

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram