Кафедра водопостачання та водовідведення. Гіжа О.В.Гіжа Олена Олександрівна

Гіжа Олена Олександрівна

Гіжа Олена Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
Загальна інформація У 1978 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут, отримавши кваліфікацію інженера-будівельника за спеціальністю «Водопостачання та каналізація». З 1978 року працює на кафедрі спочатку на посаді інженера, викладача-стажиста, асистента, доцента (1989 р) кафедри “Водопостачання та водовідведення ” Київського національного університету будівництва і архітектури.Перелік навчальних дисциплін

 • Технічна механіка рідини і газу
 • Інженерна гідравліка
 • Гідравліка і аеродинаміка
 • Спеціальні питання гідравлікиНавчально-методична література

Технічна механіка рідини і газу

 • Робоча програма з дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція» – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Робоча програма з дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція», 2022 – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Тестиз технічної механіки рідини і газу для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Робоча програма з дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія і водні технології », 2022 – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Ю.М.Константінов, Гіжа О.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з технічної механіки рідини і газу для студентів інженерних спеціальностей. Київ, КНУБА, 2003 – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Програмні вимоги до курсу «Технічна механіка рідини і газу» – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Гіжа О.О., Павлов Є.І. Тести з дисципліни «Інженерна гідравліка» (Рівномірний рух) для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» , 2022 – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Ю.М. Константінов, Гіжа О.О. систем теплогазопостачання і вентиляції. Методичні вказівки та завдання до виконання РГР і контрольних робіт. Київ, КНУБА, 2000 р., 25 с.

Вступ до фаху

 • Робоча програма з дисципліни «Вступ до будівельної справи» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу: https://drive.google.comНаукова робота

В 1986 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді Київського автомобільно-дорожнього інституту за спеціальністю 05.14.09 – Гідравліка і інженерна гідрологія

Науковий керівник: професор Київського національного університету будівництва і архітектури Константінов Юрій Михайлович.

Напрями наукової діяльності

Дослідження гідравлічних опорів в напірних трубопроводах та відкритих каналах.

Підручники

 • Константінов Ю.М.,Гіжа О.О.Технічна механіка рідини і газу. Підручник з грифом Міносвіти і науки України / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа. – К.: // Вища школа, 2002– 277 с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Константінов Ю.М.,Гіжа О.О.Інженерна гідравліка. Підручник з грифом Міносвіти і науки України/ Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа. – К.: Видавничий дім «Слово», 2006. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • А.Д. Альтшуль Примеры расчетов по гидравлике. М.: Высшая школа. 1981. – Режим доступу: https://drive.google.comПосібники

 • Константінов Ю.М.,Гіжа О.О., Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Кінематика і динаміка рідини. Приклади і задачі: Навчальний посібник / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа, Ю.Д.Копаниця. – К.: КНУБА, 2015– 152 с.- Режим доступу: https://drive.google.com
 • Константінов Ю.М.,Гіжа О.О., Копаниця Ю.Д.Гідростатика. Приклади і задачі: навчальний посібник / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа, Ю.Д.Копаниця. – К.: КНУБА, 2012. – 112с. – Режим доступу: http://www.k123.com.ua
 • Константінов Ю.М.,Гіжа О.О.o Задачник з гідравліки: навчальний посібник / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа. – К.: КНУБА, 2008. – 92с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • 4. Справочник по гидравлике / Под редакцией В.А.Большакова. К.: Выща школа. 1984., 343 с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Сборник задач по гидравлике / Под редакцией В.А.Большакова. К.: Выща школа. 1979., 336 с. – Режим доступу https://drive.google.comВибрані публікації

 1. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб-інтерфейс – приклад універсальної платформи інженерних розрахунків у навчальному процесі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип.39 .С 11-32. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua
 2. Гіжа О. Розрахунки коротких трубопроводів з урахуванням стабілізації потоку. // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.37. С. 13-17. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/246441/244208 – DOI https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.29-41 – ISSN 2524-0020
 3. Гіжа О.О. Про методику дослідження гідравлічних коефіцієнтів тертя у напірних трубопроводах. //Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Київ.: КНУБА, 2020 вип. 33, с.19-26 –Режим доступу: https://drive.google.com
 4. Гіжа О.О., Копаниця Ю.Д., Нечипор О.М. Моделювання й візуалізація розрахункового експерименту визначення довжини кривої вільної поверхні у відкритому руслі в CAS MAXIMA. Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування” Київ, КНУБА. Вип. № 75, 2020, с.134-146 – Режим доступу: https://drive.google.com/ ISSN 2076-815X (print), ISSN 2522-9206 (online)
 5. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Розрахунки напірних трубопроводів за швидкісними та витратними характеристиками . Наук.-техн. збірник “Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Київ, КНУБА, 2015, Вип. 25, с.104-112 – Режим доступу: https://drive.google.com
 6. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Сучасний підхід до визначення гідравлічних опорів у трубопроводах/ Ю.М. Константінов, О.О.Гіжа// Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 21. – С. 155-164. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua
 7. Константінов Ю. М., Гіжа О.О. Вплив нахилу уступу водобійного колодязя на параметри підпертого гідравлічного стрибка/ Ю. М. Константінов, О.О.Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2010. – Вип. 14. – С. 193-201. – Режим доступу:
 8. Константінов Ю. М., Гіжа О.О.Непрямий гідравлічний удар у водопровідних трубах /Водопостачання та водовідведення.-2015. 5с. – Режим доступу: https://drive.google.comКонтакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 269 Тел.: 044-2415594 E-mail: lupoho@ukr.net
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram