УЧАСТЬ В УКРАЇНСЬКО-ЯПОНСЬКОМУ ПРОЕКТІ «СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ»

З середини вересня 2015 року по лютий 2018 року викладачі кафедри Геоінформатики і фотограмметрії (ГІФ) КНУБА як члени Технічного комітету по стандартизації Географічної інформації/Геоматики ТК-103 брали участь в реалізації україно-японського проекту зі “Створення Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні” в складі робочої групи відповідно до Наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру №786 від 07.12.2015 року “Про утворення робочої групи з питань підготовки та реалізації проекту з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA)”. До складу цієї робочої групи увійшли: д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри ГІФ Карпінський Юрій Олександрович, д-р техн. наук, проф., Лященко Анатолій Антонович, канд. техн. наук, доцент Лазоренко-Гевель Надія Юріївна. Також учасниками та відповідальними виконавцями проекту були: канд. техн. наук Максимова Юлія Сергіївна, асистент Горковчук Максим Вікторович.
Проект зреалізовано за технічної та фінансової підтримки Японської агенції міжнародної співпраці (JICA). Основним партнером від української сторони була Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру. Японська агенція міжнародної співпраці (JICA) – це найбільше в світі агентство двостороннього розвитку, що надає технічну підтримку, пільгові кредити та грантову допомогу в різних сферах діяльності. Проекти за підтримки JICA реалізуються в більш ніж в 150 країнах світу.
Цей пілотний проект по створенню національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) було реалізовано на території м. Вінниця площею приблизно у 12 км2. На експериментальній території було проведено аерофотозйомку пілотної території, визначено базовий набір геопросторових даних, зібрано та систематизовано геопросторові дані про пілотну територію, створено на їх основі еталонну базу геопросторових даних у відповідності до серії міжнародних стандартів ISO 19100 “Географічна інформація/Геоматика” та специфікацій INSPIRE. Створено прототип НІГД у вигляді геопорталу, який містить: базові геопросторові дані, профільні геопросторові дані, інформацію про адміністративно-територіальний устрій, державну геодезичну мережу, дані Державного земельного кадастру, сервіс пошуку / метадані, ортофотоплани та необхідні нормативні документи. З роботою геопорталу НІГД можна ознайомитися за посиланням: http://nsdi.land.gov.ua/
В рамках проекту робочою групою по стандартизації, в яку власне і ввійшли викладачі кафедри ГІФ, розроблено комплекс стандартів під загальною назвою УкрГІС, які гармонізовано і деякі з них профільовано з основних стандартів серії ISO 19100 «Географічна інформація/Геоматика». З них: 14 стандартів з серії міжнародних стандартів ISO 19100 прийнято методом прямого підтвердження (титульна сторінка перекладена українською мовою, а текст на мові оригіналу – англійською), створено 2 профілі: «Правила моделювання геопросторових даних» та «Метадані», методом ідентичного перекладу: «Специфікація геоінформаційного продукту», «Якість геопросторових даних».
В червні 2018 року прийнято національний стандарт України ДСТУ 8774:2018 “Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних”
Цей стандарт було розроблено в результаті виконання спільного проекту Держгеокадастру та Японського агентства міжнародного співробітництва JICA “Створення Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні”. Метою цього стандарту є встановлення загальних правил моделювання геопросторових даних та створення на цій основі умов для досягнення інтероперабельності геопросторових даних, що створюються та постачаються різними виробниками в середовищі Національної інфраструктури геопросторових даних.  http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/nakazi-dp-ukrndnts/2018-2/cherven/
Цей стандарт є профілем, що містить мінімально необхідні елементи для створення концептуальних схем і правил кодування географічної інформації у відповідності з такими базовими стандартами серії ISO 19100:

  • прикладні схеми за ISO 19109:2015 Geographic information. Rules for application schema;
  • просторові схеми за ISO 19107:2003  Geographic information. Spatial schema;
  • часові схеми за ISO 19108:2002 Geographic information. Temporal schema;
  • схеми для геометрії та функцій покриття за ISO 19123:2005 Geographic information. Schema for coverage geometry and functions;
  • каталоги геопросторових об’єктів за ISO 19110:2016 Geographic information. Methodology for feature cataloguing;
  • просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами у відповідності до ISO 19112:2003 Geographic information. Spatial referencing by geographic identifiers;
  • кодування та обміну даними за ISO 19118:2011 Geographic Information – Encoding.

Для подання схем застосовується уніфікована мова моделювання UML у відповідності до стандарту ISO 19103:2015 Geographic information. Conceptual schema language.
Прийняття цього стандарту значно підвищує інформаційно-технологічний рівень виробництва та користування гепросторових даних у всіх сферах діяльності суспільства, забезпечує високий рівень інтероперабельності,, що потенційно зменшує сукупні суспільні витрати на забезпечення якісними геоінформаційними ресурсами.
В подальшому результати українсько-японського проекту будуть використані для поширення НІГД для територію всієї України.

M_2-768x577
M_1-768x577
Засідання представників Японської агенції міжнародної співпраці JICA і членів Технічного комітету 103 по стандартизації Географічної інформації/Геоматики в Науково-дослідному інституті геодезії і картографії (на фоні карти Лященко А. А., Карпінський Ю. О., Лазоренко-Гевель Н.Ю.,)
M_3-768x510
Вступна лекція до НІГД в компанії Кокусай Когьо (по центру Лазоренко-Гевель Н. Ю., Горковчук М.В.)
M_4-768x576
Учасники семінару в Міністерстві землі, інфраструктури, транспорту і туризму
M_5-768x510
Лекція про використання радіоінтерферометрів з наддовгою базою в задачах геодинаміки, GSI (справа Лазоренко-Гевель Н. Ю., Горковчук М.В.)

Лекція на тему GEONET – мережа базових станції ГНСС, GSI

Відвідання Наукового музею географії і картографії, «Скверу Землі» на території компанії GSI

11111-768x512
Презентація прототипу НІГД на фінальній міжнародній конференції «НІГД: на шляху до інформаційного суспільства» (м. Київ, Україна)
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram