МОНОГРАФІЇ

 • Адміністративно-територіальний устрій України: Історія та сучасність / За заг. ред. В.Г. Яцуби; Авт. кол.: Яцюк В.А., Матвіїшин О.Я., Граб В.А., Карпінський Ю.О., Лоза Ю.І., Новик В.П., Бугай С.М. Секретаріат Кабінету міністрів України. – К., 2001. – 270 с.
 • Адміністративно-територіальний устрій України: Проблемні питання та можливі шляхи їх вирішення / Під заг. ред. В.Г. Яцуби; Авт. кол.: Сивоконь С.О., Яцюк В.А., Заєць А.П., Матвіїшин О.Я., Нижник Н.Р., Новик В.П., Олійник Я.Б., Карпінський Ю.О., Нудельман В.І. Секретаріат Кабінету Міністрів України. – К., 2003. – 324 с.
 • Стан та основні напрями розвитку топографо-геодезичної і картографічної діяльності в Україні / За заг. ред. Р. Сосси. – К.:НДІГК, 2006. – 76 с. – (Сер. „Геодезія, картографія, кадастр”). – Співавт.: О. Дишлик, Ю. Карпінський, О. Кучер та ін.
 • Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування / Авт. кол.: Яцуба В.Г., Яцюк В.А., Матвіїшин О.Я., Карпінський Ю.О., Куйбіда В.С., Негода В.А., Ніколаєнко Д.В., Кравченко В.В., Івашина Ю.Ю., Лебединська О.Ю., Павлюк А. П. ‒ К., 2007. ‒ 370 с.
 • Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучасність. Перспективи / Авт. кол.: Куйбіда В.С., Павленко В.П., Яцюк В.А., Матвіїшин О.Я., Ткачук А.Ф., Негода В.А., Карпінський Ю.О., Пухтинський М.О., Ганущак Ю.І., Бабич О.М., Лебединська О.Ю., Матійчик Т.М., Кравець Т.А. Секретаріат Кабінету Міністрів України. – К., 2009. – 618 с.
 • Карпінський Ю,  Лященко А. Стратегія формування національної інфраструктури геопросторових даних в Україні // К.:НДІГК, 2006. – 108.: іл..- (Сер. “Геодезія, картографія, кадастр”)
 • Барановський В., Карпінський Ю., Кучер О., Лященко А.  Топографо-геодезичне та картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру. Системи координат і картографічні проекції.- /За загальною редакцією Ю. Карпінського. К.:НДІГК, 2009.- 96 с.: іл..- (Сер. “Геодезія, картографія, кадастр”)
 • Барановський В.,Карпінський Ю., Лященко А. Топографо-геодезичне та картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру. Визначення площ територій. /За загальною редакцією Ю. Карпінського. К.:НДІГК, 2009.- 92 с.: іл..- (Сер. “Геодезія, картографія, кадастр”)
 • Україна. Адміністративно-територіальний устрій. Довідник / Відповідальний редактор Ю.О. Карпінський. Упор. Трюхан М.О. та ін.. / К.:НДІГК, 2012. – 775 с.
 • Кейк Д. Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних: у шести томах. Том 2: Системи керування базами геоданих для інфраструктури просторових даних. Навчальний пособник /Кейк Д., Лященко А.А., Путренко В.В., Хмелевський Ю., Дорошенко К.С., Говоров М. –  К.:Планета-Прінт, 2017. – 456 с.
 • Патракеєв І.М. Геопространственные технологи в моделировании градостроительных систем. Монография. Харк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова – Х.:ХНУГХ, 2014. –  208 с. ISBN 978-966-695-339-4
 • Патракеєв І.М., Шипулін В.Д., Древаль І.В., Завальний О.В. та інші. Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища. Монографія. Хар. нац. ун-т міськ. госп-ва. – Х.:ХНУМГ, 2014. –  216 с., ISBN 978-966-695-326-4
 • Путренко В.В. Прикладні аспекти використання геоінформаційної системи QGIS для вирішення завдань геоаналітики/Путренко В.В., Даценко Л.М., Лазаренко-Гевель Н.Ю., Максимова Ю.С., Пашинська Н.М., Гапон С.В., Назаренко С.Ю. – Київ, ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку», 2019. – 130 с. ISBN 978-966-622-819-6
 • Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти: колективна монографія / Кол. авторів; за заг. Ред. П.М. Макаренка, О.В. Калініченко, В.І. Аранчій. Полтава:ПП “Астрая”, 2019. – 603 с. ISBN 978-617–7669–24–0 http://www.tsatu.edu.ua/etem/naukova-dijalnist/monohrafiji/
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram