Гарант ОНП

СТАТТІ 2016

 О.О.Терентьєв, О.Б.Полторак РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗНОШЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ЗАДАЧІ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД О.О.Терентьєв РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ НА ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКАХ

 О.О.Терентьєв, О.І.Баліна, Є.Є.Шабала, О.С.Турушев РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ МОБІЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ

 О.О.Терентьєв, О.І.Баліна, Є.Є.Шабала, МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗНОШЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЛІ ДЛЯ ЗАДАЧ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

 В.М.Міхайленко, О.О.Терентьєв, Є.Є.Шабала, О.С.Турушев ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ЗАДАЧІ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ

 О.О.Терентьєв, О.І.Баліна, Є.Є.Шабала, О.В.Доля ПОБУДОВА ДІАГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОСНОВНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ

СТАТТІ 2017

 О.О.Терентьєв, Є.Є.Шабала, І.О.Саченко ПОБУДОВА СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ НА ПРИКЛАДІ БАЛКИ ПЕРЕКРИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН О.О.Терентьєв, Є.Є.Шабала, І.О.Саченко ІНТЕГРОВАНІ МОДЕЛІ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ЗАДАЧІ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ

 О. О. Терентьєв, О. Б. Полторак ОЦІНКА РИЗИКІВ НЕСВОЄЧАСНОГО ВИЯВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 В.М. МІХАЙЛЕНКО, П.Є ГРИГОРОВСЬКИЙ, І.В. РУСАН, О.О. ТЕРЕНТЬЄВ ІНТЕГРОВАНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ`ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

 В.М. МІХАЙЛЕНКО, О.О. ТЕРЕНТЬЄВ, К.І. КИЇВСЬКА, Є.Є. ШАБАЛА, Є.В. ГОРБАТЮК МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СПОРУД

 A.Biloshchytskyi, А.Kuchansky, Yu.Andrashko, S.Biloshchytska, O.Kuzka, O.Terentyev EVALUATION METHODS OF THE RESULTS OF SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY OF SCIENTISTS BASED ON THE ANALYSIS OF PUBLICATION CITATIONS

 В.М. МІХАЙЛЕНКО, О.О. ТЕРЕНТЬЄВ, Є.Є. ШАБАЛА АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕТОДІВ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ

СТАТТІ 2018

 В.М.МІХАЙЛЕНКО, І.В. РУСАН, П.Є. ГРИГОРОВСЬКИЙ,О.О. ТЕРЕНТЬЄВ, А.Т. СВІДЕРСЬКИЙ, Є.В. ГОРБАТЮК МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА P.Grigorovskiy, O.Terentyev, R.Mikautadze Development of the technique of expert assessment in the diagnosis of the technical condition of buildings

 О.О.Терентьєв, Є.Є.Шабала, О.В.Доля, Д.О.Чередніченко МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

 О.О.Терентьєв, К.І.Київська, Є.В.Горбатюк, О.В.Доля, АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

СТАТТІ 2019

 О.О.Терентьєв, О.В.Петроченко, О.В.Доля Підвищення ефективності інформаційної системи комплексної безпеки захисту будівель Abstracts of I International Scientific and Practical Conference, Liverpool, United Kingdom11-13 September 2019

 Abstracts of II International Scientific and Practical ConferenceLiverpool, United Kingdom 9-11 October 2019

 Міжнародний науковий симпозіум «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ», МатеріалиV-оїМіжнародноїнауково-практичноїконференції15-20квітня 2019 року, Україна

 МАТЕРІАЛИ 10-ї Міжнародної науково-практичної конференції СУЧАСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТІ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇХ ОБСЛУГОВУВАННЯ, Херсон – 2019

 «ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ»(ПІКТ –2019)Праці VIII-їМіжнародноїнауково-практичної конференції

 ADVANCES OF SCIENCEProceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary –Ukraine, Kyiv, 17May2019

 Science progress in European countries:new concepts and modern solutions, February 28, 2019, Stuttgart, Germany

 TERENTYEV O.O., TSIUTSIURA S.V., GORBATYUK IEV.V. SOFTWARE -TECHNICAL COMPLEX OF THE IMPLEMENTATION OF THE AUTOMATICALLY-BASED SYSTEM OF DIAGNOSIS OF CONSTRUCTION CONDITION OF NON CONSTRUCTIONS.

 О.О. ТЕРЕНТЬЄВ, І.В. РУСАН, Є.В. БОРОДАВКА, Є.В. ГОРБАТЮК, К.І. КИЇВСЬКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ

 Петроченко О., Терентьєв О., Київська К. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬНА ЕТАПІ ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТАЕКСПЛУАТАЦІ

 О.О. Терентьєв, І.В. Русан,Є.В. Горбатюк,І.С. Івахненко,О.С. Петроченко,О.П. Куліков, ІНТЕГРОВАНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

 Oleksandr Terentyev, Svitlana Tsiutsiura, Tetyana Honcharenko, Tamara Lyashchenko Multidimensional Space Structure for Adaptable Data Model

 О.О.Терентьєв, К.І.Київська, Є.В.Горбатюк, О.В.Доля, В.В.Бородиня, А.В.Азенко МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПОШКОДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ`ЄКТІВ БУДІВНИЦТВ

 BUILD MASTER CLASS 2019, 27-29.11.2019 In Kyiv Natoinal University of Construction and Architecture. Informative model of action of micro relief on out of control moving of working bodies of ripper. Understanding the motivation behind cyberattacks. Use of databases at the enterprise

 Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 серпня 2019р. Дніпро, 2019. О.О.Терентьєв, Э.В.Горбатюк ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО НОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИН

 Сучасний рух науки: тези доп. VIIIміжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4жовтня2019р. –Дніпро, 2019. О.О.Терентьєв, Э.В.Горбатюк, О.В.Доля, В.В.Бородиня ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ РУХУ РОЗПУШУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ БУДІВЕЛЬНОЇ МАШИНИ

СТАТТІ 2020

 Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимовідиспути: тези доп. IМіжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7лютого 2020 р. Дніпро Gorbatyuk Ie., Terentyev O., Sviderskyi A. NCREASE OF THE PRODUCTIVITY OF PROCESSES OF THE DEEP LOOSENING UNDER ARABLE LAYERS AND ON CONSIDERABLE DEPTHS EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS, Barcelona, Spain24-25 February 2020 Kyivska K., Tsiutsiura M., Tsiutsiura S., Terentyev A. Methodology for building project portfolio

 DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE Vancouver, Canada 18 -20 March 2020 TERENTYEV O., GORBATYUK I., DOLIA O., SERPINSKA O., KUZMINSKYI O. FIREWALLS OF NEW GENERATION. RESEARCH

 Seventh international scientific-practical conference«Management of the development of technologies» Kyiv, 25–26 March2020 О.О.Терентьєв, О.В.Доля, Л.І.Турчанінова РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

 Perspectives of science and education 17 January2020 GORBATYUK I.V., TERENTYEV O.O. METHODOLOGY OF ESTIMATION OF IMPERFECTION OF BUILDING CONSTRUCTIONS ON BASIS OF FUZZY SETS.

 Abstracts of IIInternational Scientific and Practical Conference, Kharkiv, Ukraine, 20-21 January 2020 Gorbatyuk I. V., Terentyev O. O., Volianiuk V. O., Mishchuk D. O. Methodology of estimation of efficiency of applying is in industry of new constructions of earthmovers

 Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference Osaka, Japan 22-24 April 2020 Terentyev O., Gorbatyuk Ie., Rusan I., Serpinska O., Kuzminskyi O.DIAGNOSIS AND RESPONSE TO NETWORK THREATS

 О.О. ТЕРЕНТЬЄВ, К.І. КИЇВСЬКА, О.І. СЕРПІНСЬКА МЕТОДИ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК В СИСТЕМАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 І.І. НАЗАРЕНКО, І.В. РУСАН, А.Т. СВІДЕРСЬКИЙ О.О. ТЕРЕНТЬЄВ, Є.В. ГОРБАТЮК ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ВЕРСТАТНЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА

 О.О. ТЕРЕНТЬЄВ, М.І ЦЮЦЮРА МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР: GAME DESIGN & DEVELOPMENT

 О.О. ТЕРЕНТЬЄВ, М.І ЦЮЦЮРА МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР: GAME DESIGN & DEVELOPMENT підручник

 О.О. ТЕРЕНТЬЄВ, О.В. ДОЛЯ, О.І. БАЛІНА ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

 О.О. ТЕРЕНТЬЄВ, Є.В. ГОРБАТЮК, К.І. КИЇВСЬКА ЕРГОНОМІКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 О.О. ТЕРЕНТЬЄВ, С.В. ЦЮЦЮРА, М.І. ЦЮЦЮРА, Є.В. ГОРБАТЮК КОМП`ЮТЕРНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

 О.О. ТЕРЕНТЬЄВ, О.В. ГОРДА, Є.В. ГОРБАТЮК ОРГАНІЗАЦІЯ КОМП`ЮТЕРНОГО СУПРОВОДУ СУЧАСНОГО ДІЛОВОДСТВА

 Abstracts of I International Scientific and Practical Conference Athens, Greece 29-31 March 2020 Kyivska К., Tsiutsiura М., Tsiutsiura S., Terentyev А. COMPONENTS OF INFORMATION MODELING OF BUILDING OBJECTS

СТАТТІ 2021

 Increasing efficiency of information system of complex security of buildings protection / Terentyev A.A., Gorbatyuk Ie.V., Serpinska O.I., Borodinya V.V. Eastern European Scientific Journal. 2021. Vol. 1, № 3 (67): Technical science. P. 24-28.

Pelevin L., Gorbatyuk Ie., Terentyev O., Sviderskyi A. Methodological and criterion bases of the study of the functioning of engineering complexes in the creation of target objects of the construction industry. In collective monograph “Technical research and development”. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2021. 396-401. Available at: DOI-10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.I. ISBN 978-1-63732-136-2.

Терентьєв О. О., Горбатюк Є. В., Горбатюк М. Є., Петровський В. В., Панчук Б. О. Основи організації нечіткого виведення для задачі діагностики технічного стану будівель. The 2nd International scientific and practical conference ―Achievements and prospects of modern scientific research‖ (January 11-13, 2021) Editorial EDULCP, Buenos Aires, Argentina. 2021. 229-237. ISBN 978-987-859-237-4.

Горда Е.В., Терентьев А.А., Алиева А.А., Верба Н.С. Анализ технического состояния на основе информационной модели жизненного цикла объекта строительства. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference Munich, Germany 17-19 January 2021, pp.144-153

Терентьєв О. О., Горбатюк Є. В., Горбатюк М. Є., Черчук М. П., Булава Р. Ю. Експертна інформаційна система підтримки прийняття рішень для задачі діагностики технічного стану будівель. The 5th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (February 4-6, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 947-958. ISBN 978-4-9783419-5-2.

Gorbatyuk Є.V., Terent’ev OO, Rusan І.V., Serpinska OI, Borodinya V.V. Formation of the basis of the rules that knowledge of the system and unclear vivodu with a well-defined technical standard will be built. World science: problems, prospects and innovations. The 7th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. 288-295. ISBN 978-1-4879-3793-5.

Gorbatyuk Ie., Terentyev O., Sviderskyi A. Development of a system for evaluating building structures of machines based on fuzzy models. Modern Movement of Science: abstracts of the 12th International Scientific and Practical Internet Conference, April 1-2, 2021. Dnipro, Ukraine, 2021. P.1. 59-61.

Делембовський М.М., Шабала Є.Є, Терентьєв О.О.. Аналіз методів та шляхів вирішення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Correspondence International Scientific and Practical Conference an integrated approach to science modernization: «methods, models and multidisciplinarity» (February 19, 2021). NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine) LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Austria). Р. 249-254. ISBN 978-1-63821-674-2. DOI 10.36074/grail-of-science.19.02.2021.051.

Increasing efficiency of information system of complex security of buildings protection / Terentyev A.A., Gorbatyuk Ie.V., Serpinska O.I., Borodinya V.V. Eastern European Scientific Journal. 2021. Vol. 1, № 3 (67): Technical science. P. 24-28. https://doi.org/10.31618/ESSA.2782-1994.2021.1.67

Terentyev O.O., Borodinya V.V., Kuzminsky O.V. Diagnostics of the anti-grain hazards. Eighth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies». Кyiv National University of Construction and Architecture opic: “Information technology development of educational content» Kyiv, 26 – 27 March 2021. Abstracts. Р101.

Terentyev O.O., Dolya O.V., Kuzminsky O.V. New generation broundmaerie. doslidzhennya. istooriї rosvitku. Eighth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies». Кyiv National University of Construction and Architecture opic: “Information technology development of educational content» Kyiv, 26 – 27 March 2021. Abstracts. Р101.

 Terentyev O.O., Serpinska O. I, Ryabchun Yu.V. Steady much logic for assessment of technical mill on`єktiv budivnitstva. Eighth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies». Кyiv National University of Construction and Architecture opic: “Information technology development of educational content» Kyiv, 26 – 27 March 2021. Abstracts. Р101.

Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Лященко Т.О., Кузьмінський О.В. Брандмауери нового покоління: дослідження історії розвитку. Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць. Київ: КНУБА, 2021. Вип. 45. С. 102-106. DOI: 10.32347/2412-9933.2021.45.102-106 фахове видання України, НМБ: Index Copernicus, Google Scholar, UlrichWeb та ін

Міжнародні сертифікати

 Наукова, методична, професійна діяльність гаранта ОНП спеціальності 126

 Загальні відомості про гаранта освітньо-наукової програми доктора філософіїза спеціальністю 126. «Інформаційні системи та технології», галузі знань: 12.«інформаційні технології»

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram