НАШІ ВИПУСКНИКИ

Випускники кафедри охорони праці та навколишнього середовища

Прізвище

 

ім’я

по-батькові

 

Рік випуску/

 

Спеціальність/тема роботи

Місце роботи. посада
Авраменко Аліна Іванівна2020 /101 Екологія,ТОВ «РС КОНСТРАКШН»/інженер-кошторисник
Лисько Ольга Петрівна2020/101 Екологія,ТОВ «СМАРТ-СОЛАР»/інженер з охорони праці
Сухаревська Марія Михайлівна2020/101 Екологія,ТОВ «ЗДРАВО»/ офіс-адміністратор
Горейко Інна ТЕЦ/інженер з охорони навколишнього середовища
Гончаренко Артем Вадимович

 

 

2018/ 101 Екологія, бакалавр/ «Оцінка впливу на навколишнє середовище сонячних панелей»

 

2019/101 Екологія , магістр/ «Оцінка впливу на навколишнє середовище альтернативних будівельнихматеріалів»

З 2020 навчається в аспірантурі, пише дисертацію «Розробка комплексної інноваційної системи моніторингу стану якості довкілля»

Асистент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури.

 

ФОП Гончаренко А.В.

Президент International Technology Transfer Association (ITTA)

Жукова Олена Григорівна

 

 

2012/070801 Екологія та охорона навколишнього середовища , бакалавр

 

2013/070801 Екологія та охорона навколишнього середовища, магістр/ «Еколого-гігієнічна оцінка стану басейну р. Кальмус»

2015/21.06.01. Екологічна безпека, аспірантура

2015/21.06.01. Екологічна безпека, захистила кандидатську дисертацію «Наукове обгрунтування узгодженості екобезпечного розвитку водного басейну Кальміус із інтенсивністю механізму біотичної саморегуляції»

Доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури
Березницька Юлія Олегівна

 

 

2005/070801 Екологія та охорона навколишнього середовища, спеціаліст/ «Охорона навколишнього середовища при проектуванні АЗС в м. Києві»

 

2011/21.06.01 Екологічна безпека, аспірантура

2015 /21.06.01 Екологічна безпека. захистила кандидатську дисертацію «Оцінка впливу підтоплення на екологічну безпеку територій»

Доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури
Перебинос Альона Ростиславівна

 

 

2013/ 101 Екологія, бакалавр

 

2014/ 101 Екологія, магістр/ «Біомоніторинг радіонуклідів за допомогою макроміцетів»

2017/ 101 Екологія , аспірантура

2019/ 101. Екологія. Захистила кандидатську дисертацію «Екологічний моніторинг при мікопошкодженні дерев’яних споруд»

 

Асистент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури. Інженер з охорони навколишнього середовища ТОВ «ІК»Нафтогазові технології» (за сумісництвом)
Лабур Наталія Владиславівна

 

 

2021/101 Екологія, бакалавр/ «Оцінка викидів парникових газів в атмосферне повітря при виготовленні цементу»

 

З 2021 навчається в магістратурі, пише диплом «Поводження з відходами на промисловому підприємстві (на прикладі підприємства авіаційної галузі)»

ДП «Антонов»/ інженер з охорони навколишнього середовища
Онуфрійчук Катерина ДСНС
Канащук Тетяна Консультант зі сталого розвитку ГЛІДЗ Україна, оцінювач BREEAM International New Construction, консультант LEED,
Котова Тетяна Валентинівна

 

 

2000/101 Охорона праці і екологія, спеціаліст/

 

2008/101 Екологія захистила кандидатську дисертацію « Оцінка та прогнозування впливу техногенного забруднення на мінеральний склад поверхневих вод України»

Доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури.
Кривомаз Тетяна Іванівна2017/21.06.01 Екологічна безпека,  докторантура. Захистила докторську дисертацію  «Наукові основи моніторингу забруднення навколишнього середовища токсичними елементами з використанням міксоміцетів»Професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури.
Радловська Катерина Олексіївна2015/21.06.01 Екологічна безпека, аспірантура. Захистила кандидатську дисертацію «Сучасний моніторинг довкілля локального рівня для територій адміністративних районів»Доцент кафедр екології Івано-Франківського національного   технічного університету нафти і газу

 

 

Сіпаков Ростислав Васильович

 

 

2021/ 21.06.01. Екологічна безпека, аспірантура. Захистив кандидатську дисертацію «Удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря  на авто-шляхопроводах урбанізованих територій (на прикладі  м. Києва)»

 

 

ТОВ ЕС ВІ ПІ ФО Ю, Київ
Журавська Наталія Євгенівна

 

 

1994/ Теплогазопостачання, вентиляція і охорона повітряного басейну, спеціаліст

 

1998/21.06.01 Екологічна безпека, аспірантура

2016/ 05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Захистила кандидатську дисертацію «Енергоефективні системи теплопостачання з безреагентною обробкою води»

Доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури.
Кравченко Марина Василівна

 

 

 

2006/101 Екологія, бакалавр

 

2007/070801 Екологія та охорона навколишнього середовища, магістр «Розробка і екологічно-безпечне виробництво фільтраційних матеріалів і зворотоноосмотичних мембран»

2011/21.06.01 – «Екологічна безпека», аспірантура

2012/21.06.01 – «Екологічна безпека» захистила кандидатську дисертацію «Розробка функціональної технології підготовки питної води на основі вдосконалення баромембранних процесів».

Доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури.
Перминова СвітланаЮріївна2004/101 Екологія,

 

2007/21.06.01 – «Екологічна безпека», аспірантура

Директор Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО  «Жива планета»
Абу Діб Світлана Миколаївна2010/101 Екологія, магістр

 

З 2021 навчається в аспірантурі 101 Екологія

 
Федоров Роман2011/070801 Екологія та охорона навколишнього середовища, спеціаліст/ «Охорона навколишнього середовища при експлуатації блоку №4 Рівненської АЕС»Начальник зміни хімічного цеху на Рівненській АЕС

 

 

Ігнатюк Євген2016/ 101 Екологія, магістр/«Охорона навколишнього середовища при експлуатації сховища твердих тритійвміщуючих відходів»Завідуючий відділом радіаційної безпеки Всеукраїнське об’єднання «Родон»

 

 

Марченко Ірина2015/101 Екологія, магістр / «Утилізація відходів гірничо-видобувного комплексу України.»

 

2020 /101 Екологія, аспірантура

Інженер з техніки безпеки – еколог, Ремонтно-будівельна компанія «Good Idea».

 

 

Анна  Остапчук2015/ спеціаліст/ «Охорона навколишнього середовища при експлуатації блоку № 5 Запорізької АЕС»

 

 

Інженер-еколог Запорізької АЕС

 

 

Маслюк  Антон Васильович

 

 

2020/101 Екологія, магістр/ «Розвиток процесів забруднення навколишнього середовища під дією видобутку урану шахтним методом»

 

 

Інженер з якості, стандартизації і сертифікації. Київська енергетична будівельна компанія.
Сильва Єдуарду (Ангола)2018/Екологія, магістр/ «Збереження та раціональне використання водних ресурсів на території Анголи»Інженер відділу охорони праці, Ангола

Випускники

Роман Федоров

еколог, начальник зміни хімічного цеху на Рівненській АЕС спеціаліст

Випускник 2011 р. Диплом на тему “Охорона навколишнього середовища при експлуатації блоку №4 Рівненської АЕС». Керівник доц. Котовенко О.А.

Марченко Ірина

  аспірант кафедри ОПНС (2016-2020), зараз інженер з техніки безпеки – еколог, ремонтно-будівельна компанія «Good Idea».

Випускник 2015 р. Магістерська робота на тему:  Утилізація відходів гірничо-видобувного комплексу України. Керівники проф. Волошкіна О.С., доц. Котовенко О.А.

Закінчила аспірантуру на кафедрі ОПНС

Ігнатюк Євген

Випускник 2016 р. Диплом на тему: «Охорона навколишнього середовища при експлуатації сховища твердих тритійвміщуючих відходів» Керівник доц. Котовенко О.А. Зараз

Завідуючий відділом радіаційної безпеки Всеукраїнське об’єднання «Родон»

Сильва Єдуарду (Ангола)

Випускник 2018 р. Магістр денної форми навчання. Диплом на тему: «Збереження та раціональне використання водних ресурсів на території Анголи». Керівник: д.т.н., проф. Волошкіна О.С.

Зараз працює інженером відділу охорони праці, м. Ангола

Після закінчення навчання я працюю в одній із сучасних компаній Анголи, де відповідаю за відділ охорони праці, оскільки ми надаємо послуги нафтовим компаніям. Знання які я отримав в університеті мені дуже допомогли в роботі, особливо ті знання, які отримані під час деяких досліджень, що ми виконували в ході навчання. Наприклад, екологічний аудит, зелені технології. Я отримав дуже багато матеріалів та знань, які мені потрібні для роботи від від професора Олени Волошкіної👌🏻👌🏻. Я вдячний за все, що зробив університет для мене і продовжує робити, а особливо кафедра Охорони праці та навколишнього середовища.

Всіх міцно обіймаю

Маслюк  Антон Васильович

Випускник 2020.  Магістр

Магістерська робота на тему «Розвиток процесів забруднення навколишнього середовища під дією видобутку урану шахтним методом»

Керівник: Котовенко Олена Андріївна , к.т.н., доцент

Зараз працює: Київська енергетична будівельна компанія. Інженер з якості, стандартизації і сертифікації (Еколог).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram