НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗБІРНИК

“Екологічна безпека та природокористування”

Збірник наукових праць, в якому публікуються сучасні дослідження вітчизняних вчених і фахівців в галузях екологічної безпеки, раціонального природокористування, екологічного управління, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля.

Рік заснування: 2008
Засновниками є:
Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України,
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Проблематика: оцінка впливу на навколишнє середовище будівель і споруд різного призначення, охорона та раціональне використання атмосферних, водних та земельних ресурсів

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14146-3117 Р від 27.05.2008 р.

Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «технічні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).

ISSN (онлайн-версії) – 2616-2121
ISSN (друкованої версії) – 2411-4049

Галузь науки: технічні науки.

Основні тематичні розділи збірника:

– Екологічна безпека
– Основи природокористування
– Інформаційні ресурси та системи
– Дискусійні повідомлення

Періодичність: Періодичність видання – один раз на квартал. Редакційною колегією може бути прийняте рішення про випуск спареного номеру журналу. Кількість спарених номерів на рік не може перевищувати два випуски.
Мова видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами). Основна мова збірника – українська.
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ

03186, м. Київ, Чоколівський бульв., 13, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Телефони: (044) 245-87-97 (044) 524-22-62 E-mail: itelua@kv.ukrtel.net

03037, Київ, Повітрофлотський пр., 31, КНУБА, кім. 243, 247 тел.: (044)  241-54-91, 241-54-15 E-mail: iklimova@i.ua

Сайт збірника http://www.es-journal.in.ua

Ми є одними з шести засновників (ВНЗ) журналу “Environmental Problems” http://science.lpnu.ua/ep
У нас випускається ще один міжнародний збірник USEFUL online journal. https://useful.academy

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram