МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

org2.knuba.edu.ua

 

Силабуси
Теорія експерименту у ЦБ та ОП

Методи обробки інформації щодо стану показників ЦБ та ОП

Європейські стандарти з ОП та ЦБ

Фізіологія та психологія праці

Аудит у СУОП

Економіка в охороні праці

Ергономічні вимоги до організації виробничих процесів та робочих місць

Організація соціального захисту від НВ та профзахворювань на виробництві

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram