КОНФЕРЕНЦІЇ,  Минулі конференції

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві провела ІІІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку»

27 жовтня 2022 року кафедрою товарознавства та комерційної діяльності в будівництві було проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку».

За час повномасштабного вторгнення РФ до України українським та іноземним компаніям довелося докорінно змінити свою стратегію роботи. Деякі компанії були вимушені закрити або  перенести свій бізнес у більш безпечне місце, частина компаній переорієнтувала свою роботу на нові потреби суспільства. Опинившись в умовах виживання кожній організації необхідно швидко адаптуватися під ситуацію в країні, тому важливо розробляти нові маркетингові стратегії та напрямки розвитку бізнесу. І, як завжди, Київський національний університет будівництва і архітектури не залишився осторонь від цих важливих процесів. А вирішив об’єднати науковців та представників бізнесу для обговорення та вирішення вкрай важливих питань щодо розвитку бізнесу та економіки країни в складніших умовах.

Метою цьогорічної конференції став обмін досвідом, впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність підприємств і установ; що продовжують функціонувати під час воєнного стану; консолідація зусиль науки і практики для визначення шляхів повоєнного розвитку інноваційного підприємництва та будівельної галузі України.

У конференції взяли участь науково-педагогічні працівники та здобувачі 37 закладів освіти, представники підприємницьких структур України і зарубіжних країн, а саме:

 • Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин», м. Київ;
 • Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава;
 • Відокремленого структурного підрозділу «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Житомир;
 • Відокремленого структурного підрозділу «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»; м. Могилів-Подільський;
 • Відокремленого структурного підрозділу «Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету», м. Одеса;
 • Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», м. Рівне;
 • Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро;
 • Державного торговельно-економічного університету, м. Київ;
 • ДП «Укрнаукагеоцентр», м Полтава;
 • Житомирського агротехнічного фахового коледжу, м. Житомир;
 • Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир;
 • Закладу загальної середньої освіти № 50, м. Київ;
 • Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль;
 • Закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ;
Інституту сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів;Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Київ);
 • Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Полтава;
 • Луцького національного технічного університету, м. Луцьк;
 • Львівськиого торговельно-економічногго університету, м. Львів;
 • Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів;
 • Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, м. Львів;
 • Львівськогог науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України м. Львів;;
 • Миколаївського національного аграрний університет, м. Миколаїв:
Науково-дослідного інституту в’яжучих речовин і матеріалів ім. В. Д. Глуховського, м. Київ; 
 • Національного транспортного університету, м. Київ;
 • Національного авіаційного університету, м. Київ;
 • Національного технічного університету «ХПІ», м. Харків;
 • Національного університету «Одеська політехніка», м. Одеса;
 • Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава;
 • Національного університету «Чернігівська політехніка», м. Чернігів:
 • Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
 • Одеського національного технологічного університету, м. Одеса;
 • Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, м. Полтава
 • ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Київ
 • Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро;
 • Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків;
 • Черкаського державного бізнес-коледжу, м. Черкаси

українських підприємницьких структур:

 • ТОВ «Епіцентр»;
 • ТОВ «ІРМА;

закордонних фірм:

 • MPE Engineering Ltd, Lethbridge (Canada);
 • компанія «Beralmar Tecnologic S.A.», Іспанія, Барселона;
 • компанія «Bernini Impianti», Болонія, Італія;
 • компанії  Leirimetal (Португадлія) в країнах Східної Європи та Середньої  Азії;
 • Сарматія ГмбХ (ФРН, м. Ганау).

Доповіді учасників конференції були представлені в основних секціях, що відповідали таким тематичним напрямам: стан і напрями розвитку сучасної торгівлі; інноваційне підприємництво: маркетинг і менеджмент; управління якістю та безпечністю товарів та послуг; удосконалення логістичних систем на ринку товарів з урахуванням воєнного стану; маркетингові дослідження товарів і ринків; бухгалтерський облік, аналіз та аудит підприємницьких структур; сучасні будівельні товари: використання в умовах воєнного стану; відновлення бази будівництва для повоєнної відбудови України; формування професійних компетентностей підприємців і маркетологів на сучасному етапі.

Щиро вдячні за активну участь у роботі конференції всім авторам та доповідачам! Збірник тез за матеріалами конференції в електронному форматі та сертифікати будуть надіслані пізніше на електронні адреси учасників.

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Доцент, к.екон.н. Юдічева О.П. (віповідальна за наукову діяльність кафедри ТКДвБ)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram