Кандидатські дисертації захищені на кафедрі

В період з 2013 по 2019 роки співробітниками кафедри та аспірантами, що проходили навчання в аспірантурі на кафедрі, захищено 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

 1. Басараб В.А. – тема дисертації «Визначення параметрів руху електромагнітної ударно-вібраційної установки з урахуванням впливу бетонної суміші», спеціальність – 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», науковий керівник – к.т.н., доцент Баранов Ю.О., захист відбувся у квітні 2013 р.
 2. Коваленко С.О. – тема дисертації «Обгрунтування раціональної конструкції стрілового обладнання автомобільного крану», спеціальність – 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини», науковий керівник – к.т.н., доцент Свідерський А.Т., захист відбувся у травні 2013 р.
 3. Заліско І.І. – тема дисертації «Вдосконалення конструкцій опорно-поворотних пристроїв автомобільного крану», спеціальність – 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини», науковий керівник – д.т.н., професор Назаренко І.І., захист відбувся у травні 2013 р.
 4. Забродський М.М. – тема дисертації «Системні моделі проектних розрахунків основних типів машин для виробництва будівельних матеріалів», спеціальність – 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», науковий керівник – д.т.н., професор Яковенко В.Б., захист відбувся в червні 2013 р.
 5. Клименко М.О. – тема дисертації «Обгрунтування раціональних параметрів гравітаційних бетонозмішувачів», спеціальність – 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», науковий керівник – д.т.н., професор Назаренко І.І., захист відбувся у грудні 2013 р.
 6. Мартинюк І.Ю. – тема дисертації «Створення установки для ущільнення сумішей при виготовленні контрольних зразків бетону», спеціальність – 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», науковий керівник – д.т.н., професор Назаренко І.І., захист відбувся 2015 р.
 7. Міщук Є.О. – тема дисертації «Вдосконалення робочих параметрів дробарок статичної і динамічної дії», спеціальність – 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів та конструкцій», науковий керівник – к.т.н., професор Свідерський А.Т., захист відбувся в червні 2015 р.
 8. Шаляпіна Т.С. – тема дисертації «Організація відновлення оборотного фонду будівельних машин в умовах девелоперських контрактів», спеціальність – 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва», науковий керівник – д.т.н., професор Назаренко І.І., захист відбувся в липні 2015 р.
 9. Свиридюк Д.Я. – тема дисертації «Створення установки для перемішування будівельних сумішей при формуванні контрольних зразків бутону», спеціальність – 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів та конструкцій», науковий керівник – к.т.н., доцент Ручинський М.М., захист відбувся в липні 2015 р.
 10. Делембовський М.М. – тема дисертації «Підвищення надійності і ефективності вібромашин для ущільнення будівельних сумішей», спеціальність – 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів та конструкцій», науковий керівник – к.т.н., доцент Ручинський М.М., захист відбувся у грудні 2017 р.
 11. Чичур А.І.  – тема дисертації «Стохастичне моделювання параметрів двовального бетонозмішувача примусової дії», спеціальність – 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів та конструкцій», науковий керівник – д.т.н., професор Назаренко І.І., захист відбувся у грудні 2017 р.
 12. Дьяченко О.С. – тема дисертації «ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОУСТАНОВКИ З ПРОСТОРОВИМИ КОЛИВАННЯМИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПЛОСКИХ ПЛИТ», спеціальність – 05.05.02 – Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, науковий керівник – д.т.н., професор Назаренко І.І., захист відбувся в листопаді 2019 р.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram