КЛИМЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Клименко Микола Олександрович (Mykola Klymenko) – доцент кафедри машин і обладнання технологічних процесів, кандидат технічних наук, доцент.

 

 

klymenko.mo@knuba.edu.ua

 

(044) 241-54-42

Освіта:
У 1994 році закінчив Київський державний технічний університет будівництва і архітектури (КДТУБА), спеціальність «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання» та здобув кваліфікацію спеціаліста інженера-механіка, диплом КН № 900714.
У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Загальна інформація:
Загальний стаж роботи 25 років. Науково-педагогічний стаж 22 роки.
З 1997 року працює в КНУБА на посадах асистента, доцента (з 2015 р.) кафедри машин і обладнання технологічних процесів.
У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій». Тема дисертації: «Обґрунтування раціональних параметрів гравітаційних бетонозмішувачів».
У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін:
1. Механічне обладнання підприємств будівельної індустрії (192 «Будівництво та цивільна інженерія»);
2. Сертифікація та забезпечення якості (PhD);
3. Сертифікація та забезпечення якості в машинобудуванні (015 «Професійна освіта»);
4. Стандартизація, метрологія та сертифікація  (ХТІ);
5. Метрологія і стандартизація (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Науково-методична робота:
Автором опубліковано 66 наукових і методичних праць, серед яких 1 підручник з грифом Міністерства освіти і 1 посібник з грифом Міністерства освіти, 2 патенти України на корисну модель. Основні праці: «Обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів і виробів: Підручник. Гриф МОНУ (лист №14/18-2-1734 від 16.07.04)», наукова стаття «Оцінка енергетичного балансу та критеріїв робочого процесу системи «барабан змішувача-бетонна суміш» в Респ. міжвід. науково–технічн. збірнику “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини” (фахове видання).

Напрями наукової діяльності:
Дослідження процесу перемішування будівельних сумішей в барабані гравітаційного змішувача.

Публікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram