КНУБА СТАЄ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИМ. ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ.

Вже не перший рік у нашому Університеті одним з основних напрямів освітньої, наукової та науково-технічної діяльності є напрям в сфері підвищення енергоефективності архітектурно-будівельної галузі України.
Що нами зроблено?
По-перше ми взялися за науково-дослідну базу. Створений вимірювальний комплекс для визначення енергозберігаючих характеристик будівель і споруд, використовуються тепловізійні камери, пірометри, гігротермометри, термоанемометри, люксметри, комплекс визначення акустичних характеристик, стаціонарні комплекси для визначення характеристик міцності матеріалів, теплопровідності та повітропроникності конструкцій.
По-друге. Ми взялись за підготовку спеціальних кадрів. Систематично проводяться інформаційно-освітні заходи, спрямовані на поширення професійних знань в галузі ресурсоенергозбереження. На базі КНУБА відбувається підготовка та державна кваліфікаційна атестація енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем будівель.
По-трете. Впродовж руху за вектором «освіта-наука-практика» ми включили в навчальні програми цикл дисциплін з проектування та розрахунку енергоефективних будівель та споруд, систем життєзабезпечення, використання сучасних матеріалів та технологій будівництва. Студенти залучаються до дослідницької роботи в наших лабораторіях і центрах, включають в дипломний проект спеціальні розділи, що містять наукову новизну. Готується до відкриття аспірантура підготовки РHD та докторів наук за комплексною науковою спеціалізацією «Енергоефективність об’єктів будівництва».
По-четверте. Власне сама наука. Наші фахівці виконують дослідження проблем енергоресурсозбереження в архітектурно-будівельному комплексі, розробляють нові енергоефективні та екологічні будівельні матеріали та конструкції для зведення об’єктів архітектури, вдосконалюють методику розрахунку освітлення, інсоляції, сонцезахисту, геліоосвітлення біосферосумісних об’єктів в Україні та за кордоном.
За програмою Європейського Союзу “HORIZON 2020” на базі КНУБА розпочато реалізацію проекту “Підготовка спеціалістів зі зведення будівель близьких, до нульового енергоспоживання: інформаційні інженерно-будівельні центри знань” (Проект Train-to-NZEB) в партнерстві з Всеукраїнською благодійною організацією “Інститут місцевого розвитку” (ІМР) та організаціями учасниками з Болгарії, Ірландії, Німеччини, Румунії, Чехії та Туреччини. За час реалізації проекту університетом вже підготовлено понад 300 фахівців будівельної галузі з видачею сертифікатів європейського та державного зразків.
За останні п’ять років проведено 9 міжнародних конференцій «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: «ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ», на яких було з доповідями виступили біля 800 провідних фахівців.
Важливим інструментом розповсюдження наукових досліджень є відповідні фахові науково-технічні збірники КНУБА: «Енергоефективність в будівництві та архітектурі та «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання».
Ми взяли на себе зобов’язання реалізувати науково-інвестиційний проект «Енергоефективний університет». З цією метою триває підготовка КНУБА до участі у другій фазі міжнародного фінансового проекту «Вища освіта України», що передбачає фінансування енергоефективних заходів корпорацією NEFCO в розмірі до 4,5 млн. євро. Ці кошти будуть спрямовані на реконструкцію та термомодернізацію будівель КНУБА. Проект передбачає оновлення навчальних, дослідницьких та допоміжних приміщень вишу шляхом впровадження низки заходів з енергоефективності: термомодернізації будівельних огороджувальних конструкцій, систем опалення та вентиляції, гарячого водопостачання, освітлення, теплопостачання, включаючи встановлення сучасних альтернативних джерел енергії, котлів, окремих підстанцій, приладів обліку тощо.
Старт проекту заплановано на січень 2020 року. Орієнтовно тривалість реконструкції становитиме три роки. Окупність проекту – 11, 7 року, що є хорошим показником для інвестицій подібного масштабу. Варто розуміти необхідність та нагальність здійснення такого проекту.
Робочою групою реалізації проекту, яку очолив проректор з наукової роботи В.О. Плоский, вже проведений енергетичний аудит університету та ведуться роботи з технічного обстеження будівель та інженерних систем. На часі розробка проектно-кошторисної та тендерної документації.
Весь спектр вказаних напрямів діяльності у поєднанні з ефектом від практичного впровадження заходів з поліпшення теплової оболонки та модернізації інженерних систем університету дозволять значно підняти науково-виробничий потенціал КНУБА та у перспективі досягти статусу Національного наукового центру в галузі енергоефективного будівництва.

Ректор КНУБА П.М. Куліков

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram