КОТОВА Т.В.

Котова Тетяна Валентинівна– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Охорони праці і навколишнього середовища” Київського національного університету будівництва і архітектури.

https://orcid.org/0000-0001-9586-5418

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=41I3OgsAAAAJ

tvk-5@ua.fm

тел.: 38(066) 853-84-28

Освіта:

У 2000 році з відзнакою закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Охорона праці та екологія в будівництві» та здобула кваліфікацію інженер. У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук з дисципліни «Екологічна безпека».

Загальна інформація:
Загальний стаж роботи 17 років. Науково-педагогічний стаж 17 років.

З 2003 р. працювала асистентом кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища» Київського національного університету будівництва та архітектури, з 2012 р. – доцент кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища» Київського національного університету будівництва та архітектури. У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Екологічна безпека». Тема дисертації «Визначення закономірностей впливу техногенезу на якість поверхневих вод в залежності від різних природно-сільськогосподарських зон України».

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Безпека життєдіяльності (Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 2. Охорона праці в галузі (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 3. Основи екології (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 4. Основи охорони праці (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 5. Екологія і бжд (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Науково-методична робота:
Автор понад 26 наукових та навчально-методичних праць.

 Основні праці:

 1. Котова Т.В.Управління якістю вод Придунайських озер на прикладі озера Ялпуг-Кугурлуй. Вода і водоочисні технології: Науково-технічні вісті. – К., № 2(15), 2014. – С. 37-42.
 2. Котова Т.В.Розробка ГІС картографічного забезпечення управління водно-екологічною безпекою в районах Сумської області. Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2012. – С.210.
 3. Котова Т.В.Оценка и прогнозировании влияния техногенного загрязнения на минеральный состав поверхностных вод Украины. Підвищення ефективності використання водних, теплових та енергетичних ресурсів та охорона навколишнього
 4. середовища: Зб. Тез міжнародної наук. – практ. конф. молодих
 5. вчених і студентів. – К.: КНУБА, 2008. 116 с.
 6. Волошкіна О.С., Яковлєв Є.О., Удод В.М., Котова Т.В.Питання екологічної безпеки поверхневих водних об’єктів. Інститут проблем національної безпеки. Розділ 3.– К., 2007. С. 73-97
 7. Волошкіна О.С., Котова Т.В., Польовий А.Я.Вплив техногенезу на динаміку змін мінералізації поверхневих вод оз. Ялпуг в районі Болградського водозабору. Екологія і ресурси: зб. наук. праць Інституту проблем національної безпеки. – К.: Інститут проблем національної безпеки. – 2006. – № 14. С. 50-54.

Напрями наукової діяльності

Екологічна безпека поверхневих вод України

Публікації 2021 р.:

Публікації 2020 р.:

 1. Корнієнко М.В., Ндінга М.Р., Котова Т.В.Розрахунок фундаментів неглибокого закладання в Республіці Конго, виконаний програмним пакетом «Lira-Sapr». Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists “Build – master- class- 2020». – Kyiv, National university of construction and architecture, November 2020. – Р. 132-133.
 2. Ндінга М. Р., Котова Т. В. Вплив нафтової промисловості на навколишнє середовище в Конго Браззавіль. – Міжнародна науково-практична конференція Екологія. Ресурси. Енергія. /КНУБА: Тези доповідей. – К.: КНУБА, 25-25 листопада – С.56-57. http://www.ere.org.ua/data/program_thesis.pdf
 3. Kotova T. V., Ndinga M. R. Dimensionnement des fondations superficielles en Republique du Congo-Brazzavile par le logiciel «Lira-Sapr». – ХХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». Київська обл. м. Переяслав-Хмельницький, 2020. http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/82/cat/18

Публікації 2019 р.:

Публікації 2018 р.:

 1. Kotova T.V.Assessment and forecast of technogenic pollution impact on the mineral composition of surface waters of Ukraine. Online journal.Useful – Engineering and cоmputer science.Volume 2, Issue 1, 2018, pages: 10-19. https://doi.org/10.32557/useful-2-1-2018-0002

Публікації 2017 р.:

 1. Migun M.D., Kotovenko O.A., Kotova T.V. One of the approaches to reduce methane conversion potential haard to the environment. – Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists “Build –master- class- 2017». – Kyiv, National university of construction and architecture, 2017. – Р. 134-136.

Публікації 2016 р.:

 1. Ндінга М.Р., Котова Т.В. Дослідження грунтів перед кладкою фундаментів на маслозаводі в районі Овандо країн Конго (Браззавіль). – Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 60.- С. 198-200.

Сертифікати, стажування

Котова

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram