Круглий стіл «Освітні траєкторії підготовки менеджерів в будівництві в контексті управління реноваційними процесами».

2 червня 2022 року на кафедрі менеджменту в будівництві КНУБА відбувся круглий стіл на тему: «освітні траєкторії підготовки менеджерів в будівництві в контексті управління реноваційними процесами».

У круглому столі взяли участь представники роботодавців, стейкхолдери будівництва та науковці із ЗВО України і Польщі.

У рамках меморандуму про співпрацю з промисловою групою компаній FOMALGAUT GROUP, компанією «Фомальгаут-Полімін» було презентовано модель освітньої платформи (Centre of excellence) у взаємодії зі стейкхолдерами центру професійної досконалості спеціальності менеджмент.

Модератори круглого столу: д.е.н., проф. Рижакова Г.М. – завідувач кафедри менеджменту в будівництві КНУБА, д.е.н., проф. Чуприна Ю.А. – гарант освітньої-професійної програми (магістр) «Менеджмент організацій і адміністрування»; к.т.н., доц. Приходько Д.О. – гарант освітньої-професійної програми (бакалавр) «Менеджмент організацій і адміністрування».

 

Здобувачі освітнього ступеню бакалавр, магістр та  Phd пройшли апробацію власних прикладних результатів досліджень у форматі STEM-освіти (Science, Technology, Economics and Management), які було презентовано стейкхолдерам ТОВ «Альтіс-холдинг», Державній податковій службі України, ТОВ «Інститут місцевого розвитку», ПрАТ «Київміськбуд».

Відбувся обмін досвідом груп забезпечення освітніх програм щодо сприяння підвищенню фаховості науково-методичного кваліфікаційно-компетентнісного ресурсу та активізації партнерства учасників платформи STEM-освіти з колегами із ЗВО, а саме: м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, економічний факультет – д.т.н. проф. Антипенко Є.Ю.; м. Миколаїв, Міжнародний університет бізнесу і права,  кафедра менеджменту – д.е.н., проф. Білоусов О.М.; м. Дніпро, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, кафедра менеджменту, управління проектами і логістики – д.е.н., проф. Поповиченко І.В.; м. Житомир, Поліський національний університет, кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності – д.е.н., проф. Валінкевич Н.В.; обговорили зміст модулів освітніх програм та методичних рекомендацій за принципом дисциплінарності, комплементарності, національної свідомості в умовах реноваційних процесів в Україні; було визначено перспективи впровадження інноваційних технологій в контексті навчання менеджерів в будівництві та  узгодження змісту науково-дослідницької діяльності кафедр-учасників круглого столу зі змістом освітніх компетенцій здобувачів освіти.

У процесі засідання круглого столу було також визначено напрями підвищення якості освітніх технологій менеджменту в будівництві із застосуванням гнучкого навчання в інтерактивному та цифровому форматі.

In the framework of cooperation with foreign university, namely the Warsawa, Warsaw University of Life Sciences, faculty of construction and environmental engineering (sggw.edu.pl) Dr.econ. Trach Roman was discussed improvement of academic staff’s skills in studies in the framework of international cooperation of higher education institutions.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram