МАГІСТРАМ

Навчальний план:

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Теми магістрських робіт :

Теми магістрськіх робіт 2020 – 2022

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» першого (бакалаврського) рівня, які читаються викладачами кафедри образотворчого мистецтва і архітектурної графіки в 2022-2023 навчальному році

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Силабуси освітніх компонент ,які реалізує кафедра образотворчого мистецтва і архітектурної графіки на освітному рівні магістр 023 “ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ” (ОПП “Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру”) – 2022-2023

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРНОЇ ГРАФІКИ НА ОСВІТНЬОМУ РІВНІ МАГІСТР 023 “ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ” (ОПП “ХУДОЖНЬО-ДЕКОРАТИВНЕ ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ”) – 2022-2023

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram