МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ І КАДАСТРУ

З усіх дисциплін за останні роки надруковано навчально-методичні видання:

Навчальні посібники:

 • Петраковська О.С., Тацій Ю.О. Девелопмент нерухомості та сталий розвиток міст. – К.: Видавничий дім «Кий», 2015. – 504 стор.
 • Лізунова А.П. Управління земельними ресурсами Том 1. Законодавча база О.О. Костишин, А.П. Лізунова, О.І Митрофанова, М.О. Пілічева, А.С. Попов,  А.Я. Сохнич,  М.В. Смолярчук, TEMPUS IV. Донецьк: УНИТЕХ, 2012. – 406 стор.
 • Петраковська О.С., Тузова Л.І.  Управління земельними ресурсами Том 4 Екологічне, планувальне та будівельне право. TEMPUS IV. Донецьк: УНИТЕХ, 2012. – 282 стор.
 • Петраковська О.С., Тацій Ю.О. Управління земельними ресурсами Том 5. Сталий розвіток урбанізованих територій TEMPUS IV. Донецьк: УНИТЕХ, 2012. – 485 стор.

Конспекти лекцій:

 • Литвиненко І. В. Туристичне районування територій: конспект лекцій для студ.спец. 242 “Туризм”. Київ. нац. Ун-т буд-ва і архітектури .-Київ: КНУБА, 2023. 90 с.
 • Петраковська О.С., Михальова М.Ю., Тацій Ю.О. Основи землеустрою і кадастру: Конспект лекцій К.: КНУБА, 2019. – 60 с.
 • Петраковська О.С. Михальова М.Ю., Тацій Ю.О. Основі землевпорядкування і кадастру: конспект лекцій для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізацій: «Землеустрій та кадастр», «Оцінка землі та нерухомого майна», «Геодезія», «Геоінформаційні системи і технології», «Космічний моніторинг землі» / Петраковська О.С. – Київ: КНУБА, 2019. – 60 с
 • Плешкановська А.М. , Петраковська О.С , Берова П.І.Планування та розвиток територій: конспект лекцій для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізацій: «Землеустрій та кадастр», «Оцінка землі та нерухомого майна», «Геодезія», «Геоінформаційні системи і технології», «Космічний моніторинг землі» / Плешкановська А.М. , Петраковська О.С , Берова П.І. – Київ: КНУБА, 2019. – 79  с.
 •  

Методичні вказівки:

 • Плешкановська А.М., Берова П.І. Визначення основних техніко-економічних показників об’єкта будівництва. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Планування та розвиток територій» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітня програма «Землеустрій та кадастр» денної форми навчання/уклад.: Плешкановська А.М., Берова П.І. – Київ: КНУБА, 2022. – 32 с.
 • Берова П.І. Земельне право. Методичні рекомендації для практичних занять і виконання контрольних робіт для студентів, які навчаються на спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізації ЗіК, ГД, ГСТ денної та заочної форм навчання / Берова П.І.  –  К.: КНУБА, 2021. – 32 с.
 • Петраковська О.С. Михальова М.Ю. Методичні вказівки до виконання атестаційної випускної роботи магістра для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізацій “Землеустрій і кадастр”, «Оцінка землі та нерухомого майна» / уклад.: Петраковська О.С. Михальова М.Ю. – Київ: КНУБА, 2020. – 50  с.
 • Петраковська О.С. Михальова М.Ю. Методичні вказівки до виконання атестаційної випускної роботи бакалавра для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізацій “Землеустрій і кадастр”, «Оцінка землі та нерухомого майна» / уклад.: Петраковська О.С. Михальова М.Ю. – Київ: КНУБА, 2020. – 44  с.
 • Кузнецова Д.С., Богатир Д.В. Оцінка нерухомості. Частина 2: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт  / уклад.: Д.С. Кузнецова, Д.В. Богатир – К.: КНУБА, 2019. 61 с.
 • Кузнецова Д.С., Богатир Д.В. Оцінка нерухомості.: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи/ уклад.: Д.С. Кузнецова, Д.В. Богатир – К.: КНУБА, 2019. 31 с.
 • Кузнецова Д.С., Богатир Д.В. Оцінка нерухомості. Частина 2: методичні вказівки до виконання курсової роботи  / уклад.: Д.С. Кузнецова, Д.В. Богатир – К.: КНУБА, 2019.
 • Литвиненко І.В., Лапань І.А. Туристичне районування територій: методичні вказівки до до виконання курсової роботи для студ.спец. 242 “Туризм”. Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури .-Київ: КНУБА, 2019 .-40 с.
 • Михальова М.Ю.  Містобудівний кадастр: методичні вказівки до виконання курсової роботи К.: КНУБА, 2019. – 20 с.
 • Свиридовська С.М. Берова П.І.Навчальна практика: методичні рекомендації для проведення навчальної практики і виконання індивідуальних завдань для студентів, які навчаються на спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізацій «Землеустрій і кадастр» та «Оцінка землі та нерухомого майна» денної форми навчання / Свиридовська С.М., Берова П.І.  – Київ: КНУБА, 2019. – 32 с.
 • Берова П.І. Земельне право. Методичні рекомендації для практичних занять і виконання контрольних робіт для студентів, які навчаються на спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізації ГД, ГСТ, КМЗ денної та заочної форм навчання. Київ, КНУБА, 2018.- 20 с.
 • Кузнецова Д.С. , Михальова М.Ю. Основи землевпорядкування та кадастру: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: Д.С. Кузнецова, М.Ю. Михальова. – К.: КНУБА, 2015. – 30 с.
 • Литвиненко І.В., Тацій Ю.О. Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів, які навчаються  за напрямом підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” – К.:КНУБА, 2014.
 • Лізунова А.П. О.А. Бугаєнко Інвестиційний аналіз: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»/А.П. Лізунова, О.А. Бугаєнко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури – Київ:КНУБА,2014 .-36 с.
 • Бугаєнко О.А.  Малашевський М.А. Землевпорядні вишукування і проектування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / М.А. Малашевський, О.А. Бугаєнко – Київ:КНУБА, 2014. – 48 с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram