Новини,  НОВИНИ КНУБА

На шляху інтеграції в європейський дослідницький простір

На шляху інтеграції в європейський дослідницький простір доцент кафедри менеджменту в будівництві, кандидат економічних наук, доцент Ніна Миколаївна Петруха гідно представила наукову школу Будівельного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури під час конкурсного відбору, ставши єдиним переможцем з України в грантовому відборі Інституту розвитку потенціалу Міжнародного валютного фонду на навчально-науковий курс – менеджмент у заможних ресурсами країнах (Macroeconomic Management in Resource Rich Countries). Навчальний візит у формі очного підвищення кваліфікації та наукового стажування проходив на базі Віденського об’єднаного інституту Міжнародного валютного фонду, Австрія (Joint Vienna Institute) в період з 19 по 30 вересня 2022 року на основі програмованих Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року.

Програмою стажування представлено кращі європейські практики прогнозування кон’юнктури сировинних ринків, їх впливу на архітектуру макроекономічного менеджменту, фінансової й монетарної політики з урахуванням можливостей сучасних програмно-інтерактивних комплексів, які широко застосовують у своїй експертній діяльності фахівці Міжнародного валютного фонду.

Під час групових занять та підготовки випускної роботи Петруха Н. М. презентувала сценарні варіанти економіко-управлінських цілепокладань в будівництві до Плану відновлення України від наслідків війни, напрацьованих колективом кафедри менеджменту в будівництві в межах виконання НДДКР «Економіко-управлінська оцінка девелоперських проектів в будівництві» (№ держреєстрації 0121U111792) та «Розвиток управлінської взаємодії інституційних учасників девелоперських проєктів» (№ держреєстрації 0121U111793), здійснила їх фінансово-економічний аналіз та проєктування в межах технолого-управлінського інструментарію, доступного в інформаційному просторі Віденського об’єднаного інституту.

Отримані інноваційні знання з питань менеджменту та фінансових технологій проєктування складних будівельних проєктів відновлення України, релокації суб’єктів господарювання, модернізації будівельного комплексу, в тому числі з урахуванням потреб сектору безпеки та оборони, будуть використані колективом кафедри менеджменту в будівництві під час проведення навчальних занять, їх навчально-методичного забезпечення, змістовного наповнення наукового студентського гуртка «Інноваційний менеджмент в будівництві» та підготовки й атестації наукових кадрів вищої кваліфікації.

Тримаємо освітній фронт! Все буде Україна!

Рижакова Г. М.,

завідувач кафедри менеджменту в будівництві

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram