НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ КАФЕДРИ ЗІК

Наукова діяльність аспірантів та докторантів

Здобувачі:

Трегуб М. В. доцент кафедри геодезії, Національний гірничий університет, тема дослідження «Методологія трансформації використання земель промисловості об’єднаних територіальних громад», науковий консультант д.т.н., професор Петраковська О.С.

Михальова М.Ю. доцент кафедри Землеустрою і кадастру, Київський національний ун-т будівництва і архітектури, тема дослідження «Методологія формування та реєстрації обмежень у використанні земель», науковий консультант д.т.н., професор Петраковська О.С.

 Аспіранти:

2-й рік денної форми навчання:

Богатир Д.В. тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення методів формування земель природних заповідників та біосферних заповідників (сурової охорони природно-заповідного фонду)», науковий керівник д.т.н., професор Петраковська О.С.

1-й рік вечірньої форми навчання:

Чайка Т.М. старший лаборант кафедри геодезії НТУ “Дніпровська Політехніка”,  науковий керівник д.т.н., професор Петраковська О.С.

Дисертаційні роботи захищені на кафедрі

Докторські:

 • Смілка Владислав Анатолійович.  Методологічні основи містобудівного моніторингу земель населених пунктів, Дис… д-ра наук: 05.24.04 Київський національний ун-т будівництва і архітектури, 2021 Науковий консультант д.т.н., проф. Лященко А.А.
 • Беспалько Руслан Іванович. Методологія моніторингу земель прикордонних територій (на прикладі Карпатського Єврорегіону) Дис… д-ра наук: 05.24.04 Київський національний ун-т будівництва і архітектури, 2020 Науковий консультант  д.т.н., проф. Петраковська О.С.
 • Петраковська Ольга Сергіївна. Методологія управління системою землекористування великих міст : Дис… д-ра наук: 05.24.04 Київський національний ун-т будівництва і архітектури, 2007 Науковий консультант  д.т.н., проф. Дьомін М.М.

Доктора філософії:

 • Дубницька Маргарита Вячеславівна. Удосконалення моніторингу використання водних об’єктів в межах населених пунктів на основі тривимірного кадастру : дис. … доктора філософії: ДФ 26.056.001 Київського національного університету будівництва і архітектури, 2020. Науковий керівник д.т.н., проф. Петраковська О.С.

Кандидатські:

 • Литвиненко Ірина Валентинівна. Удосконалення методів формування земельних сервітутів для об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури : дис. … канд. техн. наук : 05.24.04 Київський національний ун-т будівництва і архітектури, 2021. Науковий керівник д.т.н., проф. Петраковська О.С.
 • Трегуб Юлія Євгенівна. Удосконалення методів управління земельними ресурсами промислових міст на прикладі м. Дніпропетровськ, : дис. … канд. техн. наук : 05.24.04   Київський національний ун-т будівництва і архітектури, 2021. Науковий керівник д.т.н., проф. Петраковська О.С.
 • Бакун Катерина Сергіївна. Методи визначення функціонально-територіального ресурсу міської забудови : дис. … канд. техн. наук : 05.23.20 “Містобудування та територіальне планування” КНУБА. – Київ, 2019. Науковий керівник д.т.н., проф. Плешкановська А.М.
 • Ємець Олег Анатолійович. Удосконалення технологій землеустрою територій міжнародних автомобільних транспортних коридорів : дис. … канд. техн. наук : 05.24.04   Київський національний ун-т будівництва і архітектури, 2018. Науковий керівник д.т.н., проф. Петраковська О.С.
 • Михальова Марія Юріївна. Удосконалення методичного забезпечення відчуження земельних ділянок для суспільних потреб : дис. … канд. техн. наук : 05.24.04 Київський національний ун-т будівництва і архітектури, 2017. Науковий керівник д.т.н., проф. Петраковська О.С.
 • Трегуб Микола Володимирович. Методичні та інформаційні підходи до формування метричної інформації в державному земельному кадастрі.- Дисертація канд. техн. наук: 05.24.04, Київський національний ун-т будівництва і архітектури, 2013. Науковий керівник д.т.н., проф. Петраковська О.С.
 • Шелковська Інна Миколаївна. Моделі та методи геоінформаційного моніторингу земель прибережних територій водосховищ.- Дисертація канд. техн. наук: 05.24.04 Київський національний ун-т будівництва і архітектури, 2013. Науковий керівник д.т.н., проф. Лященко А.А.
 • Тацій Юрій Олександрович. Методичні та інформаційні основи визначення оптимального використання земельних ділянок під комерційну нерухомість у містах.- Дисертація канд. техн. наук: 05.24.04, Київський національний ун-т будівництва і архітектури, 2013 . Науковий керівник д.т.н., проф. Оситнянко А.П.
 • Дорошенко Юлія Миколаївна. Закономірності формування та розвитку ринку житлової нерухомості в Україні.- дис канд. техн. наук: 05.24.04, Київський національний ун-т будівництва і архітектури, 2012. Науковий керівник д.т.н., проф. Петраковська О.С.
 • Лізунова Аліна Петрівна. Вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення кадастрово- реєстраційних систем : дис… канд. техн. наук: 05.24.04 Київський національний ун-т будівництва і архітектури, 2006. Науковий керівник д.т.н., проф. Лихогруд М.Г.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram