Наукова діяльність кафедри  за 2023 рік

 1. Дивак В.І. Доц., канд.арх.
  Монографія
  Єжов С.В. Відбудова житла в Україні / С.В.Єжов, І.А.Ейне, В.І.Дивак – К.: Видавництво Ліра-К, 2023. – 112 с.
  https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/obl-vidbudova-999-771×1024.jpg
 2. Єжов С.В. Доц., канд.арх.
  Монографія
  Дивак В.І. Відбудова житла в Україні / С.В.Єжов, І.А.Ейне, В.І.Дивак – К.: Видавництво Ліра-К, 2023. – 112 с.
  https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/obl-vidbudova-999-771×1024.jpg
 3. Жовква О.І. Проф., док. арх.
  Стаття у науковому фаховому виданні, кат. «Б»
  ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ В АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 59–70. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.59-70
 4. Кащенко Т.О. Доц., канд.арх.
  Стаття у науковому фаховому виданні, кат. «Б»
  Кащенко, Т., & Колісник, Р. (2023). МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 282–290. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.282-290
 5. Кащенко Т.О. Доц., канд.арх.
  Тези доповіді на науковій конференції
  O.Cherniavska, Y.Krasilnik, Kashchenko T. Strategic Guidelines For The Development Of Professional Competences Of The Faculty Of Architecture Students –  II Міжнародна науково-практична конференція “Освіта, Право та Публічне управління – новітні тенденції розвитку” – 26-30 p.
  https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/zbirnyk2.pdf
 6. Колісник Роксолана  Аспірант.
  Стаття у науковому фаховому виданні, кат. «Б»
  Кащенко, Т., & Колісник, Р. (2023). МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 282–290. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.282-290
 7. Куцевич В.В. проф. док.наук
  Конкурсне проектування як лабораторія архітектурних ідей і образів. “Українська акадеиія мистецтв” Дослідницькі та науково-методичні праці. – Київ. НАОМА, 2023. Вип.33 С.25-31 
  https://doi.org/10.32782/2411-3034-2023-33-3
 8. Куцевич В.В. проф. док.наук
  ДБН В.2.2-10:2022 “Заклади охорони здоров`я. Основні положення.” Київ. Мінрегіон України. 2023.-67с.
 9. Куцевич В.В. проф. док.наук
  Особливості архітектурно-планувальної організації транспортно-пересадочних вузлів (на прикладі залізничних вокзалів). Тези доповідей III Міжнародна науково-практична конференція “Іновації в архітектурі, дизайні та мистецтві” 25-26травня 2023 р. Київ: НАОМА. 2023 с.124-125
 10. Мустафа Махмуд Абдулгані Мустафа
  Особливості архітектурно-планувальної організації транспортно-пересадочних вузлів (на прикладі залізничних вокзалів). Тези доповідей III Міжнародна науково-практична конференція “Іновації в архітектурі, дизайні та мистецтві” 25-26травня 2023 р. Київ: НАОМА. 2023 с.124-125
 11. Радченко В. Аспірант.
  Стаття у науковому фаховому виданні, кат. «Б»
  Радченко, В. (2023). ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 226–235.
  https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.226-23
 12. Радченко В. Аспірант.
  Стаття у науковому фаховому виданні, кат. «Б»
  Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалівІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ (травень 2023 р.), М-во культури таінформаційної політики України, М-во освіти і науки України, Національна акад. образ. мист-ва і арх-ри [за ред.: О. А. Трошкіної]. – Київ: НАОМА, 2023. –333
  https://naoma.edu.ua/news/ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-innovacziyi-v-arhitekturi-dyzajni-ta-mystecztvi-25-26-05-2023
 13. Попович Дмитро Аспірант.
  Стаття у науковому фаховому виданні, кат. «Б»
  Класифікація сучасного житла в умовах історичного контексту. Архітектурний вісник КНУБА.
  № 26-27. 2023. С-с. 272-278
  https://drive.google.com/file/d/19oJy5LABSMtT2YLzqHaA5FI0OWC2nH3o/view
 14. Попович Дмитро Аспірант.
  Стаття у науковому фаховому виданні, кат. «Б»
  Реконструкція історичного планування кварталу з формуванням сучасного житла в історичній забудові в місті Любек. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. №83. 2023. С-с. 266-277
  https://mtp.knuba.edu.ua/article/view/284949
 15. Попович Дмитро Аспірант.
  Стаття у науковому фаховому виданні, кат. «Б»
  Порівняння особливостей гармонізації об’ємно-просторової архітектури сучасних громадських і житлових будинків в історичній забудові міст. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник. №66. 2023. С-с. 214-226
  http://archinform.knuba.edu.ua/article/view/285623
 16. Попович Дмитро Аспірант.
  Стаття у науковому фаховому виданні, кат. «Б»
  Features of the harmonization of volume-spatial architecture of modern housing in the historical environment of the polish city of Gdansk. Modern construction and architecture. №4. 2023. 7-13 pages
  http://visnyk-odaba.org.ua/archive04en.html
 17. Попович Дмитро Аспірант.
  Публікація тезів наукової конференції
  Особливості гармонізації об’ємно-просторової архітектури сучасного житла в історичному середовищі польського міста Ґданськ. Актуальні проблеми науки, освіти і суспільства: досвід та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 22 лютого 2023 р.): у 3 ч. Дрогобич: ЦФЕНД, 2023. Ч. 3. С-с. 10-11
  http://www.economics.in.ua/2023/03/22-3.html
 18. Чернявська Олександра Студентка
  Тези доповіді на науковій конференції
  O.Cherniavska, Y.Krasilnik, Kashchenko T. Strategic Guidelines For The Development Of Professional Competences Of The Faculty Of Architecture Students –  II Міжнародна науково-практична конференція “Освіта, Право та Публічне управління – новітні тенденції розвитку” – 26-30 p.
  «ELPA–NDT» 30-31 березня 2023 р. Україна-Ірак-Польща
  https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/zbirnyk2.pdf
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux