НАУКОВА ШКОЛА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ

В 1961 р. в університеті (тоді Київському інженерно-будівельному інституті) була створена науково-дослідна лабораторія тонкостінних просторових конструкцій, яка за короткий час увійшла до числа найбільш відомих наукових колективів у галузі будівельної механіки і механіки деформівного твердого тіла.

У 1966 році науково-дослідна лабораторія тонкостінних просторових конструкцій Київського інженерно-будівельного інституту була перетворена в Проблемну науково-дослідну лабораторію тонкостінних просторових конструкцій.

 

 

Засновник наукової школи професор Д.В.Вайнберг
Ректор КІБІ професор Ю.О. Вєтров

Перед лабораторією були визначені такі наукові напрямки і задачі:

розвиток теорії і методів статичного та динамічного розрахунку просторових систем;

розробка методів та алгоритмів чисельного аналізу для розв’язання задач механіки деформівних тіл;

розробка автоматизованої системи розрахунку із застосуванням обчислювальної техніки щодо досліджень ефективних форм конструкцій у різних галузях техніки.

 

Вже з перших кроків діяльності Проблемної лабораторії було прийнято рішення, яке згодом повністю себе виправдало, що найбільш доцільно створювати універсальні системи, які дозволяли б розв’язувати широке коло задач. Тому виключною особливістю теоретичних і прикладних досліджень лабораторії був їх універсальний та всеоб’ємний характер. Виходячи з цього завдання, у Проблемній науково-дослідній лабораторії тонкостінних просторових конструкцій у цей період широко розмаху набули дослідження з розробки і застосування чисельних методів розрахунку конструкцій.

 

На базі Проблемної науково-дослідної лабораторії тонкостінних просторових конструкцій в 1991 р. було створено Науково-дослідний інститут будівельної механіки.

                                                                                                                               Баженов Віктор Андрійович

 

Завідувач кафедри будівельної механіки, з дня створення НДІ БМ і до кінця свого життя – директор Науково-дослідного інституту будівельної механіки КНУБА

•Академік Національної Академії педагогічних наук України

•Заслужений діяч науки і техніки України

•Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1991, 2003)

•Лауреат Державної премії України в галузі освіти (2013)

•Доктор технічних наук

•Професор

Пріоритетні тематичні напрями досліджень Науково-дослідного інституту будівельної механіки  

•Застосування методів обчислювальної механіки до розв’язання проблем надійності та безпеки оболонкових структур.

•Чисельне моделювання процесів нелінійного деформування з урахуванням великих пластичних деформацій.

•Поширення хвиль у пружних середовищах. Чисельний аналіз на основі методів геометричної оптики та теорії потенціалу. Урахування анізотропії матеріалу, а також термо- та поропружних властивостей.

•Чисельне дослідження нелінійного деформування просторових тіл із урахуванням розвитку тріщин при статичних і динамічних навантаженнях.

•Методи передбачення, запобігання та аналізу хаотичних коливань. Сценарії переходу до хаосу у віброударних  системах.

•Чисельне моделювання та аналіз нелінійного деформування, стійкості, закритичної поведінки та коливань пружних оболонок змінної жорсткості при термосилових
навантаженнях.

 Створений у 1991 р. на базі Проблемної науково-дослідної лабораторії тонкостінних просторових конструкцій Науково-дослідний інститут будівельної механіки КНУБА проводить фундаментальні та прикладні дослідження із теорії і методів розрахунків на міцність, стійкість та коливання складних просторових конструкцій під дією зовнішніх впливів різної фізичної природи і створення на цій основі проблемно- та об`єктно орієнтованого програмного забезпечення.

Результати робіт мають практичне застосування для розв’язання задач міцності, жорсткості, стійкості, моделювання коливальних процесів та визначення несучої здатності будівельних конструкцій та споруд, їх окремих частин, а також відповідальних елементів конструкцій машин, що працюють в різних галузях техніки.

 

Результати, отримані представниками наукової школи, відзначені Державними преміями України в галузі науки і техніки та в галузі освіти.

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

В університеті з 1988 року працює спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій (Д.26.056.04) за спеціальностями «Будівельна механіка», «Механіка деформівного твердого тіла», «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Представниками наукової школи захищені

 

 32 докторські та 177 кандидатських дисертацій. Ці фахівці зараз працюють в Україні, США, Німеччині, Польщі, Франції, Австралії, Новій Зеландії, Канаді і багатьох інших країнах світу.

Монографії, видані у 2019 році

1. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G.  Intermittent and Quasiperiodic Routes to Chaos in Vibroimpact System. Numerical simulation. LAP LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin, Mauritius, 2019. – 95 p.

2. Lukianchenko O.O., Kostina O.V. The finite Element Method in Problems of the Thin Shells Theory, LAP LAMBERT Academic Publishing, Mauritius, 2019. – 134 p.

3. Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г. Хаос та сценарії переходу до хаосу у віброударній системі. Київ, Каравела, 2019. – 146 с.

4. Іванченко Г.М., Ворона Ю.В. Чисельне дослідження поширення хвиль у пружних середовищах. Київ, Каравела, 2019. – 116 с.

5. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Пискунов С.О., Солодей І.І. Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням
розвитку тріщин при статичних та динамічних навантаженнях // К.: Каравела, 2019. – 240 с.

6. Лук’янченко О.О. Розв’язання проблеми надійності й безпеки оболонкових структур з недосконалостями форми методами обчислювальної механіки – К.: Каравела,
2019.  198 с.

7. Баженов В.А., Максим’юк Ю.В., Солодей І.І., Стригун Р.Л. Чисельне моделювання процесів нелінійного деформування тіл з урахуванням великих пластичних деформацій. – Київ: Каравела, 2019. – 240 с.

8. Бурау Н.І., Лук‘янченко О.О., Костіна О.В., Цибульник С.О. Структурний моніторинг вертикальних сталевих резервуарів. – Київ: Центр учбової літератури, 2019.- 160 с.

Монографії, видані у 2020 році

1. Lukianchenko O., Kostina O. Curvilinear Finite- Element Modeling in Stability Problems of Thin Shells with Shape Imperfections. In Scientific foundations of modern engineering: monograph – International Science Group.

– Boston: Primedia eLaunch, 2020. – Р. 81-86.

2. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Quasiperiodic Route to Transient Chaos in Vibroimpact System. Chapter 3 in book Nonlinear Dynamics, Chaos, and Complexity. In Memory of Professor Valentin Afraimovich. Editors: Volchenkov, Dimitri (Ed.). (2020) – Vol. 1. Springer, pp 21-46.

3. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Ворона Ю.В. Київська школа теорії споруд (Bazhenov B.A., Perelmuter A.V., Vorona Yu.V. Kyiv school of the theory of structures)
– 
К: Каравела, 2020. – 180 с. Книга видана 2 мовами.

4. Баженов В.А., Кривенко О.П. Стійкість і коливання пружних неоднорідних оболонок при термосилових навантаженнях. – К.: Каравела, 2020. – 187 с.

5. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Пискунов С.О., Ворона Ю.В. Будівельна механіка і теорія споруд. Напрями розвитку. К.: Каравела, 2020. – 420 c.

6. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Пискунов С.О., Солодей І.І. Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при
статичних та динамічних навантаженнях – К.: Каравела, 2020. – 200 c.

7. Криксунов Е.З., Лізунов П.П., Вабіщевич М.О. Сучасні методи формування конструктивних схем методу скінченних елементів – К.: Каравела, 2020.–120 с.

 

Монографії, видані у 2021 році

1. Bazhenov V.A., Pogorelova O. S., Postnikova T.G.  Intermittent and Quasiperiodic Routes to Chaos in Vibroimpact System. Numerical simulation. LAP LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin, Mauritius, 2019. – 95 p.

2. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Nonlinear Events in Dynamic Behavior of Unusual Vibro-impact System – Platform-vibrator with Shock. –
LAP LAMBERT Academic Publ //GmbH and Co. KG Dudweiler, Germany, 2021. 100 p.

3., Bazhenov V.A., etcetera. Thermoelasticity of elastomers and elastomer composites constructions.  LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021 320 p.

4. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. (2021) Crisis-induced Intermittency and Other Nonlinear Dynamics Phenomena in Vibro-impact System with Soft Impact. 11 Chapter in book “Nonlinear Mechanics of Complex Structures: From Theory to Engineering Applications” (Edited by Prof. Altenbach H., Prof. Amabili M., Prof. Mikhlin Yu.)
in the Springer Book Series “Advanced Structured Materials”. Book 157. Springer International Publishing. ISBN: 978-3-030-75889-9 (print), 978-3-030-75890-5 (eBook) DOI 10.1007/978-3-030-75890-5 
https://www.springer.com/gp/book/9783030758899

5. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. (2021) Analysis of Intermittent and Quasi-periodic Transitions to Chaos in Vibro-impact System with Continuous Wavelet Transform. Chapter in book: Nonlinear Dynamics, Chaos, and Complexity. In Memory of Professor Valentin Afraimovich. Editors: Volchenkov, Dimitri (Ed.).  (Vol. 3). Springer. In press. 21 pages.

6. Bazhenov V., Pogorelova O., Postnikova T. Quasiperiodic Route to Transient Chaos in Vibroimpact System. In: Volchenkov D. (eds) Nonlinear Dynamics, Chaos, and Complexity. (2021) (pp. 21-46). Nonlinear Physical Science. (Vol. 1). Springer, Singapore. ISBN: 978-981-15-9033-7 (print) 978-981-15-9034-4 (online) https://doi.org/10.1007/978-981-15-9034-4_3

7. Баженов В.А. та ін. Напіваналітичний метод скінченних елементів в просторових задачах деформування, руйнування та формозмінення тіл складної структури /
[Баженов В.А., Максим’юк Ю.В., Мартинюк І.Ю., Максим’юк О.В.  – К.: Каравела, 2021. – 280 с.

8. Юрченко В. В., Перельмутер А. В. Оптимальне проектування каркасів будівель із холодногнутих профілів. – Київ, Каравела, 2021. – 210 с.

9. Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Костіна О.В. Коливання параметрично збуджених пружних систем. – К.: Каравела, 2021. –154 с. 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗБІРНИК «Опір матеріалів і теорія споруд»

Досягненню такого рівня підготовки науково-технічних кадрів в значній мірі сприяли відповідні публікації здобувачів у збірнику «Опір матеріалів і теорія споруд».

Міжвідомчий збірник наукових праць «Опір матеріалів і теорія споруд» був створений у 1965 році. За період 1965‑2022 рр. видано 109 випусків.

Збірник включено до Категорії А Переліку фахових видань Міністерства освіти і науки  України.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram