Наукові публікації кафедри МОТП

  1. Косминського І.В., Хорошун А.В. Проблематика обрання системи управління запасами при виробництві залізобетонних виробів . Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні  аспекти становлення (випуск 74): матеріали Міжнародної наукової  інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща) 6-7 лютого 2023 р.
  2. Лесько В.І., Клименко М.О., Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю.П. Складові елементи надійності та ефективності логістичних систем в будівельному виробництві. Proceeding of the XVII international conference on science and education, January 15-22, 2023, Hajduszoboszlo (Hungary), p. 91-95.
  3. Rogovskii, I.L., Delembovskyi, M.M., Voinash, S.A., Scherbakov, A.P., Teterina, I.A., Sokolova, V.A. Reliability indexes of vibrating platforms for compaction of construction mixtures. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1047(1)
  4. Назаренко І.І. Механічне обладнання хімічних підприємств. У трьох частинах – частина 1: конспект лекцій/ І.І. Назаренко, М.О. Клименко, О.С. Дьяченко, Є.О. Міщук. – К.: КНУБА, 2023. – 66 с.
  1. Яковенко В.Б. Відкриті інноваційні і когнітивні технології. Конспект лекцій. Київ 2022.
  2. Бушуев С.Д. Яковенко В. Б. Семіотика і когнитивні технології. Конспект лекцій. Київ 2022.
  3. Gorbatyuk Ie. V., Terentyev O. O., Sviderskyi A. T. Mathematical model of motion of base ripper tractor during construction of buildings. Наука, освіта і суспільство: нові дослідження і перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науковопрактичної конференції (Полтава, 6 травня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 49-51. 
  4. Вольтерс О.Ю., Горбатюк Є.В., Русан І.В., Терентьєв О.О., Свідерський А.Т., Делембовський М.М., Куліков О.П.  /Базові машини будівельної техніки: підручник / Вольтерс О.Ю., Горбатюк Є.В., Русан І.В., Терентьєв О.О., Свідерський А.Т., Делембовський М.М., Куліков О.П. Київ: ЦП Компринт, 2022. 494с. ISBN 978-617-8007-59-1.
  5. Terentyev O., Gorbatyuk Ie., Sviderskyi A. Intelligent information technology for testing neural network during diagnostics of technical condition of industrial buildings. Енергоощадні машини і технології: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 трав. 2022 р. Київ: КНУБА. 2022. С. 160–167.
  6. Gorbatyuk I., Terentyev O., Sviderskyi A., Dolya E. Purpose and requirements for deep disintegration of local action. In collective monograph: Theoretical and scientific foundations in research in Engineering. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2022. 437-443.
  7. Ручинський М.М. Робочі процеси машин будівельної індустрії: конспект лекцій/Ручинський М.М.//Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2022 – 107с.ISBN 978-617-8184-31-5.
  8. Ручинський М.М. Робочі процеси машин будівельної індустрії: Методичні вказівки до виконання курсової роботи / Уклад.: М.М. Ручинський – К.: ЦП “КОМПРИНТ”, 2022. – 17с.
  9. Ручинський М.М. Робочі процеси машин будівельної індустрії: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Уклад.: М.М. Ручинський – К.: ЦП “КОМПРИНТ”, 2022. – 13с.
  10. Ручинський М.М. Визначення основних параметрів віброударного режиму виробництва  фундаментних блоків / Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022». 1-3.12 2022, Київ, КНУБА, с. 267-268.
  11. Горбач П.С., Косминський І.В.  ІІІ Використання привантажувача при виготовленні тротуарної плитки з додаванням в бетонну суміш активних мінеральних домішок. Матеріали Міжнародна науково-практична конференція Енергоощадні Машини і Технології, КНУБА, Київ, Україна. – 2022. С.206-208.
  12. Довгаль А.П. , Косминський І.В. Використання світового досвіду перетворення стилю управління якістю у післявоєнній відбудові України .Матеріали   IV Міжнародної науково-практичної конференції “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” 07-08 червня 2022 року, Київ .
  13. Косминського І.В., Смагін В.Е. Етапи історичного розвитку та трансформації  місцевості Клов. «Світ наукових досліджень. Випуск 15»: матеріали Міжнародної   мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна –  м. Переворськ, Польща, 19-20 грудня 2022 р.)
  14. Косминського І.В. Енергоутворюючі системи на основі двигуна зовнішнього згоряння. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні   аспекти становлення (випуск 73): матеріали Міжнародної наукової   інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща,  8-9 грудня 2022 р.)
  15. Косминського І.В., Кравчук А. В. Провідні  напрямки ринку POSm. Світ наукових досліджень. Випуск 14»: матеріали Міжнародної   мультидисциплінарної наукової інтернет конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 24-25 листопада 2022 р.)
  16. Косминського І.В., Довгаль А.П.  Використання  світового досвіду перетворення стилю управління якістю у післявоєнній відбудові України. Матеріали   IV Міжнародної науково-практичної конференції “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві”, КНУБА, 2022.
  17. Косминського І.В., Горбач П.С. Використання привантажувача при виготовленні тротуарної плитки з додаванням в бетонну суміш активних мінеральних домішок. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Енергоощадні машини і технології, КНУБА, 2022.
  18. Лесько В.І. Методи оцінки показників безвідмовності гідравлічних приводів машин з урахуванням кореляції умов роботоздатності. Матеріали III Міжнародної науковопрактичної конференції «Енергоощадні машини і технології»17-19 травня 2022 р. – К.: КНУБА, 2022. – 209 с. (174-179 с.)
  19. Баліна О. І., Безклубенко І. С., Буценко Ю. П., Гетун Г. В., Лесько В. І. Моделювання екологічної ситуації за допомогою ланцюгів Маркова /Наука та освіта : зб. пр. ХVІ Міжнар. наук. конф., 4–11 січня 2022 р., м. Хайдусобосло, Угорщина / за ред. д.т.н. проф. А. В. Горошка. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 184 с. (укр., рос., анг.). ISBN 978-966-330-403-8. 
  20. Лесько В.І., Слюсаренко В.В. Основні принципи системи фірмового обслуговування будівельних машин. Матеріали III Міжнародної науковопрактичної конференції «Енергоощадні машини і технології»17-19 травня 2022 р. – К.: КНУБА, 2022. – 209 с. (180-182 с.).
  21. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П., Гетун Г.В., Лесько В.І. Адаптивна марківська модель прогнозування технічного стану споруд. /Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XVІІ Міжнар. наук. конф., 22–29 вересня 2022 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький: ХНУ, 2022. – 135 с. (укр., анг.).  ISBN 978-966-330-413-7
  22. Теорія пружності: конспект лекцій/ І. І. Назаренко, Є. О. Міщук, В. І. Лесько. – Київ: КНУБА, 2022. – 152 с. 
  23. Loveykin, V., Mishchuk, D., & Mishchuk, Y. (2022). Implementation of optimal energy displacements of the working tool of the two-link manipulator along the parabolic trajectory. Mechanics and Advanced Technologies, 6(1).
  24. Боковня І. М., Поліщук О. В., Міщук Є. О., Міщук Д. О., Дьяченко О.С. Притискний пристрій для фрезерного верстата з числовим програмним керуванням. Патент України на корисну модель № 151003, бюл. № 21, 25.05.2022.
  25. І.І. Назаренко, Є.О. Міщук, В.І.Лесько. Теорія пружності: конспект лекцій /І.І.Назаренко, Є.О. Міщук, В.І. Лесько. -Київ: КНУБА, 2022. -152 с.
  26. Євген Міщук, Іван Назаренко. Аналіз законів та моделей визначення енергетичних витрат на подрібнення. «Енергоощадні машини і технології», Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 травня 2022 р. – К.: КНУБА, с. 15-18.
  27. Ахмед Абоуелсеоуд, Євген Міщук, Дмитро Міщук. Розробка валкової дробарки. «Енергоощадні машини і технології», Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 травня 2022 р. – К.: КНУБА, с. 35-37.
  28. Валерій Яковенко, Іван Назаренко, Євген Міщук. Дослідження та розробка системних моделей із застосуванням параметричної
    оптимізації
    . «Енергоощадні машини і технології», Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 травня 2022 р. – К.: КНУБА, с. 156-159.
  29. Дмитро Міщук, Євген Міщук, Євгеній Горбатюк. Практика застосування нейромережі в задачах кінематичного дослідження
    роботів-маніпуляторів
    . «Енергоощадні машини і технології», Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 травня 2022 р. – К.: КНУБА, с. 167-170.
  30. Дьяченко О.С., Пригоцький В.В., Маліцький І.А. Огляд схем вібромайданчиків з вертикальними коливаннями та аналіз можливостей керування параметрами ущільнення. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Енергоощадні Машини і Технології, КНУБА, Київ, Україна. – 2022.
  31. Патент України на корисну модель №151003, МПК В27С 5/06(2006.01). Притискний пристрій для фрезерного верстата з числовим програмним керуванням / І.М. Боковня, О.В. Поліщук, Є.О. Міщук, Д.О. Міщук, О.С. Дьяченко. –  № u202101199;  заявл. 10.03.2021; опубл. 25.05.2022. – Бюл. №21/2022. 
  1. Mishchuk, Y., I.I.Nazarenko, D.O.Mishchuk Definition of rational operating modes of a vibratory jaw crusher. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021, (4): 056 – 062.
  2. Mishchuk, Y., Nazarenko, I., Mishchuk, D., Ruchynskyi, M., Rogovskii, I., Mikhailova, L., Titova, L., Berezovyi, M., & Shatrov, R. Determiantion of energy characteristics of material destruction in the crushing chamber of the vibration crusher. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(7(112), 41–49.
  3. Ivan Nazarenko, Oleg Dedov, Mykola Ruchynskyi, Anatoliy Sviderskyi, Oleksandr Diachenko, P. Komada, M. Junisbekov, A. Oralbekova Experimental research of forming machine with a spatial character of motion. Mechatronic systems 2: Application in material handling processes and robotics. London and New York: Routledge. 2021. P. 51-60.
  4. Ivan Nazarenko, Oleksandr Diachenko, Vasyl Pryhotskyi, Mykola Nesterenko Structural analysis of vibration platform for panel units forming and consideration of its utilizing options. Academic journal «Industrial machine building, civil engineering». 2021. №1(56). P.37-42. 
  5. Міщук Є.О., Міщук Д.О., Назаренко І.І. Тримасова вібраційна щокова дробарка. Патент України на корисну модель № 149974, бюл. № 51/2021, 22.12.2021.
  6. Nazarenko, Ivan and Mishchuk, Yevhen and Kyzminec, Nikolai and Oryshchenko, Serhii and Fedorenko, Oleg and Tsepelev, Sergii, Research of Processes of Producing Materials by Technical Power Loading Systems (December 29, 2021). Dynamic processes in technological technical systems. Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 14-42.
  7. Nazarenko, I., Dedov, O., Delembovskyi, M., Mishchuk, Ye., Nesterenko, M., Zalisko, I. et. al.; Nazarenko, I. (Ed.) (2021). Research of stress-strain state of elements of technological technical constructions. Dynamic processes in technological technical systems. Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 140-179.
  8. Nazarenko, I., Dedov, O., Bernyk, I., Bondarenko, A., Zapryvoda, A., Nazarenko, M. et. al.; Nazarenko, I. (Ed.) (2021). Dynamic processes in technological technical systems. Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 196.
  9. Ростислав Карпушін, Тарас Дяхтяренко, Валерій Яковенко, Євген Міщук Моделювання динамічних гасителів коливань методом графів зв’язку. Conference proceedings. Internatioanl Scientific-Practical Conference of Young Scientists “Build Master Class” – K.: КNUCA, Kyiv, Ukraine. – 2021- p.242-243.
  10. Яковенко В.Б.  Інноваційні технології в інженерії машин;   методичні вказівки для виконання практичних робіт. В.Б. Яковенко,  Є.О. Міщук – Київ  2021-60с.
  11. I. Nazarenko. Experimental research of forming machine with a spatial character of motion / I. Nazarenko, O.Dedov, M.Ruchynskyi, Sviderskyi, O.Diachenko  Komada, M.Junisbekov,Oralbekova// Book “Mechatronics Systems 2 (Application in Material Handling Processes and Robotics). London: Taylor & Francis Group, CRC Press, Balkema book,2021, p.51-61.
  12. Є.В. Горбатюк, В.О. Волянюк, О.О. Терентьєв, А.Т. Свідерський. Проектування металоконструкцій будівельних машин. Підручник. Київ: ЦП Компринт, 2021. 283 с. ISBN 978-617-8007-27-0.
  13. Gorbatyuk E., Terentyev O., Sviderskyi A. Development of a system for evaluating building structures of machines based on fuzzy models. Modern Movement of Science: abstracts of the 12th International Scientific and Practical Internet Conference, April 1-2, 2021. Dnipro, Ukraine, 2021. P.1. 59-61. 
  14. Горбатюк Євгеній, Пелевін Леонід, Терентьєв Олександр, Свідерський Анатолій /Дослідження робочих органів землерийних машин безперервної дії / Горбатюк Євгеній, Пелевін Леонід, Терентьєв Олександр, Свідерський Анатолій. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. 2021. №98. Київ: КНУБА. С. 45–54.
  15. Pelevin L., Gorbatyuk Ie., Terentyev O., Sviderskyi A. Methodological and criterion bases of the study of the functioning of engineering complexes in the creation of target objects of the construction industry. In collective monograph “Technical research and development”. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2021. 396-401.
  16. Особливості математичного моделювання при розробці грунту розпушувальним обладнанням / Пелевін Л.Є., Горбатюк Є.В., Волянюк В.О., Терентьєв О.О., Свідерський А.Т. Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT – 2021): збірник матеріалів XIII Міжнародної науково-практичної  конференції, 25–27 травня 2021 р. Херсон: Херсонська державна морська академія, 2021. С. 189-192 .
  17. Оцінка технічного стану конструкцій будівель із застосуванням нечітких моделей / Горбатюк Є.В., Терентьєв О.О., Свідерський А.Т., Марченко О.А. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2021. Pp. 132-140.
  18. Ivan Nazarenko. Determiantion of energy characteristics of material destruction in the crushing chamber of the vibration crusher / Ivan Nazarenko, Yevhen Mishchuk, Dmitry Mishchuk, Mykola Ruchynskyi, Ivan Rogovski, Liudmyla Mikhailova, Liudmyla Titova, Mykola Berezovyi, Ruslan Shatrov// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol.4 №7(112) (2021). – P: 41-49
  19. І.І. Назаренко. Теорія створення та практика використання вібраційних машин різного технологічного призначення / І.І. Назаренко, О.П. Дєдов,  М.М. Ручинський, А.Т. Свідерський, А.Є. Бондаренко, А.В. Запривода, Є.О. Міщук,  М.М. Нестеренко// Матеріали  ХХІІ  Міжнародної науково-технічної конференції “Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта” –  2021, с.119-121.
  20. І.І. Назаренко. Обґрунтування схеми керування режимом роботи вібраційної установки з просторвими коливаннями// І.І. Назаренко, О.П. Дєдов, М.М. Ручинський, А.Т. Свідерський, А.Є. Бондаренко, А.В. Запривода, Є.О. Міщук,  М.М. Нестеренко// Матеріали ХХVІ  Міжнародної науково-технічної конференції “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”. 2021.  
  21. Ручинський М.М. Методика розрахунку основних параметрів віброударної машини для виробництва фундаментних блоків/ Ручинський М.М.// Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference «Modern trends in development science and practice», Varna, Bulgaria, November 02-05, 2021, p.596-601.
  22. Ручинський М.М. Дослідження фізико-механічних властивостей бетонних сумішей в умовах формування плоских поверхонь/ Ручинський М.М.// Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2021». 1-3.12 2021, Київ, КНУБА. с.256-257.
  23. Ivan Nazarenko.  Research of technical systems of processes of mixing materials / Ivan Nazarenko, Iryna Bernyk, Oleg Dedov,Mykola Ruchynskyi,  Ivan Rogovskii, Ivan Pereginets Liudmyla Titova/ Dynamic processes in technological technical systems. Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 196. 2021, p.57-76.
  24. Ivan Nazarenko. Study of technical systems of materials compaction process / / Ivan Nazarenko,  Oleg Dedov, Mykola Ruchynskyi,  Andrii Bondarenko, Andrii Zapryvoda, Mykola Kyzminec, Maxim Nazarenko, Anatoly Svidersky, Volod. Slipetskyi / Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 196. 2021. p.77-93. 
  25. В.І. Лесько Чисельний метод оцінки показників надійності машин за параметрами потоку відмов з обмеженою післядією.   І.В. Косминський, М.О. Клименко //збірник тез 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції “Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь.31 березня 2021 р. Житомир, Житомирський агротехнічний коледж, с. 28-32
  26. Ю.С. Піскун Аналіз способів ущільнення виробів з піщаного бетону. Збірник тез доповідей другої науково-практичної онлайн-конференції “Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України”. Київ, 16 червня 2021, ІТТА, с. 388-392 
  27. А.П. Довгаль Ефективність об’єднаної логістики/ І.В. Косминський. Збірник тез доповідей першої науково-практичної онлайн-конференції “Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України”. Київ, 15 березня 2021, ІТТА, с. 145-147 
  28. А.П. Довгаль Оцінка ризиків новітніх проектів в кореляції якості програмного управління/ І.В. Косминський. Збірник тез доповідей другої науково-практичної інтернет-конференції “ Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку ”. Київ, 29 квітня  2021, , с. 41- 43
  29. Ігор Косминський. Застосування привантажувачів при виготовленні виробів з використанням сухих сумішей. Збірник тез VII міжнародної науково-практичної конференції “Transfer of Innovative Technologies 2021”, яка відбудеться дистанційно 19 − 20 травня 2021 р. Київ , с. 46-49 
  30. В.І. Лесько, М.О. Клименко,  І.В. Косминський.  Чисельний метод оцінки показників надійності машин за параметрами потоку відмов з обмеженою післядією. /Збірник тез VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» 31 березня 2021 року, м. Житомир. – 187 стор.
  31. Клименко М.О., Лесько В.І., Делембовський М.М., Згалат-Лозинська Л.О. Використання високоефективного помольного устаткування для переробки шлакових відходів металургійної промисловості на шлаколужні цементи. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «ENVIRONMENTAL PROTECTION – 2021», присвяченої Всесвітньому дню охорони довкілля, 5 червня 2021 року. Випуск 1. – Київ: Київського національного університету будівництва і архітектури, 2021. – С.54-56.
  32. (Web of Science). Stochastic models for ensuring parametric reliability of the construction machines. Galyna Getun, Lesko Vitalii, Bezklubenko Iryna, Balina Olena, Butsenko Yurii. Опір матеріалів та теорія споруд. №106, 2021. с. 262-273.
  33. Баліна О. І., Безклубенко І. С., Буценко Ю. П., Гетун Г. В., Лесько В. І. Використання цифрових автоматів у процесах генерації псевдовипадкових бінарних послідовностей. Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XVІ Міжнар.наук. конф., 1–8 листопада 2021 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 126 с. (укр., рос., анг.). ISBN 978-966-330-397-0.
  34. Клименко М.О., Лесько В.І. Дослідження параметрів руху будівельних сумішей за моделлю суцільного оброблюваного середовища ( с. 252-253). Збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених  «BUILD-MASTER-CLASS-2021» PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS. 1-3 грудня 2021р., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна. – 548 с.
  35. Делембовський М., Клименко М. Експериментальні дослідження визначення показників надійності вібраційних площадок // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». – №1 (Лютий, 2021). – С.220-227.
  36. Delembovskyi, M., M. Klymenko, і B. Korniichuk. Statistical evaluation of indicators of reliability of vibrating platforms// Збірник наукових праць I International Scientific and Practical Conference «EDUCATION AND SCIENCE OF TODAY: INTERSECTORAL ISSUES AND DEVELOPMENT OF SCIENCES» ΛΌГOΣ, 19.03.2021, Кембридж, Великобританія. – С.93-94.
  37. Delembovskyi, M., M. Klymenko, і B. Korniichuk. Statistical evaluation of indicators of reliability of vibrating platforms// Збірник наукових праць I International Scientific and Practical Conference «EDUCATION AND SCIENCE OF TODAY: INTERSECTORAL ISSUES AND DEVELOPMENT OF SCIENCES» ΛΌГOΣ, 19.03.2021, Кембридж, Великобританія. – С.93-94.
  38. Делембовський М.М. Вплив режимів експлуатації і властивостей елементів вібромашин будівельної індустрії на процеси надійності. I Correspondence International Scientific and Practical Conference «Globalization of scientific knowledge: international  cooperation and integration of sciences» 07.05.2021, Вінниця, UKR – Відень, AUT.
  39. Delembovskyi, M., Diachenko О. Methods for determining the reliability indicators of vibration sites. I CISP Conference «Scientific researches and methods of their carrying out: World Experience And Domestic Realities» 02.04.2021  |  Вінниця, UKR – Відень, AUT.
  40. О.О. Терентьєв,  Є.В. Горбатюк,  М.М. Делембовський, І.С. Івахненко, О.В. Петроченко, О.П. Куліков. Методи та технології проектування комп’ютерних ігор: Game Design & Development. / Підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 122. «Комп`ютерні науки», 123. «Комп`ютерна інженерія», 125. «Кібербезпека», 126. «Інформаційні системи та технології» /  К.: ФОП Ямчинський О.В., 2021 – 235 с.
  41. Делембовський М.М. Терентьєв О.О. Шабала Є.Є. Аналіз методів та шляхів вирішення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. An integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity 19.02.2021,  Вінниця, UKR – Відень, AUT.
  42. Делембовський М.М. Клименко М.О., Експериментальні дослідження визначення показників надійності вібраційних площадок.  An integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity 19.02.2021  |  Вінниця, UKR – Відень, AUT
  43. Чечель Є. Делембовський М.М. Дослідження показників надійності вібраційних майданчиків. ΛΌГOΣ МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ
  44. Делембовський М.М., Клименко М.О., Федоренко О.В. Дослідження процесу дистанційного навчання в умовах реального часу “9-ї міжнародна науково-практична конференція MoodleMootUkraine 2021. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle“”,  17-18.06.2021. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПНУ – К. 2021.
  45. Делембовський М.М., Кононенко О. Аналіз технологій виготовлення тротуарної плитки “II International Scientific and Practical Conference «THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: CONCEPT AND TRENDS»  28.05.2021, Оксфорд, GBR  https://doi.org/10.36074/logos-28.05.2021.v1.52.
  46. Ivan Nazarenko; Yevhen Mishchuk; Mykola Kyzminec; Serhii Oryshchenko; OlegFedorenko; Sergii Tsepelev. Research of processes of producing materials by technical power loadingsystems 2021, Kyiv – P. 14-42 .
  47. Ivan Nazarenko; Artur Onyshchenko; Serhii Oryshchenko; Oleg Fedorenko; SergiiTsepelev; Liudmyla Titova. Research of technical systems of materials sorting processes 2021, Kyiv –P.43-56. 
  48. Nazarenko, I., Dedov, O., Bernyk, I., Bondarenko, A., Zapryvoda, A., Nazarenko, M. et. al.; Nazarenko, I. (Ed.) (2021). Dynamic processes in technological technical systems. Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 196.
  49. Mishchuk, Y., Nazarenko, I., Mishchuk, D., Ruchynskyi, M., Rogovskii, I., Mikhailova, L., Titova, L., Berezovyi, M., & Shatrov, R. Determiantion of energy characteristics of material destruction in the crushing chamber of the vibration crusher. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(7(112), 41–49.
  50. Mishchuk, Y., I.I.Nazarenko, D.O.Mishchuk Definition of rational operating modes of a vibratory jaw crusher. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021, (4): 056 – 062.
  51. Nazarenko, Ivan and Mishchuk, Yevhen and Kyzminec, Nikolai and Oryshchenko, Serhii and Fedorenko, Oleg and Tsepelev, Sergii, Research of Processes of Producing Materials by Technical Power Loading Systems (December 29, 2021). Dynamic processes in technological technical systems. Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 14-42. doi: 10.15587/978-617-7319-49-7.ch2.
  52. Nazarenko, I., Dedov, O., Delembovskyi, M., Mishchuk, Ye., Nesterenko, M., Zalisko, I. et. al.; Nazarenko, I. (Ed.) (2021). Research of stress-strain state of elements of technological technical constructions. Dynamic processes in technological technical systems. Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 140-179.
  53. Міщук Д.О., Міщук Є.О. Системи промислової автоматизації на основі IoT. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2020. – № 96. – С. 42–50.
  54. Дмитро Міщук, Євген Міщук, Олександр Калашніков Аналіз системи керування чіткої логіки колісного робота з диференціальним приводом. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2021. – № 97. – С. 12–23.
  55. Дмитро Міщук, Євген Міщук, Євгеній Горбатюк  Дослідження методу рою частинок в задачі оптимізації режиму руху маніпулятора за однією з узагальнених координат. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2021. – № 98. – С. 11–20.
  56. Лемішко Д.В., Карпушин Р.С., Міщук Д.О., Міщук Є.О. Екологічні особли-вості застосування ро-торної дробарки. Тези XVII Всеукраїнської наукової on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною уча-стю «Сучасні проблеми еколо-гії». м. Київ, 15 квітня 2021., стр 44-45. 
  57. Георгій Рудков, Михайло Береговий, Іван Назаренко, Євген Міщук. Використання технології реверс-інжинірингу в машинобудуванні. Conference proceedings. Internatioanl Scientific-Practical Conference of Young Scientists “Build Master Class” – K.: КNUCA, Kyiv, Ukraine. – 2021- p.264-265.
  58. Ростислав Карпушін, Тарас Дяхтяренко, Валерій Яковенко, Євген Міщук Моделювання динамічних гасителів коливань методом графів зв’язку. Conference proceedings. Internatioanl Scientific-Practical Conference of Young Scientists “Build Master Class” – K.: КNUCA, Kyiv, Ukraine. – 2021- p.242-243.
  59. Міщук Є.О., Міщук Д.О., Назаренко І.І. Тримасова вібраційна щокова дробарка. Патент України на корисну модель № 149974, бюл. № 51/2021, 22.12.2021.
  60. Назаренко І.І. Основи моделювання і проектування логістичних процесів і систем: Методичні вказівки до виконання індивідуальної розрахунково-графічної роботи / Уклад.: І.І. Назаренко, Є.О. Міщук, О.С. Дьяченко – К.: КНУБА, 2021. – 46 с.
  61. І.І. Назаренко. Обґрунтування схеми керування режимом роботи вібраційної установки з просторвими коливаннями// І.І. Назаренко, О.П. Дєдов, М.М. Ручинський, А.Т. Свідерський, А.Є. Бондаренко, А.В. Запривода, Є.О. Міщук,  М.М. Нестеренко// Матеріали ХХVІ  Міжнародної науково-технічної конференції “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”. 2021. 
  62. Дьяченко О.С., Міщук Є.О., Волинець М.В. Розробка поворотного кріплення пневмовібраторів на рамі віброустановки для ущільнення будівельних сумішей. Створення, екплуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., м.Полтава, 22 квітня 2021 р. П.: НУ «Полтавська політехніка ім.Ю.Кондратюка», 2021. С. 8–10.
  63. Назаренко І.І., Міщук Є.О., Дьяченко О.С. Методи дослідження енергетичних характеристик подрібнювачів. Створення, екплуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., м.Полтава, 22 квітня 2021 р. П.: НУ «Полтавська політехніка ім.Ю.Кондратюка», 2021. С. 41–43.
  64. Назаренко І.І. Основи моделювання і проектування логістичних процесів і систем: Методичні вказівки до виконання індивідуальної розрахунково-графічної роботи / Уклад.: І.І. Назаренко, Є.О. Міщук, О.С. Дьяченко – К.: КНУБА, 2021. – 46 с.
  65. Дьяченко О.С., Міщук Є.О., Волинець М.В. Розробка поворотного кріплення пневмовібраторів на рамі віброустановки для ущільнення будівельних сумішей. Створення, екплуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., м.Полтава, 22 квітня 2021 р. П.: НУ «Полтавська політехніка ім.Ю.Кондратюка», 2021. С. 8–10. 
  66. Назаренко І.І., Міщук Є.О., Дьяченко О.С. Методи дослідження енергетичних характеристик подрібнювачів. Створення, екплуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., м.Полтава, 22 квітня 2021 р. П.: НУ «Полтавська політехніка ім.Ю.Кондратюка», 2021. С. 41–43. 
  67. Пригоцький В.В. Аналіз конструкцій вібромайданчиків для ущільнення і формування бетонних виробів. International scientific-practical conference of young scientists BUILD MASTER CLASS 2021, KNUCA, Kyiv, Ukraine. – 2021. P.248249. 
  68. Maksym Delembovskyi, Oleksandr Diachenko Methods for determining the reliability indicators of vibration sites. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». 2021. Вип. 2-3. P. 263-270. 
  69. Ivan Nazarenko, Oleksandr Diachenko, Vasyl Pryhotskyi, Mykola Nesterenko Structural analysis of vibration platform for panel units forming and consideration of its utilizing options. Academic journal «Industrial machine building, civil engineering». 2021. №1(56). P.37-42. 
  70. Ivan Nazarenko, Oleg Dedov, Mykola Ruchynskyi, Anatoliy Sviderskyi, Oleksandr Diachenko, P. Komada, M. Junisbekov, A. Oralbekova Experimental research of forming machine with a spatial character of motion. Mechatronic systems 2: Application in material handling processes and robotics. London and New York: Routledge. 2021. P. 51-60. 
  1. Назаренко І.І., Клименко М.О. Застосування узагальнених критеріїв енергетичної оцінки робочого процесу перемішування будівельних сумішей / Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Збірник наукових праць// Харків: ХНАДУ. – 2020. – Вип. 88. – т.2. – С.37-42.
  2. І.І. Назаренко, М.М. Нестеренко, Т.М. Нестеренко, А.І. Аніщенко Лабораторний вібромайданчик зі змінно направленими коливаннями для ущільнення бетонних сумішей / Науковий вісник будівництва. – Т. 101. – № 3. – 2020. – C. 122–130.
  3. Ivan Nazarenko, Anatoly Svidersky, Alexandr Kostenyuk, Oleg Dedov, Nikolai Kyzminec, Volodymyr Slipetskyi Determination of the workflow of energy-saving vibration unit with polyphase spectrum of vibrations / Eastern European Journal of Enterprise Technologies 1/7 (103) 2020, P. 43–49.
  4. Дєдов О.П., Дьяченко О.С., Свідерський А.Т. Основи дослідження унергоощадних вібраційних машин з просторовим рухом. Машини, процеси, екологія, економіка та технологія будівництва. Монографія. «Видавництво Людмила» Київ, 2020, С.189–204. ISBN 978-617-7828-56-2.
  5. Ivan Nazarenko Oleg Dedov, Mykola Ruchynskyi, Anatoly Sviderskyi, Oleksandr Diachenko. Experimental research of forming machine with f spatial character of motion. “Mehatronics” Vol II. London: Taylor & Francis Group, CRC Press, Balkema book,2020– 7 pages.
  6. Назаренко І.І. (укладач). Машини, процеси, екологія, економіка та технологія будівництва (теорія, експеримент, застосування): колект. моногр. Київ: Видавництво «Людмила», 2020. – 243 с. ISBN 978-617-7828-56-2.
  7. Nazarenko Ivan, Polishchuk Leonid K., Wojcik Waldamar (укаладачі). Collective Monograph: “Mehatronics”. Vol II. London: Taylor & Francis Group, CRC Press, Balkema book, 2020. – 420 P.
  8. Ivan Nazarenko, Oleg Dedov, Iryna Bernyk, Ivan Rogovskii, Andrii Bondarenk,  Andrii Zapryvoda, Volodymyr Slipetskyi,  Liudmyla Titova. Determining the regions of stability in the motion regimes and parameters of vibratory machines for different technological purposes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol 6, No 7  (108). Р. 71–79.
  9. І.І. Назаренко, М.М. Нестеренко, Т.М. Нестеренко, А.І. Аніщенкo. Лабораторний вібромайданчик зі змінно направленими коливаннями для ущільнення бетонних сумішей. Науковий вісник будівництва. – Т. 101. – № 3. – 2020. – C. 122–130.
  10. І.І. Назаренко. Системне оновлення структури та змісту технічної освіти. Наука технології інновації №1(13)-2020, С. 27-31.
  11. I Nazarenko, O Dedov, A Svidersky, N Ruchinsky. Istraživanje efikasnijih vibracionih mašina s obzirom na naponsko-deformaciono stanje tehnološkog okruženja. IMK-14-Istraživanje i razvoj 26 (4), 123-126, 2020.
  12. В.Й.Сівко, В.Б. Яковенко, Є.О.Міщук Дослідження форм власних коливань листів касетних установок для формування залізобетонних виробів / Всеукраїнський збірник наукових праць «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини», 2020.
  13. Valery Jakovenko, Yevhen Mishchuk Modeling of dynamic systems by method of bond graph / Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University, 2020.
  14. Машини, процеси, екологія, економіка та технологія будівництва (теорія, експеримент, ефективність застосування: колективна монографія/ укладач І.І.Назаренко. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 244 с. ISBN 978-617-7828-56-2.
  15. Яковенко В. Б., Кузьмінець М.П., Клименко М.О., Косминський І.В., Орищенко С.В., Міщук Є.О. Машини та обладнання будівельних підприємств. Навчальний посібник. Під редакцією Назаренка І.І.- К.: Леся, 2020. – 327 с. (Електронний варіант).
  16. Яковенко В.Б., Кузьмінець М.П.     Моделювання технічних систем керування у просторі станів: монографія – К.: 2020, 110 с.
  17. Лесько В. І., Свідерський А. Т., Терентьєв О. О., Горбатюк Є. В. Проектування механоскладальних виробництв. Конспект лекцій.. К.: ФОП Ямчинський О. В., 2020. 113 с. ISBN 978-617-7890-12-5. 
  18. Gorbatyuk Е., Terentyev O. Increase of the productivity of processes of the deep loosening under arable layers and on considerable depths. Integration of Education, Science and Business in the Modern Environment: Winter Debates: abstracts of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, February 6-7, 2020. Dnipro, 2020. P.1. 308-311. 
  19. Gorbatyuk Е.,Terentyev О. Development of boring working organs is with the causative vibroagent of vertical vibrations. Ways of science development in modern crisis conditions: abstracts of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, May 28-29, 2020. – Dnipro, 2020. – P.1. – 292 – 294 p.
  20. IvanNazarenko, Alexandr Kostenyuk, Oleg Dedov,  Nikolai Kyzminec, Volodymyr Slipetskyi Determination of the workflow of energy-saving vibration unit with polyphase spectrum of vibrations. 2020, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 7 (103), с. 43-49.
  21. І.І. Назаренко / Машини, процеси, екологія, економіка та технологія будівництва/ Монографія. / укладач І.І. Назаренко. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 244с.(189-205). ISBN 978-617-7828-56-2.
  22. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В.,  Доля О.В. Інформаційна система оцінки якості прийняття проектних рішень в будівництві. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-18 серпня 2020 р. Дніпро, 2020. С. 472-474.
  23. Pelevin L.Ie., Gorbatyuk Ie.V., Terentyev O.O., Sviderskyi A.T., Volianiuk V.O. Creation of mathematical model of tracker hydraulic stabilizator. Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2020): збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 травня 2020р. Херсон: Херсонська державна морська академія, 2020. С. 167-169. 
  24. Горбатюк Є.В., Терентьєв О.О., Русан І.В., Свідерський А.Т. Комунікаційна система прийняття проектних рішень в сучасному будівництві. Сучасний рух науки: тези доп. XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2020 р. Дніпро, 2020. Т.1. С. 153-155.
  25. Ivan NAZARENKO Oleg DEDOV, Mykola RUCHYNSKYI, Anatoly SVIDERSKYI, Oleksandr DIACHENKO. Experimental research of forming machine witch f spatial character of motion. Монографія.Mehatronics” Vol II. London: Taylor & Francis Group, CRC Press, Balkema book, 2020– 7 pages.
  26. Пелевін Л. Є., Горбатюк Є. В., Русан І. В., Терентьєв О. О., Свідерський А. Т. Пневматичні приводи машин будівельно-дорожньої інфраструктури. Підручник К.: ФОП Ямчинський О. В., 2020. 212. ISBN 978-617-7890-39-2.
  27. Ручинський М.М. Експериментальні дослідження робочого процесу формування фундаментних блоків /Ручинський М.М.// Колективна монографія “Машини, процеси, екологія, економіка та технологія будівництва (теорія, експеримент, ефективність застосування)”. К.: «Видавництво Людмила», с.182-188. ISBN 978-617-7828-56-2. 
  28. Natalia Bolharova. Infographic Modeling Of Heat Echange of Energy-Efficient Building / Natalia Bolharova, Mykola Ruchynskyi, Volodymyr Skochko, Vitalii Lesko// Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. Part of the Lecture Notes in Civil Engineering book series (LNCE, volume 73). pp 555-569.
  29. Назаренко І.І. Дослідження робочого процесу динамічних систем складної структури / Назаренко І.І., Дєдов О.П., Ручинський М.М., Свідерський А.Т. Сліпецький В.В.// Матеріали ХХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта», м. Київ, НТУУ «КПІ ім. Сікорського»,  6-9 жовтня 2020 р., с. 202-205. 
  30. Назаренко І.І. Вібраційний прес для формування дрібноштучних елементів мощення / Назаренко І.І, Ручинський М.М., Нестеренко М.М., Бондаренко А.Є.//  Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки», м. Полтава, НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,  26 листопада 2020 р., с. 65-67.
  31. I. Nazarenko. Experimental research of forming machine with a spatial character of motion / I. Nazarenko, O.Dedov, M.Ruchynskyi, A. Sviderskyi, O.Diachenko, P. Komada, M.Junisbekov, A. Oralbekova// Book “Mechatronics Systems 2” (Application in Material Handling Processes and Robotics). London: Taylor & Francis Group, CRC Press, Balkema book,2021, p.51-61.
  32. Лесько В.І.., Косминський І.В. Проблеми організації ефективного сервісу машин і обладнання/  ХX Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» 2020  березнь 19-20, 2020, Kиїв – С. 75-76.
  33. Косминський  І.В, Середа Данило.  Алгоритм розрахунку пристрою для утворення  додаткового тиску на виріб, який формується з жорстких бетонних сумішей/ VI International Scientific and Practical Conference Transfer of Innovative Technologies 2020 May 20-21, 2020, Kyiv – P. 68-70.
  34. Косминський І.В. Застосування привантажувачів при виготовленні виробів з використанням сухих сумішей / VIІ International Scientific and Practical Conference Transfer of Innovative Technologies 2020 May 19-20, 2020, Kyiv – P. 60-62.
  35. В.І. Лесько, М.О. Клименко, І.В. Косминський. «Стратегія розвитку технічного сервісу та основні принципи системи фірмового обслуговування будівельних машин»/ Матеріали IV Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки». 26 листопада 2020 р. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка», 2020. – 80 стор. (16-18с.) 
  36. М.О. Клименко, В.І. Лесько, І.С. Безклубенко, О.І. Баліна. Конструкція та енерговитрати автобетонозмішувачів з додатковими змішувальними робочими органами. /Збірник наукових праць ХІІІ Міжнародної конференції «Наука і освіта»: зб. наук. пр. ХІV Міжнарод. конф., 4 – 13 січня 2020 р., м. Хайдусобосло (Угорщина). – Хмельницький: ХНУ, 2020. – 148 с. (с. 7 -10).
  37. Лесько В.І, Косминський І.В. Проблеми організації ефективного сервісу машин і обладнання. /Збірник тез доповідей ХX Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» ( 19 – 20 березня 2020 р., (м. Київ. НУБіП України) . – К.: 2020. – 114 с. (с.75-76). 
  38. Bolharova N., Ruchynskyi M., Skochko V., Lesko V. (2020) Infographic Modeling of Energy-Efficient Building. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham.(Scopus)
  39. Клименко М.О., Лесько В.І., Делембовський М.М. Енергоощадні технології перемішування будівельних сумішей в барабанних змішувачах з додатковими змішувальними робочими органами /Environmental protection-2020: колект. монографія/ [укл. Н. Є. Журавська; редкол.: П. М. Куліков, Н. Є. Журавська]; – Київ: «Видавництво Людмила», 2020. – 140 с. – – ISBN 978-617-7828-54-8. 
  40. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П., Гетун Г. В., Лесько В.І. Діагностування надзвичайних ситуацій у кластеризованих системах./ Сучасні досягнення в науці та освіті: збірник праць ХV Міжнар. наук. конф., 16-23 вересня 2020 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 136с.
  41. Лесько Л.Г., Лесько В.І., Сисолятіна Є.Д., Кім А.О. /Метод визначення показників безвідмовності гідроприводів будівельних машин/ Тези доповідей. LXXVІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. 15 травня. 2020 р.– К.: НТУ, 2020. – 536 с. (ст. 29). 
  42. В.І. Лесько, Л.Г. Лесько. «Імовірнісні моделі надійності на основі закону розподілу функції випадкових аргументів»/ Матеріали IV Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення , експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки» (19-20 стор.). 26 листопада 2020 р. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка», 2020. – 80 стор. 
  43. В.І. Лесько, М.О. Клименко, І.В. Косминський. «Стратегія розвитку технічного сервісу та основні принципи системи фірмового обслуговування будівельних машин»/ Матеріали IV Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки». 26 листопада 2020 р. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка», 2020. – 80 стор. (16-18с.) 
  44. Клименко М.О., Лесько В.І., Делембовський М.М. Розробка конструкції шнекового механізму в якості внутрішнього змішувального робочого органу барабана автобетонозмішувача./(Міжнародний науково-технічний форум, Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві», VII Міжнародної науково-технічної конференції “Нові технології в будівництві” /В зб. наук. праць «Ефективні технології в будівництві» : V Міжнародна науково-технічна конференція (19 листопада 2020 р., м. Київ). – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020.– 236 с.
  45. Клименко М.О., Лесько В.І., Делембовський М.М. Обладнання для переробки шлаків та отримання шлаколужних цементів. Ефективні технології в будівництві : V Міжнародна науково-технічна конференція (19 листопада 2020 р., м. Київ). – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020.– 236 с. 
  46. Лесько В.І.,  Міщук Є.О. та інші. «Діагностування дизельних двигунів»: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / укладачі: В.І. Лесько, Є.О. Міщук, І.В. Косминський, М. О. Клименко, К.: КНУБА, 2020. – 52 с.
  47. Лесько В.І., Міщук Є.О. та інші. «Виробнича база технічного сервісу будівельних машин»: Методичні вказівки до виконання курсової роботи та технологічної частини дипломних проектів і магістерських робіт/ Укладачі: В.І. Лесько, Є.О. Міщук, І.В., Косминський, М.О. Клименко, К.:КНУБА, 2020.- 68 с.
  48. Лесько В.І., Свідерський А.Т. та інші. Проектування механоскладальних виробництв: конспект лекцій /В.І. Лесько, А.Т. Свідерський, О.О. Терентьєв, Є.В. Горбатюк – К.: КНУБА, 2020. – 113 с. ISBN 978-617-7890-12-5. 
  49. Двигуни внутрішнього згоряння: методичні вказівки до виконання практичних робіт/ уклад. І. В. Косминський. В. І. Лесько. – Київ: КНУБА, 2020. – 32 с.
  50. Клименко М.О., Лесько В. І., Безклубенко І.С., Баліна О.І. Конструкція та енерговитрати автобетонозмішувачів з додатковими змішувальними робочими органами // Наука та освіта : зб. пр. XIV Міжнар. наук. конф., 4-13 січ. 2020 р., м. Хайдусобосло (Угорщина). – Хмельницький : ХНУ, 2020. – C. 36-40.
  51. Назаренко І.І., Клименко М.О. Застосування узагальнених критеріїв енергетичної оцінки робочого процесу перемішування будівельних сумішей // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Збірник наукових праць// Харків: ХНАДУ. – 2020. – Вип. 88. – т.2. – С.37-42.
  52. Згалат-Лозинська Л.О., Клименко М.О. Аналіз техніко-технологічних аспектів розвитку інноваційної діяльності в промисловості будівельних матеріалів // Економіко-технологічні аспекти впровадження інноваційного обладнання в промисловості будівельних матеріалів. Будівельне виробництво, [S.l.], – В.2. – №70. – С.87-97. ISSN 2524-2555.
  53. Делембовський М., Клименко М., Корнійчук Б. Розробка моделі оцінки надійності віброплощадки на основі нечіткої логіки // Збірник наукових праць ΛΌГOΣ Міжнародна науково-практична конференція «SPECIALIZED AND MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES», 11.12.2020, Амстердам, Нідерланди. – С.98-102.
  54. Делембовський, М., М. Клименко, і Б. Корнійчук. Дослідження на основі нечіткої логіки моделі виявлення відмов віброплощадок. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ Міжнародна науково-практична конференція «WISSENSCHAFTLICHE ERGEBNISSE UND ERRUNGENSCHAFTEN: 2020» 25.12.2020, Мюнхен, Німеччина. С.111-112.
  55. Делембовський М., Клименко М. Забезпечення надійності вібраційних майданчиків будівельної індустрії з урахуванням методів аналізу // Збірник наукових праць ΛΌГOΣ: Міжнародна науково-практична конференція «DO DESENVOLVIMENTO MUNDIAL COMO RESULTADO DE REALIZAÇÕES EM CIÊNCIA E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA», 09.10.2020, Лісабон, Португалія. – С. 26-28.
  56. Клименко Н.А., Делембовский М.М. Использование систем дистанционного обучения MOODLE, CISCO WEBEX и ZOOM для преподавания технических дисциплин в вузе в условиях пандемии COVID-19 // Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы: материалы V Международной научно-методической конференции, 19–20 ноября 2020 г., Белоруссия, Могилев / Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия»; редкол.: А. С. Носиков (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: МГУП, 2020. – С.145-148.
  57. Терентьєв О.О., Делембовський М.М., Київська К.І., Серпінська О.І. Методи експериментальних оцінок в системах прийняття рішення: Навчальний посібник. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2020. – 116 с. ISBN  978-617-7890-45-3.
  58. Орищенко С.В. «Дослідження робочого процесу вібраційного грохоту». Колективна монографія Машини процеси, екологія, економіка та технологія будівництва (Теорія, експеримент ефективність застосування) – К.2020р.- с.205-214. 
  59. Машини, процеси, екологія, економіка та технологія будівництва (теорія, експеримент та ефективність застосування): колективна монографія / укладач І.І. Назаренко. Київ: “Видавництво Людмила”, 2020. 244 с. ISBN 978-617-7828-56-2.
  60. Valery  Jakovenko, Yevhen Mishchuk Modeling Of Dynamic Systems By Method Of Bond Graph. Bulletin of Kharkiv National Automobile and Highway University, Issue 88, t.2  Kharkov 2020. p. 31-36.
  61. Volodymyr Sivko, Valeriy Yakovenko, Yevhen Mishchuk Дослідження форм власних коливань листів касетних установок для формування залізобе-тонних виробів. Всеукраїнський збірник нау-кових праць «Гірничі, будіве-льні, дорожні та меліоративні машини», Вип. 95, 2020, с.41-46.
  62. Яковенко В.Б. Міщук Є.О. Аналіз методів моделювання динамічних систем. Seventh international scientific practical conference «Management of the development of technologies ». Kyiv, 25-26 March  2020, p. 71-72.
  63. Міщук Є.О., Кот  О.С. Аналіз  динамічних  параметрів  ексцентрикової  конусної  дроба-рки  з вібраторами на корпусі. LXXVI Наукова конферен-ція професорсько-викладацького складу, аспіран-тів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. -К: НТУ,  2020 – 124 с.
  64. Назаренко І.І., Дьяченко О.С., Міщук Є.О., Бондаренко Б.С. Обґрунтування схеми керування режимом роботи вібраційної установки з просторовими коливаннями. Гідроаеромеханіка в інженерній практиці: матеріали XXV Міжнар. наук.-техн. конф., м.Київ, 6–9 жовтня 2020 р. К.: НТУУ «КПІ», 2020. С.358–359.
  65. Дьяченко О.С., Зинковець Я., Міщук Є.О., Корнійчук Є. Аналіз конструкцій конусних дробарок. Conference proceedings. Internatioanl Scientific-Practical Conference of Young Scientists “Build Master Class” – K.: КNUCA, Kyiv, Ukraine. – 2020- p.254-255.
  66. Міщук Є.О., Міщук Д.О., Нілов С., Бобер Б. Аналіз технології створення цифрових копій реальних об’єктів і процесів. Conference proceedings. Internatioanl Scientific-Practical Conference of Young Scientists “Build Master Class” – K.: КNUCA, Kyiv, Ukraine. – 2020- p.252-253.
  67. Міщук Д.О., Волянюк В.О. Міщук Є.О. Відвал бульдозера з пружинними стійками розпушувальних зубців. Патент на корисну модель № 141518 бюл. №7 від 10.04.2020.
  68. Міщук Д.О., Міщук Є.О. Автоматизована система паркування. Патент України на корисну модель № 141779 бюл. №8 27.04.2020.
  69. Лесько В.І. «Діагностування дизельних двигунів»: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / укладачі: В.І. Лесько, Є.О. Міщук, І.В. Косминський, М. О. Клименко, К.: КНУБА, 2020. – 52 с.
  70. Лесько В.І. «Виробнича база технічного сервісу будівельних машин»: Методичні вказівки до виконання курсової роботи та технологічної частини дипломних проектів  і магістерських робіт/ Укладачі: В.І. Лесько, Є.О. Міщук, М.О. Клименко, І.В. Косминський, К.: КНУБА, 2020.- 68 с .
  71. Лесько В.І., Міщук Є.О. та інші. «Діагностування дизельних двигунів»: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / укладачі: В.І. Лесько, Є.О. Міщук, І.В. Косминський, М. О. Клименко, К.: КНУБА, 2020. – 52 с.
  72. Лесько В.І., Міщук Є.О. та інші. «Виробнича база технічного сервісу будівельних машин»: Методичні вказівки до виконання курсової роботи та технологічної частини дипломних проектів і магістерських робіт/ Укладачі: В.І. Лесько, Є.О. Міщук, І.В., Косминський, М.О. Клименко, К.:КНУБА, 2020.- 68 с.
  73. Дьяченко О.С., Бондаренко Б.С., Гергель І.М. Обґрунтування алгоритму розрахунку параметрів віброустановки з навісними віброзбудниками. Тези доповідей сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти. – К.: КНУБА, 2020. 148 с.
  74. Дьяченко О.С., Бондаренко Б.С., Гергель І.М. Теоретичні дослідження віброізоляції машин зі змінним режимом коливань у просторовому напрямку. LXXVI Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2020. С.34.
  75. Назаренко І.І., Міщук Є.О., Дьяченко О.С., Бондаренко Б.С. Обґрунтування схеми керування режимом роботи вібраційної установки з просторовими коливаннями. Гідроаеромеханіка в інженерній практиці: матеріали XXV Міжнар. наук.-техн. конф., м.Київ, 6–9 жовтня 2020 р. К.: НТУУ «КПІ», 2020. С.358–359.
  76. Міщук Є.О., Дьяченко О.С., Зинковець Я., Корнійчук Є. Аналіз конструкцій конусних дробарок. International scientific-practical conference of young scientists BUILD MASTER CLASS 2020, KNUCA, Kyiv, Ukraine. – 2020. P.254255.  
  77. Дьяченко О.С., Гергель І.М., Рудков Г.М. Огляд сучасних конструкцій віброустановок для формування панельних елементів. Створення, екплуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., м.Полтава, 26 листопада 2020 р. П.: НУ «Полтавська політехніка ім.Ю.Кондратюка», 2020. С. 21–22. 
  78. Машини, процеси, екологія, економіка та технологія будівництва (теорія, експеримент, ефективність застосування) колективна монографія / укладач І.І. Назаренко. Київ: “Видавництво Людмила”, 2020. 244с. 
  1. Назаренко І.І., Клименко М.О. Застосування узагальнених критеріїв енергетичної оцінки робочого процесу перемішування будівельних сумішей / Харків: Вісник ХНАДУ. – 2019. – Вип. 87. – т.ІІ.
  2. I Nazarenko, O Dedov Investigation of complex structure systems based on spectral analysis / Technology audit and production reserves 6 (1 (50)). 2019, Vol 6/1 (50). P. 11-13.
  3. Ivan Nazarenko, Anatoly Svidersky, Alexandr Kostenyuk, Oleg Dedov, Nikolai Kyzminec, Volodymyr Slipetskyi Development of energy-efficient vibration machines for the buiding-and-contruction industry / Przegląd elektrotechniczny Vol 2019, No 4, p. 53-60.
  4. Matej Babič, Michele Calì, Ivan Nazarenko, Cristiano Fragassa, Sabahudin Ekinovic, Mária Mihaliková, Mileta Janjić, Igor Belič Surface roughness evaluation in hardened materials by pattern recognition using network theory / International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM) March 2019, Volume 13, Issue 1, pp 211–219.
  5. Ivan Nazarenko, Volodymyr Slipetskyi Analysis and synthesis of creation of vibration machines with an estimation of their efficiency and reliability / Technology audit and production reserves 6 (1 (50)). 2019, Vol 6/1 (50). P. 29-31.
  6. Ivan Nazarenko, Volodymyr Slipetskyi Development of the organizational principles of formation of the optimal diagram and parameters of vibration system / Technology audit and production reserves. 2019, Vol 5/1 (49). P. 29-31.
  7. Ivan Nazarenko, Volodimir Slipetskyy Study of Dynamics and Determine the Operating Parameters Two-Masses Resonant Vibration Machines for Sealing Mortars / TEKA. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. Lublin-Rzeszow. 2019. Vol. 19. No 1. 101–106 ISSN 1641-7739.
  8. Назаренко І.І., Дедов О.П., Клименко М.О. Аналіз методів підвищення надійності та ефективності вібраційних майданчиків будівельної індустрії / 14-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львов, 23-24 травня 2019 р. – Львів 2019 С.145-145.
  9. Назаренко М.І., Делембовський М.М. Показники надійності вібраційних майданчиків будівельної індустрії / І Міжнародна науково-технічна конференція “Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019”, 13-15 травня 2019 р. – Вінниця, 2019 С.259-261.
  10. Назаренко І.І., Дьяченко О.С. Експериментальні дослідження робочого процесу вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей зі змінним режимом роботи / XXIV Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” 27-30 травня 2019 року. НТУУ «КПІ» – К. 2019 – С.194-196.
  11. Назаренко І.І., Клименко М.О., Лесько В.І., Чичур А.І. Імовірнісна просторова модель процесу перемішування в гравітаційних бетонозмішувачах / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки». – Полтава. – 29.04.2019. – С.46-48.
  12. І.І.Назаренко, Є.О. Міщук Дослідження методів оптимізації процесу дроблення вібраційної щокової дробарки / ХХ Міжнародна науково-технічна конференція “Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта”. 10-13 вересня 2019. Херсон. С.309-312.
  13. Назаренко І.І, Дєдов О.П., Ручинський М.М., Свідерський А.Т. Сліпецький В.В. Ефективність використання різних типів збудників коливань в машинах технологічного призначення / Тези доповіді, І-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи розвитку машинобудування та транспорту”. 2019. С. 256-259.
  14. Назаренко І.І, Дєдов О.П., Ручинський М.М., Свідерський А.Т. Сліпецький В.В. Визначення раціональних режимів і параметрів віброустановки з складним характером руху / XXIV міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”. 2019. С.192-194.
  15. Назаренко І.І Фахова технічна підготовка на основі об’єднання навчальних закладів i–ivрівнів акредитації / XVІІІ міжнародна науково-практична конференція «Вібрації в техніці та технологіях», Київ, КНУБА, 23-25 жовтня 2019 року. – С. 208–211.
  16. Назаренко І.І Створення, сучасний стан і напрямки розвитку наукової школи «вібраційні машини і технології будівельної індустрії» кафедри машин і обладнання технологічних процесів кнуба / XVІІІ міжнародна науково-практична конференція «Вібрації в техніці та технологіях», Київ, КНУБА, 23-25 жовтня 2019 року. – С. 11–15.
  17. Applied problems of motion of mechanical systems under action of power loads /I.Nazarenko, L.Pelevin, O.Kostenyuk, O.Dedov, A.Fomin, M.Ruchynskyi, A.Sviderskyi, Y.Mishchuk, V. Slipetskyi. Tallin: Scientific route, 2019. – 77 p.
  18. M. Ruchynskyi Simulation and development of energy-efficient vibration machines operating in resonant modes / M.Nazarenko, I. Pereginets O.Kobylianskyi, P. Kisala, A. Abenov,  Z.Amirgaliyeva// PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Vol 2019, No 4, p. 60-65.
  19. Nazarenko Development of energy-efficient vibration machines for the buiding-and-contruction industry / M. Ruchynskyi, A.Sviderskyi, I. Kobylanska, D. Harasim,  A.Kalizhanova, A.Kozbakova// PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Vol 2019, No 4, p. 53-60.
  20. I.I. Nazarenko, O.V. Gavryukov. Development of the calculation methodology for the belt load when changing the conveyor transportation length. Journal of Mechanical and Civil Engineering, Volume 16, Issue 3 Ser. II, (May. – June. 2019), PP 60-66.
  21. Назаренко І.І., Кузьмінець М.П. Основи наукових досліджень: навч. пос. Київ: Видавництво «Людмила», 2019. – 99 с. ISBN 978-617-7638-00-1.
  22. Назаренко І.І. Основи моделювання і проектування логістичних систем та процесів будіндустрії: моногр. Київ:  Видавництво «Людмила», 2019. – 151 с.
  23. В.Б.Яковенко, Є.О. Міщук Системне моделювання у вібраційній технології з використанням графів зв’язку / ХVIII Міжнародна науково-технічна конференція “Вібрації в техніці та технологіях”. 23-25 жовтня 2019. Київ. С.48-51.
  24. I.Nazarenko, L.Pelevin, O.Dedov, O.Kostenyuk, A.Fomin, M.Ruchynskyi,  E.Mishchuk, V.Slipetskyi. Applied problems of motion of mechanical systems under action of power loads. Монографія  Published in 2019 by «Scientific Route» OU Narva mnt 7–634, Tallin, Harju maakond, Estonia, 10117. 77 c. ISBN 978-9949-7316-8-8 (Hardback), ISBN 978-9949-7316-9-5 (eBook).
  25. Ручинський М.М., Свідерський А.Т., Дьяченко О.С. Огляд і аналіз існуючих режимів ущільнення бетонних сумішей.  ХХ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта», м.Херсон, 10-13 вересня 2019 р. С.398-399.
  26. I.Nazarenko,M.Ruchynskyi, I.Kobylanska, D.Harasim, A.Kalizhanova,A.Kozbakova. Development of energy-efficient vibration machines for the buiding-and-contruction industry. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Vol 2019, No 4, p. 53-60.
  27. Назаренко І.І, Дєдов О.П., Ручинський М.М., Сліпецький В.В. Ефективність використання різних типів збудників коливань в машинах технологічного призначення.
  28. Л.Є. Пелевін, Є.В. Горбатюк, А.В. Фомін, О.О. Костенюк, О.О. Терентьєв. Робочі процеси землерийної техніки.  Конспект лекцій.-  К. : ПП Мастер Принт, 2019. – 142 с. ISBN 978-617-7375-16-5. 
  29. I.Nazarenko. Development of energy-efficient vibration machines for the buiding-and-contruction industry / I.Nazarenko, M.Ruchynskyi A.Svidrskyi, I.Kobylanska, D.Harasim, A.Kalizhanova, A.Kozbakova// PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Vol 2019, No 4, p. 53-60.
  30. M.Nazarenko. Simulation and development of energy-efficient vibration machines operating in resonant modes / M.Nazarenko,  M.Ruchynskyi, Pereginets,  O.Kobylianskyi, P.Kisala, A. Abenov, Z.Amirgaliyeva. Przegląd Elektrotechniczny Vol 2019, No 4, p. 60-65.
  31. I.Nazarenko. Applied problems of motion of mechanical systems under action of power loads / I.Nazarenko, L.Pelevin, O.Dedov,  M.Ruchynskyi, O.Kostenyuk, A.Fomin, A.Sviderskyi, E.Mishchuk, V.Slipetskyi// Tallinn, Estonia, August 2019. ISBN 978-9949-7316-9-5.
  32. Ручинський М.М. Огляд і аналіз існуючих режимів ущільнення бетонних сумішей / Ручинський М.М., Свідерский А.Т., Дьяченко О.С.// Матеріали XX міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта», м. Херсон, 10-13 вересня 2019 р., с.298-300.
  33. Ручинський М.М. Ефективність використання різних типів збудників коливань в машинах технологічного призначення / Ручинський М.М./ Матеріали XVІII Міжнародної науково-технічної конференції «Вібрації в техніці та технологіях», м. Київ, 23-25 жовтня 2019 р., с.193-198.
  34. Ручинський М.М. Принципи розрахунку, створення та оцінка ефективності віброударної резонансної машини / Ручинський М.М./ Матеріали XVІII Міжнародної науково-технічної конференції «Вібрації в техніці та технологіях», м. Київ, 23-25 жовтня 2019 р., с.193-198.
  35. Назаренко І.І. Ефективність використання різних типів збудників коливань в машинах технологічного призначення /Назаренко І.І., Ручинський М.М., Дєдов О.П., Свідерський А.Т., Сліпецький В.В. / І Міжнародна науково-технічна конференція “Перспективи розвитку машинобудування та транспорту”. 2019. С. 256-259.
  36. Назаренко І.І. Визначення раціональних режимів і параметрів віброустановки з складним характером руху //Назаренко І.І., Ручинський М.М., Дєдов О.П., Свідерський А.Т., Сліпецький В.В. / XXIV міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”. 2019. С.192-194.
  37. Косминський І.В. Особливості застосування бетону зі сталевими волокнами та штучним легким заповнювачем / IV Міжнародна науково-технічна конференція«Ефективні технології в будівництві» (м.Київ, 27- 28 березня 2019 р.)– Київ: Видавнитво «Ліра К» –  с. 61
  38. Косминський І.В. Проблеми та напрямки розвитку логістичних рішень у будівництві / Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно аналітичні новації в будівництві  (м.Київ, 23- 24 травня 2019 р.)– Київ: Видавнитво «Ліра К» – с. 43 – 44
  39. Косминський І.В. Вплив додаткової дії тиском на поверхню ущільнення арболітових сумішей / Міжнародна науково-практична конференціїя «Вібрація в техніці та технологіях” (м.Київ, 23 – 25 жовтня 2019 року)– Київ: Видавнитво «Людмила» –  с. 189-193 
  40. Косминський І.В. Технологічне обґрунтування і аналіз поверхневої обробки при використанні привантажувача в процесі формування залізобетонних виробів / Міжнародна науково-практична конференція “Буд-Майстер-Клас-2019”(м.Київ,27 – 29 листопада 2019 року.) с. 304-306 
  41. Лесько В.І., Безклубенко І.С., Клименко М.О. Специфічні моделі роботоздатності та параметричної надійності гідроприводів машин. Збірник наукових праць ХІІІ Міжнародної конференції «Наука і освіта»: зб. наук. пр. ХІІІ Міжнарод. конф., 4 – 13 січня 2019 р., м. Хайдусобосло (Угорщина). – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 141 с. (с. 7 -11).
  42. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю., Лесько В.І. Стратегія послідовності викладання курсу вищої математики. Тези доповіді на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології розвитку змісту освіти».  29-30 березня 2019 р., КНУБА, м. Київ.
  43. Назаренко І.І., Клименко М.О., Лесько В.І., Чичур А.І. Імовірнісна просторова модель процесу перемішування в гравітаційних бетонозмішувачах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки». – Полтава. – 29.04.2019. – С.46-48.
  44. Клименко М.О., Лесько В.І., Безклубенко І.С. Складання енергетичного балансу процесу перемішування гравітаційних змішувачів./Сучасні досягнення у науці та освіті: зб. наук. пр. XIV Міжнар. наук. конф., 26 верес.- 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький: ХНУ, 2019. –  250 с. ( укр., рос., анг.).
  45. Лесько В.І., Лесько Л.Г. Аналіз деяких імовірнісних моделей роботоздатності для задач оцінювання надійності гідравлічних приводів машин. Матеріали XVIII науково-технічної конференції «Вібрація в техніці та технологіях», 23-25 жовтня 2019 р. – К.: КНУБА, 2019. – 270 с.
  46. Лесько В.І., Лесько Л.Г., Лобков Я.Ю., Козловець С.О. Надійність логістичних систем та її основні складові. Тези доповідей на Міжнародній науково-технічній конференції «BULD-MASTER-CLASS-2019». Kyiv, Ukraine. 27.11 – 29.11. 2019.
  47. Лобков Я.Ю., Лесько В.І., Давиденко А.Д., «Розробка та застосування пластмас і методів їх обробки в будівельному виробництві», Тези доповідей на Міжнародній науково-технічній конференції «BULD-MASTER-CLASS-2019». Kyiv, Ukraine. 27.11 – 29.11. 2019.
  48. Клименко М.О., Безклубенко І.С., Лесько В.І. Складання енергетичного балансу процесу перемішування гравітаційних змішувачів // Сучасні проблеми у науці та освіті: зб. пр. ХІV Міжнар.наук.конф.26 вересня -3 жовтня 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль) –Хмельницький: ХНУ, 2019. – С. 242-244.
  49. Назаренко І.І., Дєдов О.П., Делембовський М.М., Клименко М.О. Аналіз методів підвищення надійності та ефективності вібраційних майданчиків будівельної індустрії // 14 Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові // Матеріали симпозіуму, 23-24 травня 2019 р. – Львів. – С.145-146.
  50. Лесько В. І., Безклубенко І. С., Клименко М. О. Специфічні моделі роботоздатності та параметричної надійності гідроприводів машин // Наука и образование: сб. тр. ХIIІ Междунар. науч. конф., 4–13 января 2019 г., г. Хайдусобосло (Венгрия). – Хмельницкий : ХНУ, 2018. – С.7-11.
  51. Делембовський М.М., Клименко М.О., Корнійчук Б.В.Взаємозамінність стандартизація і технічні вимірювання: Конспект лекцій. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. – 99 с. ISBN 978-617-7890-01-9.
  52. Орищенко С.В. Методика розрахунку основних параметрів вібраційного грохота / XVІІІ міжнародна науково-практична конференція «Вібрації в техніці та технологіях», Київ, КНУБА, 23-25 жовтня 2019 року. – С.61.
  1. Nazarenko I.I., Ruchynskyi M.M., Dedov O., Sviderskyi A.T. Research of Working Process of a Vibration Machine with Controlled. International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.8) (2018) 376-379.
  2. Ivan Nazarenko, Oleg Dedov, Anatoly Svidersky, Serhii Oryshchenko. Experimental studies  of forming design at dynamic load. Technology audit and production reserves. 2018. Vol 6, No 1(44). P. 8–13.
  3. I. Nazarenko Determination of the optimal parameters of a tubular belt conveyor depending on such an economical /O. Gavryukov, A. Klyon, M. Ruchynskyi//  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/1(93), (2018). – P:  34-42
  4. Назаренко І.І. Теоретичні дослідження руху формоутворюючої поверхні віброустановки з просторовими коливаннями /Дьяченко О.С.// –  К.: Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, всеукраїнський збірник наукових праць, випуск 91/2018, КНУБА, 2018. – С. 44–50.
  5. Ivan Nazarenko Determination of stresses and strains in the shaping structure under spatial load /Viktor Gaidaichuk, Oleg Dedov, Oleksandr Diachenko// – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (EEJET), Volume 6, No 7, Issue 96, 2018. – Р. 13-18.
  6. Bernyk I. Effect of rheological properties of materials on their treatment with ultrasonic cavitation / I. Bernyk1, O. Luhovskyi, I. Nazarenko // Materials and technology 4 (52). – 2018. –  465–468. (DOI: 10.17222/mit.2017.021).
  7. Ivan Nazarenko,  Estimating the Motion of Shock and Vibration System and Performance of Oscillation Limiters Based on Time and Shape of Shock Pulse of the Shock and Vibration Machine/ Mykola Nesterenko Jr., Oleksandr Orysenko, Alina Zygun// International Journal of Engineering & Technology Home Vol 7, No 4.8 (2018).
  8. Mykola Nesterenko, Cassette Installation with Active Working Body in the Separating Partition/ Mykola Nesterenko, Ivan Nazarenko, Petro Molchanov// International Journal of Engineering & Technology Home Vol 7, No 3.10 (2018).– P: 265-268.
  9. Ivan Nazarenko I The basic parameters of vibration settings for sealing horizzontal surfases /Mykola Ruchynskyi,  Maksym Delembovskyi//  International Journal of Engineering & Technology Home Vol 7, No 3.10 (2018).– P: 255-259
  10. Ivan Nazarenko, Oleksandr Luhovskyi, Iryna Bernyk, Anatoly Svіdersky. Research of the influence of low-frequency and high-frequency actions on processing of technological environments. Eureka: Physics and Engineering. – 2018. – №1. – рр. 73–86.  
  11. І.І. Назаренко, О.С. Дьяченко. Експериментальні дослідження робочого процесу вібраційної установки з просторовими коливаннями. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. Всеукраїнський збірник науковихпраць. n.92, p. 24-31, 2018.
  12. Назаренко І.І., Дєдов О.П. Дослідження форм коливань формоутворюючої поверхні вібраційної установки для реалізації полічастотного режиму ущільнення XXIII міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”. 2018. С.178-181.
  13. Назаренко І.І, Дєдов О.П., Ручинський М.М., Свідерський А.Т. Аналіз і синтез високоефективних віброущільнюючих машин технологічного призначення Матеріали XIX-МНТК «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта» – 2018″. 2018. С. 104-107.
  14. Назаренко І.І, Дєдов О.П. Цілеспрямоване застосування форми коливань формоутворюючої поверхні вібраційної установки для реалізації полічастотного режиму ущільнення. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки». 2018. С. 59 – 61.
  15. Дєдов О.П. Дослідження амплітудно-частотного спектру віброактивного робочого органу Тези доповіді, XVІІ-ої  Міжнародноїнауково-технічної конференції “Вібрації в техніці та технологіях”. 2018. С. 46.
  16. Назаренко І.І., Кузьмінець М.П., Онищенко А.М., Гаркуша М.В. Механізація процесів будівництва доріг з цементобетонним покриттям /Книга 1/ Цементобетон, технологія та механізація його виготовлення і транспортування: підр. Київ: Видавництво «Леся», 2018. – 360 с.
  17. Назаренко І.І., Берник І.М., Кузьмінець М.П., Онищенко А.М. Технічні основи створення машин: підр. з грифом МОНУ. Київ: Видавництво «Людмила», 2018. – 307 с.
  18. Назаренко І.І., Гаркавенко О.В., Гетун Г.В., Євсеєва Г.П., Любинська Ю.В. Академія Будівництва України. Роки творення: моногр. Київ: СПД Чалчинська Н.В., 2018. – 263 с.
  19. Яковенко В.Б.  Креативні технології; монографія. – Київ  2018-143с.  ISBN 978-966-7889-40-1.
  20. Л. Є. Пелевін, Є. В. Горбатюк, О. О. Терентьєв, А. Т. Свідерський /Гідравліка, гідропривод та гідро- і пневмоавтоматика: конспект лекцій /. – К.: ПП “Мастер Принт”, 2018. – 158с. ISBN 978-617-7375-02-8.
  21. Ручинський М.М. Моніторинг проблематики досліджень режимів і параметрів робочого процесу ущільнення будівельних сумішей/Ручинський М.М., Кузьмінець М.П., Свідерський А.Т., Орищенко С.В.// Тези доповідей XVІI-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Вібрації в техніці та технологіях», 11-12 жовтня 2018 р.,  Львів, с.88-89.
  22. Ivan Nazarenko. Research of Working Process of a Vibration Machine with Controlled Parameters of Motion / Ivan Nazarenko, Oleg Dedov, Mykola Ruchynskyi, Anatoliy Sviderskyi//  International Journal of Engineering & Technology Home Vol 7, No 4.8 (2018).– P: 376379.
  23. В.М. Міхайленко, І.В. Русан, П.Є. Григоровський, О.О. Терентьєв, Є.В. Горбатюк.Моделі та методи інформаційної системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва. Підручник –  К.: ЦП Компринт, 2018. 325 с. ISBN 978-966-301-131-7. 
  24. Л.Є. Пелевін, ГорбатюкЄ.В., Терентьєв О.О. «Синтез гідро та пнемо автоматичних систем логістичної техніки» . Навчальний посібник –  К.: Інтерсервіс, 2018. 228 с. ISBN 978-617-696-716-3.
  25. Nazarenko I, Dedov O., Oryshenko S./Experimental studies of forming design at dynamic load. Tecynology audit and production reserves – №6/1(44), s.8-13, 2018.
  26. Назаренко І.І. Аналіз і синтез високоефективних віброущільнюючих машин технологічного призначення / Назаренко І.І., Ручинський М.М., Дєдов О.П., Свідерський А.Т.// Матеріали XІX міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта», том 2, м. Київ, 19-22 червня 2018 р., с.104-107.
  27. Ручинський М.М. Моніторинг проблематики досліджень режимів і параметрів робочого процесу ущільнення будівельних сумішей/Ручинський М.М., Кузьмінець М.П., Свідерський А.Т., Орищенко С.В.// Тези доповідей XVІIої Міжнародної науково-технічної конференції «Вібрації в техніці та технологіях», 11-12 жовтня 2018 р.,  Львів, с.88-89. 
  28. Nazarenko,  The Basic Parameters of Vibration Settings for Sealing Horizontal Surfaces /I. Nazarenko, M.Ruchynskyi, M.Delembovskyi//International Journal of Engineering & Technology (IJET) / Azerbaijan – Ukraine, 2018, Vol 7 (3.2). P. 255-259 – №1. – С. 150.
  29. I. Nazarenko, Determination of the optimal parameters of a tubular belt conveyor depending on such an economical /I. Nazarenko, O. Gavryukov, A.Klyon, M.Ruchynskyi// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/1(93), (2018). – P: 34-42.
  30. Ivan Nazarenko. Research of Working Process of a Vibration Machine with Controlled Parameters of Motion / Ivan Nazarenko, Oleg Dedov, Mykola Ruchynskyi, Anatoliy Sviderskyi// International Journal of Engineering & Technology Home Vol 7, No 4.8 (2018).– P: 376-379.
  31. Лобков Я.Ю., Лесько В.І. Ефективна технологія відновлення і зміцнення деталей виробничого обладнання заводів залізобетонних виробів. Тези доповіді. /Ефективні технології в будівництві: III Міжнародна науково-технічна конференція (28-29 березня 2018 р., м. Київ, Україна). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. – 208 с. (с. 58-59).
  32. Безклубенко І.С., Лесько В.І. Основні елементи САПР інженерних мереж. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.-  К., КНУБА, 2018. – Вип. № 67.- 627 с. (с. 61-67).
  33. Безклубенко І.С., Гетун Г.В., Лесько В.І., Баліна О.І. Застосування принципів системного підходу в задачах автоматизованого проектування інженерних мережевих систем. PROCEEDINGS OF XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN ACHIEVEMENTS  OF SCIENCE AND EDUCATION. September 6- 13, 2018. Netanya, Israel (XIII Международная научная конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ». 6 – 13 сентября 2018 г. Нетания. Израиль).
  34. Лесько В. І., Безклубенко І. С., Клименко М. О. Специфічні моделі роботоздатності та параметричної надійності гідроприводів машин // Наука и образование: сб. тр. ХIIІ Междунар. науч. конф., 4–13 января 2019 г., г.Хайдусобосло (Венгрия). – Хмельницкий : ХНУ, 2018. – С.7-11. Google Scholar.
  35. Ivan Nazarenko The Basic Parameters of Vibration Settings for Sealing Horizontal Surfaces / Mykola Ruchynskyi, Maksym Delembovskyi // – International Journal of Engineering & Technology (IJET), 7 (3.2), 2018. P. 255-259.
  36. I L Rogovskii, M M Delembovskyi, S A Voinash, D V Koloshein, I A Teterina. Modeling of Criteria of Reliability of Vibrating Platforms for Compaction of Construction Mixtures. Modeling of Criteria of Reliability of Vibrating Platforms for Compaction of Construction Mixtures. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1079, No. 6, p. 062018). IOP Publishing.
  37. Свідерський А.Т. Моніторинг проблематики досліджень режимів і параметрів робочого процесу ущільнення будівельних сумішей/ М.М.Ручинський, М.П.Кузьмінець, С.В.Орищенко//ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях». Львів – 11-12 жовтня 2018. – p. 88-89.
  38. Назаренко, І. І., Дєдов, О. П., Свідерський, А. Т., & Орищенко, С. В. Експериментальні дослідження формоутворюючої конструкції при динамічному навантаженні.
  39. Міщук Є.О. Дослідження параметрів, які впливають на енергоефективність вібраційної щокової дробарки. ХVII Міжнародна науково-технічна конференція “Вібрації в техніці та технологіях”. 11-12 жовтня 2018. тези доповідей Київ. С.125-126.
  40. Valery Yakovenko, Yevhen Mishchuk. Modeling of dynamic systems by method of bond graph. Conference proceedings. Internatioanl Scientific-Practical Conference of Young Scientists “Build Master Class”. Kyiv– 28-30 november 2018. – p. 330-331.
  41. Yevhen Mishchuk, Yevhenii Radzevych, Alona Skyba, Marina Deineko. Analysis of the influence of mechanical parameters mode of the jaw crushers in their energy  efficiency. Conference proceedings. Internatioanl Scientific-Practical Conference of Young Scientists “Build Master Class”. Kyiv– 28-30 november 2018. – p. 334-335. 
  42. Мішук Є.О. Дослідження параметрів, які впливають на енергоефективність вібраційної щокової дробарки. ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях». Львів – 11-12 жовтня 2018. – p. 125-127.
  43. Назаренко І.І. Теорія пружності: конспект лекцій для студентів спеціальності 131 “Прикладна механіка”/І.І. Назаренко, Є.О. Міщук// – К.: 2018 – 99 с.
  44. Назаренко І.І., Дєдов О.П., Дьяченко О.С. Дослідження параметрів вібраційної установки з пневматичними збудниками коливань. Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки: матеріали ІІ Всеукр. наук.-техн. конф., м.Полтава, 25–26 квітня 2018 р. П.:ПолНТУ, 2018. С.62–63.
  45. Назаренко І.І., Дєдов О.П., Дьяченко О.С. Дослідження просторових коливань формоутворюючої поверхні вібраційної установки. Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта: матеріали ХІХ Міжнар. наук.-техн. конф., м.Київ, 19–22 червня 2018 р. К.: НТУУ«КПІ», 2018. С.100–103. 
  46. Дьяченко О.С. Теоретичні дослідження руху формоутворюючої поверхні віброустановки з просторовими коливаннями. Вібрації в техніці та технологіях: матеріали XVІІ Міжнар. наук.-техн. конф., м.Львів, 11–12 жовтня 2018 р. Л.: НУ«ЛП», 2018. С.53–54. 
  47. Ivan Nazarenko, Viktor Gaidaichuk, Oleg Dedov, Oleksandr Diachenko Determination of stresses and strains in the shaping structure under spatial load. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 6, №7(96). Р. 13–18. 
  48. Дьяченко О.С. Теоретичні дослідження просторових коливань віброустановки з пневматичними віброзбудниками коливань / О.С. Дьяченко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2018. – Том 4, № 50. – С. 73-76. 
  49. Назаренко І.І. Теоретичні дослідження руху формоутворюючої поверхні віброустановки з просторовими коливаннями / І.І. Назаренко, О.С. Дьяченко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2018. – Вип. 91. – С. 44-50. 
  50. Назаренко І.І., Дєдов О.П., Дьяченко О.С. Огляд конструкцій існуючих навісних збудників коливань та дослідження ефективності їх використання для покращення ущільнення залізобетонних виробів на вібраційних установках. Техніка будівництва. 2018. №39. С. 46–55. 
  51. Назаренко І.І. Експериментальні дослідження робочого процесу вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей зі змінним режимом роботи / І.І. Назаренко, О.С. Дьяченко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2018. – Вип. 92. – С. 24-31. 
  1. Nazarenko Ivan, Gaidaichuk Viktor, Dedov Oleg, Diachenko Oleksandr (2017) Investigation of vibration machine movement with a multimode oscillation spectrum. Eastern European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 6, No 1(90).
  2. Назаренко І. Визначення раціональних параметрів гравітаційних бетонозмішувачів/І. Назаренко, М.Клименко, А.Свідерський, В.Печерський// Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2017. – Вип. 90. – С. 67–72.
  3. Назаренко І. Огляд і аналіз вібраційного обладнання для формування плоских залізобетонних виробів/І. Назаренко, О.Дєдов, О. Дяченко, А.Свідерський// Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2017. – Вип. 90. – С. 49–58.
  4. Martyntsev V., Guzii S., Nazarenko I., Glyva V., Guzii O. Investigation of ёrheomechanical properties of cement suspensions activated in a hydrodynamic cavitator. Technology audit and production reserves. № 6/3(38), 2017 P.16-25.
  5. І.І. Назаренко, М.О. Клименко, А.Т. Свідерський, В.С. Печерський. Визначення раціональних параметрів гравітаційних бетонозмішувачів. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. 2017. № 90. С. 43-51.
  6. Ivan Nazarenko, Oleg Dedov, Igor Zalіsko. Research of stress-strain state of metal constructions for static and dynamic loads machinery. The IX International Conference Heavy Machinery HM 2017, Zlatibor, Serbia. – p. 17-20, 2017.
  7. Nazarenko I.I., Dedov O.P., Svidersky A.T., Ruchinsky N.N. Research of energy-saving vibration machines with account of the stress-strain state of technological environment. The IX International Conference Heavy Machinery HM 2017 2017, Zlatibor, Serbia. – p. 21-24, 2017.
  8. Вібраційно-ударний грохот з керованим режимом роботи Патент України на корисну модель № 118731 / Назаренко І.І., Орищенко С.В., Мацюк Б.В. – Бюл. № 16, 28. 08. 2017.
  9. Вібраційно-ударний грохот з регулюванням обертів двигуна за допомогою зміни струму.Патент України на корисну модель № 118448 / Назаренко І.І., Орищенко С.В., Мацюк Б.В. – Бюл. № 15, 10. 08. 2017.
  10. Вібраційна установка для формування бетонних і залізобетонних виробів. Патент України на корисну модель № 117955 / Назаренко І.І., Халімон П.П., Дєдов О.П., Дьяченко О.С. – Бюл. № 13, 10. 07. 2017.
  11. Вібраційна установка для формування бетонних і залізобетонних виробів з просторовими коливаннями. Патент України на корисну модель № 119190 / Назаренко І.І., Халімон П.П., Дєдов О.П., Дьяченко О.С. – Бюл. № 17, 11. 09. 2017.
  12. Вібраційна установка для ущільнення і формування бетонних і залізобетонних виробів.Патент України на корисну модель № 119191 / Назаренко І.І., Халімон П.П., Дєдов О.П., Дьяченко О.С. – Бюл. № 17, 11. 09. 2017.
  13. Назаренко І.І., Кузьмінець М.П., Онищенко А.М., Гаркуша М.В. Механізація процесів будівництва доріг з цементобетонним покриттям: підр. Ч.2. Київ: Видавництво «Леся», 2017. – 324 с.
  14. Назаренко І.І. Основи моделювання і проектування логістичних систем і процесів: консп. лек. Київ: Видавництво «Леся», 2017. – 63 с.
  15. Назаренко І.І. Синтез логістичних систем: консп. лек. Київ: Видавництво «Леся», 2017. – 127 с. ББК 65.9(4Укр)30-5я71.
  16. Назаренко І.І., Свідерський А.Т., Міщук Є.О., Делембовський М.М. Розробка програми керування у системі автоматизації технологічної підготовки виробництва ESPRIT для двохосьової токарної обробки: метод. вказ. до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів спец. 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» та 015 «Професійна освіта». Київ: КНУБА, 2017.– 104 с.
  17. Назаренко І.І., Свідерський А.Т., Дєдов О.П., Дьяченко О.С. Метод. вказ. до виконання курсової роботи з дисципліни «Синтез логістичних систем» для студентів спец. 131 «Прикладна механіка». Київ: Видавництво «Людмила», 2017. – 36 с.
  18. Назаренко І.І., Дєдов О.П., Орищенко С.В., Дьяченко С.В. Метод. вказ. до виконання практичних робіт з дисципліни «Синтез логістичних систем» для студентів спец. 131 «Прикладна механіка». Київ: Видавництво «Людмила», 2017. – 60 с.
  19. Назаренко І.І., Дєдов О.П., Орищенко С.В., Дьяченко С.В. Метод. вказ. до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Синтез логістичних систем» для студентів спец. 131 «Прикладна механіка». Київ: Видавництво «Людмила», 2017. – 33 с.
  20. Сівко В.Й. Вдосконалення динаміки роботи касетних установок для формування залізобетонних виробів / В.Й.Сівко, В.Б. Яковенко, Є.О. Міщук // Збірник наукових праць Техніка будівництва. – 2017. – №37. С. 38-43.
  21. Системне моделювання у вібраційній технології з використанням графів зв’язку / Яковенко В.Б.// Техніка будівництва, науково-технічний журнал . – К.: КНУБА. –2017. – Вип. 38.  – С. 68-79.
  22. Моделювання проектного розрахунку щокової дробарки/ Яковенко В.Б., Забродський М.М.// Техніка будівництва, науково-технічний журнал.  – К.: КНУБА. –2017. – Вип. 37.  – С. 66-78.
  23. Яковенко В. Б. Менеджмент і маркетинг: Навчальний посібник.-К.: УАУП, 2017.- 151с.
  24. Research of energy-saving vibration machines with account of the stress-strain state of technological environment /Nazarenko I.I., Ruchinsky N.N., Dedov O./ The IX International Conference HEAVY MACHINERY HM 2017, Zlatibor, Serbia. – p. 14-15, 2017.
  25. І. Назаренко, О. Дєдов, О. Дьяченко, А. Свідерський/ Огляд і аналіз вібраційного обладнання для формування плоских залізобетонних виробів/ Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К.: 2017. – Вип. 90. – С. 49 – 58.(Фахове видання)
  26. І. Назаренко, М.Клименко, В. Печерський/Визначення раціональних параметрів гравітаційнихбетонозмішувачів/ Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2017. – Вип. 90. – С. 67-72.
  27. Назаренко І.І., Ручинський М.М., Свідерський А.Т./. Створення енергоефективних машин будіндустрії / Тези доповідей XVІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Вібрації в техніці та технологіях», 26-27 жовтня 2017 р.,  Вінниця, с.17.
  28. Л.Є. Пелевін,ГорбатюкЄ.В., Міщук Д.О., Аржаєв Г.О. Підручник. . Вступ до фаху. Механічна інженерія. К. : Інтерсервіс, 2017. 250 с. ISBN 978-617-696-542-8.
  29. Назаренко І.І. Синтез логістичних систем: Методичні вказівки до виконання курсової роботи / Уклад.: І.І. Назаренко, А.Т. Свідерський, О.П. Дєдов, О.С. Дьяченко – К.: КНУБА, 2017. – 37 с.
  30. Основні показники керування якістю будівельної організації/ А.П. Довгаль, Косминський І.В.// Техніка будівництва. – К.: КНУБА, 2017. – № 38. – С. 58–60. Назаренко І.І. Створення енергоефективних машин будіндустрії / Назаренко І.І., Ручинський М.М., Свідерський А.Т.// Тези доповідей XVІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Вібрації в техніці та технологіях», 26-27 жовтня 2017 р.,  Вінниця, с.17.
  31. Баранов Ю.О. Перспективи використання двигунів внутрішнього згоряння для привода пневматичної системи приготування повітря на віддалених від стаціонарних електричних мереж об’єктах /Ю.О. Баранов, Косминський І.В. М.С. Мельниченко// Техніка будівництва. – К.: КНУБА, 2017. – № 37. – С. 60–66.
  32. Лесько В.І. Специфіка формування відмов гідроприводів машин та методи  оцінки їх надійності. Техніка будівництва № 38, 2017 р., КНУБА. Академія будівництва України. 
  33. V. Lesko. SPECIFIC RELIABILITY MODELS OF HYDRAULIC DRIVES OF MACHINES / «ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ ФІРМОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН». Тези доповіді на Міжнародній науково-технічній конферен-ції /INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS «BULD-MASTER-CLASS-2017». KYIV, UKRAINE. 28.11 – 01.12. 2017. P. 309-310.
  34. Lesko, E. Demidov, I. Verega. THE BASIC PRINCIPLES OF THE SYSTEM OF CORPORATE SERVICE OF CONSTRUCTION MACHINERY. Тези доповіді на Міжнародній науково-технічній конференції /INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS «BULD-MASTER-CLASS-2017». KYIV, UKRAINE. 28.11 – 01.12. 2017. P. 310-311.
  35. Лесько В.І., Міщук Є.О. «Діагностування двигунів внутрішнього згоряння». Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація і ремонт машин». м. Київ, КНУБА. – 2017 р. – 98с.
  36. Розробка керуючої програми в системі автоматизації технологічної підготовки виробництва: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Технологія машинобудування» / Назаренко І.І., Свідерський А.Т., Міщук Є.О. //- К.: КНУБА, 2017. – 104 с. 
  37. С. В. Орищенко, Б. Г. Мацюк Визначення раціональних параметрів віброударного грохота. Збірник тез доповідей XVI Міжнародної науково-технічної конференції «Вібрації в техніці та технологіях». – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С.76–77. 
  38. Пат.118448 U Україна. «Вібраційно-ударний грохот з регулюванням обертів двигуна за допомогою зміни струму» /Назаренко І.І., Орищенко С.В., Мацюк Б.В. – Бюл. № 15 від  10.08.2017. 
  39. Пат. 118731 U Україна. «Вібраційно-ударний грохот з керованим режимом роботи» /Назаренко І.І., Орищенко С.В., Мацюк Б.В. –Бюл. № 16 від 28.08.2017.
  40. Пат. 117946 U Україна. «Вібраціно-ударний грохот зі змінним амплітудно-частотним режимом роботи» /Назаренко І.І., Орищенко С.В., Мацюк Б.В. – Бюл. № 13 від 10.07.2017.  
  41. Bohdan Matsiuk. Research working process sorting of material and dynamic parameters of vibrating screen/ Sergiy Orischenko/ Motrol Commission of motorization and energetics in agriculture. Vol. 19. No. 3, 2017 –Lublin. – p.47-57. 
  42. Орищенко С.В. Динаміка вібраційного грохота із врахуванням впливу сортувального матеріалу на його робочі параметри.// С.В. Орищенко, Б.В. Мацюк «Техніка будівництва» – К.: КНУБА, 2017. Вип. №38. – С.50-58. 
  43. Назаренко І.І., Міщук Є.О. Дослідження параметрів та режимів роботи вібродробарки Збірник наукових праць Техніка будівництва. – 2017. – №38. С. 34-42. 
  44. V. Sivko, Y. Mishchuk, V. Vinnichenko.  Improvements of the operational dynamicsof the cassette units for formation of reinforced concrete products. International scientific-practical conference of young scientists: report theses. – K.: КNUCA, 2017. – p. 295-296.
  45. Y. Mishchuk, P. Shkrum. Assessment and analysis of design of the impact crushers. International scientific-practical conference of young scientists: report theses. – K.: КNUCA, 2017. – p. 296-297. 
  46. Y. Mishchuk, S. Schevchuk. Study of dynamic parameters of the cone crushers. Conference proceedings. Internatioanl Scientific-Practical Conference of Young Scientists “Build Master Class” – K.: КNUCA, 2017. – p. 283-284. 
  47. I. Nazarenko, Y.Mishchuk, V. Kuchinsky. Study of a stress-strain state of design of the vibrating jaw crusher.Conference proceedings. Internatioanl Scientific-Practical Conference of Young Scientists “Build Master Class” – K.: КNUCA, 2017. – p. 284-285. 
  48. V. Yakovenko, Y. Mishchuk. System modeling in the vibrating technology. Conference proceedings. Internatioanl Scientific-Practical Conference of Young Scientists “Build Master Class” – K.: КNUCA, 2017. – p. 286-287. 
  49. Міщук Є.О. Руйнування гірських порід із використанням електрогідравлічного ефект. Underwater technologies 2017. Industrial and civil engineering. Kyiv. 21-23 march 2017. 10 p. 
  50. Назаренко І.І., Свідерський А.Т., Міщук Є.О., Делембовський М.М. Розробка програми керування у системі автоматизації технологічної підготовки виробництва ESPRIT для двохосьової токарної обробки: метод. вказ. до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів спец. 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» та 015 «Професійна освіта». Київ: КНУБА, 2017.– 104 с.
  51. Лесько В.І., Міщук Є.О. «Діагностування двигунів внутрішнього згоряння». Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація і ремонт машин». м. Київ, КНУБА. – 2017 р. – 98с.
  52. Розробка керуючої програми в системі автоматизації технологічної підготовки виробництва: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Технологія машинобудування» / Назаренко І.І., Свідерський А.Т., Міщук Є.О. //- К.: КНУБА, 2017. – 104 с.
  53. Diachenko O. Review and analysis of vibrating equipment for the formation of flat reinforced concrete products. International scientific-practical conference of young scientists BUILD MASTER CLASS 2017, KNUCA, Kyiv, Ukraine. – 2017- p.305-306.
  54. Дьяченко О.С. Підвищення ефективності ущільнення залізобетонних виробів на вібраційних установках шляхом застосування навісних збудників коливань. XVIII Міжнародна науково-технічна конференція ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ОСВІТА 2017, НТУУ «КПІ», Київ, Україна. – 2017. – С. 224.
  55. Ivan Nazarenko, Viktor Gaidaichuk, Oleg Dedov, Oleksandr Diachenko Investigation of vibration machine movement with a multimode oscillation spectrum. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 6, №1(90). Р. 28–36.
  56. Назаренко І.І., Дєдов О.П., Дьяченко О.С., Свідерський А.Т. Огляд і аналіз вібраційного обладнання для формування плоских залізобетонних виробів –  К.: Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, всеукраїнський збірник наукових праць, випуск 90/2017, КНУБА, 2017. – С. 49–58.
  57. Патент України на корисну модель №117955, МПК В28В 1/08(2006.01). Вібраційна установка для формування бетонних і залізобетонних виробів / І.І. Назаренко, П.П. Халімон, О.П. Дєдов, О.С. Дьяченко. – № u2017 01755; заявл. 24.02.2017; опубл. 10.07.2017. – Бюл. №13/2017. 
  58. Патент України на корисну модель №119190, МПК В28В 1/08(2006.01). Вібраційна установка для формування бетонних і залізобетонних виробів з просторовими коливаннями / І.І. Назаренко, П.П. Халімон, О.П. Дєдов, О.С. Дьяченко. – № u2017 04220; заявл. 28.04.2017; опубл. 11.09.2017. – Бюл. №17/2017.
  59. Патент України на корисну модель №119191, МПК В28В 1/08(2006.01). Вібраційна установка для ущільнення і формування бетонних і залізобетонних виробів / І.І. Назаренко, П.П. Халімон, О.П. Дєдов, О.С. Дьяченко. – № u2017 04221; заявл. 28.04.2017; опубл. 11.09.2017. – Бюл. №17/2017.
  60. Назаренко І.І. Синтез логістичних систем: Методичні вказівки до виконання курсової роботи / Уклад.: І.І. Назаренко, А.Т. Свідерський, О.П. Дєдов, О.С. Дьяченко – К.: КНУБА, 2017. – 37 с.
  61. Назаренко І.І. Синтез логістичних систем: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Уклад.: І.І. Назаренко, О.П. Дєдов, С.В.Орищенко, О.С. Дьяченко. – К.: КНУБА, 2017. – 34 с.
  62. Назаренко І.І. Синтез логістичних систем: Методичні вказівки до виконання практичних робіт / Уклад.: І.І. Назаренко, О.П. Дєдов, С.В.Орищенко, О.С. Дьяченко – К.: КНУБА, 2017. – 61 с.
  1. Назаренко І.І. Вплив кута нахилу робочої поверхні вібраційного грохота на ефективність його роботи /І.І. Назаренко, С.В. Орищенко, Б.В. Мацюк// Всеукраїнський збірник наукових праць «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини». – К.,КНУБА. – №87. – 2016. – С.69-73.
  2. Назаренко І.І. Методологія підготовки фахівців для будівельної галузі в сучасних умовах розвитку новітніх технологій  /І.І. Назаренко, Ю.К. Пелих, Т.А. Ковтун-Горбачева, О.Е. Севастьянова// Збірник наукових праць «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування», Серія: Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного. промислового і транспортного призначення/ Дніпро: ДВНЗ ПДАБА. – Випуск 100. – 2017. –С. 112–114.
  3. Назаренко І.І. Моделювання структури мобільних комплектів машин для організації технології процесів зведення енергоефективних будинків нового покоління /І.І. Назаренко, М.І. Назаренко, І.І. Прегінець, Є.В. Бринзів// Збірник наукових праць «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування», Серія: Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного. промислового і транспортного призначення/ Дніпро: ДВНЗ ПДАБА. – Випуск 100. – 2017. – С. 115–117.
  4. Назаренко І.І. Оцінка та аналіз основних конструктивних схем конусних дробарок /І.І. Назаренко, Є.О. Міщук, В.В. Кучинський// Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2016. – № 88. – С. 47–55.
  5. Назаренко І.І. Вплив кута повороту лопатки двовалового горизонтального бетонозмішувача примусової дії на ефективність його роботи/І.І Назаренко, А. Чичур// Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2017. – Вип. 89. – С. 41–47.
  6. Irina Bernyk, Oleksandr Luhovskyi, Ivan Nazarenko. Research staff process of interaction and technological environment in developed cavitation. Journal of Mechanical Engineering the National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute.
  7. Назаренко І.І. Теоретичні дослідження робочого процесу ударно-вібраційної установки з визначенням законів руху та напружень в шарі бетонної суміші, що ущільнюється при кінематичному збудженні коливань / І.І. Назаренко, М.М. Нестеренко, С.М. Жигилій, Т.М. Нестеренко // Науковий вісник будівництва : зб. наук. пр. – Х.: ХНУБА, 2016. – № 4 (86). – С. 172-176.
  8. В.Б.Яковенко, Є.О. Міщук Системне моделювання у вібраційній технології з використанням графів зв’язку / ХVIII Міжнародна науково-технічна конференція “Вібрації в техніці та технологіях”. 23-25 жовтня 2019. Київ. С.48-51.
  9. Визначення робочого процесу енергоощадної вібраційної установки з поліфазним спектром коливань /І. І. Назаренко,  О. П. Дєдов, О.О.Костенюк,  М. П. Кузьмінець, А.Т. Свідерський  В. В. Сліпецький/ Scientific Journal «ScienceRise» №6/2(23)2016.
  10. Ручинський М.М. Дослідження режимів руху в умовах взаємодії із оброблювальним середовищем / Ручинський М.М., Запривода А.В. // Матеріали  міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта», м.Одеса, 21-24 червня 2016 р. – Одеса-Київ: 2016. – с.258.
  11. Ручинський М.М.  Робочі процеси машин будівельної індустрії /Ручинський М.М.// Навчальний посібник.– К.: КНУБА, 2016. – 116 с.
  12. Баранов Ю.О., Косминський І.В., Мельниченко М.С., Вініченко В.О Обгрунтування вибору дизель-генераторів за питомою потужністю  в будівельній галузі. Техніка будівництва № 36, 2016 р., КНУБА. С. 73-82
  13. Лесько В.І. Моделювання параметричних відмов гідроприводів екскаваторів, прогнозування та оцінка показників їх безвідмовності. Техніка будівництва № 36, 2016 р., КНУБА. Академія будівництва України. 
  14. Безклубенко І.С., Лесько В.І. Принципи системного підходу – як основа розробки САПР інженерних мереж. Київ, КНУБА.- Наук.- техн. збірник «Містобудування і територіальне планування». – Вип. 62, ч.1, 2016р. – с.56-58. 
  15. Лесько В.І. Експлуатація і ремонт машин: конспект лекцій. Частина 1/ В.І. Лесько, М.П. Кузьмінець, Є.О. Міщук.– К.: КНБА, 2016. – 80 с. 
  16. Назаренко І.І. Вплив кута нахилу робочої поверхні вібраційного грохота на ефективність його роботи /І.І. Назаренко, С.В. Орищенко, Б.В. Мацюк// Всеукраїнський збірник наукових праць «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини». – К.,КНУБА. – №87. – 2016. – С.69-73.
  17. Назаренко І.І. Оцінка та аналіз основних конструктивних схем конусних дробарок /І.І. Назаренко, Є.О. Міщук, В.В. Кучинський// Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2016. – № 88. – С. 47–55.
  18. Міщук Є.О. Аналіз впливу інерційних параметрів вібраційної щокової дробарки двох сторонньої дії на надійність та довговічність її конструкції. Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві»: тези доповідей. – К. : КНУБА, 2016. – С. 54–55. 
  19. Міщук Є.О. Кузьмич Я.О. Дослідження впливу основних параметрів механічного режиму конусної дробарки на ефективність робочого процесу. Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві»: тези доповідей. – К. : КНУБА, 2016. – С. 149. 
  20. І.І. Назаренко, Міщук Є.О., Д.О. Розвадовський Аналіз і оцінка основних енергетичних гіпотез і моделей визначення енергозатрат процесу дроблення. Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві»: тези доповідей. – К. : КНУБА, 2016. – С. 159. 
  21. A.Svidersky, Y. Mishchuk D.Rozwadowski Evaluation and analysis of structures vibration cone crusher. Conference proceedings. Internatioanl Scientific-Practical Conference of Young Scientists “Build Master Class”. – K.: КNUCA, 2016. – p. 187. 
  22. Y. Mishchuk, A. Lapin Theoretical research of dynamic destruction of materials in the crushing chamber of the vibrating jaw crusher. Conference proceedings. Internatioanl Scientific-Practical Conference of Young Scientists “Build Master Class”. – K.: CNUCA, 2016. – p. 187-188. 
  23. Y. Mishchuk Research working process vibrating jaw crusher in a view of elastic-viscous-plastic environment. Conference proceedings. Internatioanl Scientific-Practical Conference of Young Scientists “Build Master Class”. – K.: КNUCA, 2016. – p. 182-183. 
  24. Лесько В.І. Експлуатація і ремонт машин: конспект лекцій. Частина 1/ В.І. Лесько, М.П. Кузьмінець, Є.О. Міщук.– К.: КНБА, 2016. – 80 с.
  25. Назаренко І.І., Дьяченко О.С. Дослідження динаміки вібропристрою з просторовими коливаннями. Міжнародна науково-технічна конференція ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ОСВІТА 2016, Одеса – Київ, Україна. – 2016. – С. 261. 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram