НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури, містобудування та дизайну (НДІ ТІАМД КНУБА), заснований наказом ректора КНУБА від 24.03.2014 № 1.

Керівний склад наукового підрозділу.
Науковий керівник – д.арх., проф. ТОВБИЧ Валерій Васильович;
Директор – МИХАЛЬЧЕНКО Сергій Васильович.

Напрями науково-дослідних робіт.

 1. Здійснення наукових, теоретичних та експериментальних досліджень та розробок в галузі архітектури, містобудування та дизайну.
 2. Розробка теоретико-методологічних проблем в галузі архітектури та суміжних напрямків професійної освіти архітекторів, містобудівників та дизайнерів.
 3. Дослідження історії та теоретичних проблем архітектури, містобудування та дизайну.
 4. Розробка та удосконалення інноваційних методик в архітектурі, містобудуванні та дизайні.
 5. Дослідження, розробка та удосконалення у сфери архітектурної діяльності та її інформаційного та інструментального забезпечення.

Науково-дослідні роботи, що можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій.
Дослідження, експертизи та висновки стосовно містобудівних, об’ємно-планувальних рішень та проектів, рішень щодо екстер’єрів та інтер’єрів будівель та споруд, питань розташування об’єктів архітектури тощо.

Науково-технічні послуги.
Планується надання науково-технічних послуг містобудівним і архітектурним управлінням держадміністрацій на місцях, забудовникам, проектним організаціям в сфері містобудування, архітектури та дизайну.

Перелік прикладних досліджень, які виконуються.
Здійснено, за рахунок державного бюджету, в 2016-2017 роках прикладне дослідження «Розробка науково-прикладних і технологічних рішень із створення новітніх високоефективних оборонних споруд на основі довгострокової інтелектуальної вогневої системи».

Інформація про виконання державних цільових програм.
Сформовано Технічний комітет ТК-320 «Об’єкти спеціального призначення», метою створення якого є формування вимог до проектування будівель і споруд для потреб оборони, охорони державного кордону та правоохоронних органів. Об’єктами стандартизації є ДСТУ з проектування будівель, споруд, будівельних конструкцій, продукція, процеси та послуги, системи управління якістю у сфері будівництва, проектування та експлуатації об’єктів оборони, охорони державного кордону та правоохоронних органів. Формалізація об’єктів стандартизації дозволить створити системні засади формування нормативного забезпечення проектування, будівництва та експлуатації будівель, споруд, будівельних конструкцій для потреб оборони, охорони державного кордону та правоохоронних органів, випробування їх конструкцій, більш якісно задовольняти потреби споживачів.

Науково-методична та освітня діяльність.
Основним напрямком науково-методичної та освітньої діяльності на даному етапі є:

 • підготовка висококваліфікованих кадрів на базі спеціальностей будівельного напрямку з питань цивільного будівництва;
 • підготовка фахівців на базі повної середньої освіти та перепідготовка фахівців;
 • підвищення кваліфікації військових кадрів з питань інженерно-будівельного забезпечення збройних сил.

Підготовка кадрів планується за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». В рамках спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» пропонується створити спеціалізацію «Спеціальні споруди», а також підготовка фахівців на базі повної середньої освіти та на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». В процесі навчання планується вивчення типології спеціальних споруд, правила їх проектування, технологічні основи будівництва та основні вимоги щодо експлуатації спеціальних споруд.

У співробітництві з кафедрою інформаційних технологій в архітектурі КНУБА здійснюється випуск фахівців – архітекторів: “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” за спеціальністю “Архітектура будівель і споруд” спеціалізація “Інформаційні технології в архітектурі”.

Крім того, планується проведення підвищення кваліфікації фахівців – військових інженерів з метою набуття ними навичок відповідно до сучасних міжнародних стандартів і вимог щодо проектування, будівництва, експлуатації та ліквідації спеціальних споруд.

Також планується випуск друкованого видання, акредитованого в системі Scopus, з питань містобудування, архітектури та дизайну.

Міжнародна діяльність.
Укладено міжнародний договір про співпрацю з адміністрацією міста Харбіна (КНР), в рамках якого опрацьовано і передано китайській стороні концепт створення Технопарку «Київська Русь» в Харбіні.

Взято участь в ряді міжнародних наукових конференцій, зокрема у VIIIта ІХ Міжнародній науковій конференції “Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій” у Польщі.

Ведеться співпраця з відповідними структурами НАТО з метою адаптації світових норм фортифікації і будівництва військових об’єктів до сучасних українських реалійу співробітництві з науково-дослідними інститутами, структурами, провідними університетами країн Європейського союзу та США.

Основні партнери.

 • Національний університет оборони України імені І. Черняховського
 • Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України;
 • Національна академія внутрішніх справ;
 • ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»;
 • ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельного виробництва»;
 • ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України»;
 • Університет “Котбус”, Німеччина;
 • Гентський університет, Бельгія.

Контактна інформація.

Директор – МИХАЛЬЧЕНКО Сергій Васильович.
тел. +38(044) 249-72-49
E-mail: nditiamd@gmail.com

Науковий керівник – ТОВБИЧ Валерій Васильович:
тел. +38(044) 245-48-40
E-mail: arh-inform@knuba.edu.ua

Back to to
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram