Перелік компонент освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» першого (бакалаврського) рівня, які читаються викладачами кафедри образотворчого мистецтва і архітектурної графіки в 2022-2023 навчальному році
 
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Форма
підсумкового контролю
1
2
4
Обов’язкові компоненти ОПП (ОК)
1
Історія світового мистецтва і архітектури
залік/екзамен
2
Історія та сучасне українське мистецтво
залік/екзамен
3
Вступ до фаху (основи мистецтва, дизайну та архітектури)
екзамен
4
Композиція
залік
5
Рисунок
екзамен/залік/КР
6
Живопис
залік/екзаман/КР
7
Скульптура і пластанатомія
залік/екзамен/КР
8
Основи дизайну інтер’єру
залік
9
Інформаційні технології в дизайн-проєктуванні художньо-декоративного оздоблення інтер’єру
залік
10
Дизайн-проєктування художньо-декоративного оздоблення інтер’єру
залік
11
Декоративно-прикладне, ужиткове мистецтво
залік/екзамен
12
Основи реставрації творів мистецтва
екзамен
13
Дизайн середовища
залік
14
Графічний дизайн
екзамен/залік
15
Навчальна художньо-обмірна та рисувальна практика (пленер)
залік
16
Художньо-прикладна графіка
екзамен
17
Навчальна художньо-обмірна та рисувальна практика (пленер)
 
 
в тому числі:
 
17.1
Навчальна художньо-обмірна практика
залік
17.2
Навчальна рисувальна практика (пленер)
залік
18
Навчальна живописна практика (пленер)
залік
19
Художня, художньо-комп’ютерна виробнича практика
залік
20
Переддипломна практика
залік
21
Атестаційна робота першого (бакалаврського) рівня
захист

 

 

Перелік вибіркових компонент освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»  першого (бакалаврського) рівня, які рекомедуються для вивчення кафедрою образотворчого мистецтва і архітектурної графіки в 2022-2023 навчальному році

Код
н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів
Форма
підсумкового контролю
1
2
3
4
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
ВК01
Художні матеріали та техніки виконання художніх робіт
3
залік
ВК02
Оздоблювальні матеріали в інтер’єрі
3
залік
ВК03
Основи комп’ютерної графіки
3
залік
ВК04
Основи комп’ютернего моделювання 
3
залік
ВК05
Композиція в мистецтві
3
залік
ВК06
Макетування
3
залік
ВК07
Художній розпис тканин
3
залік
ВК08
Художньо-декоративний розпис
3
залік
ВК09
Основи ергономіки  в інтер’єрі  приміщень цивільних будівель (житлових,  громадських)
3
залік
ВК10
Основи ергономіки  в інтер’єрі  приміщень виробничих  будівель
3
залік
ВК11
Дизайн інтер’єру приміщень громадських будівель
3
залік
ВК12
Дизайн інтер’єру житла
3
залік
ВК13
Сучасна скульптура
3
залік
ВК14
Сучасний живопис
3
залік
ВК15
Художньо-комп’ютерна графіка
3
залік
ВК16
Веб-дизайн
3
залік
ВК17
Живопис в інтер’єрі
3
залік
ВК18
Скульптурна пластика в інтер’єрі
3
залік
ВК19
Мистецтво і архітектура регіону
3
залік
ВК20
Народні промисли
3
залік
ВК21
Основи ювелірного мистецтва
3
залік
ВК22
Фірмовий стиль
3
залік
ВК23
Монументальне мистецтво
3
залік
ВК24
Історія костюму і моди
3
залік
ВК25
Основи менеджменту в мистецтві
3
залік
ВК26
Основи реклами
3
залік
ВК27
Основи світлодизайну
3
залік
ВК28
Основи промислового дизайну
3
залік
ВК29
Дизайн меблів та обладнання
3
залік
ВК30
Текстиль в інтер’єрі
3
залік
ВК31
Художньо-прикладна графіка
3
залік
ВК32
Книжкова графіка
3
залік
ВК33
Економіка в сфері мистецтва і дизайну
3
залік
ВК34
Основи соціально-економічного розвитку
3
залік
ВК35
Синтез мистецтва і архітектури
3
залік
ВК36
Cтилі в мистецтві і дизайні
3
залік
ВК37
Художня робота в матеріалі (рисунок, живопис)
3
залік
ВК38
Художня робота в матеріалі  (скульптура)
3
залік
ВК39
Основи ландшафтного дизайну
3
залік
ВК40
Фітодизайн
3
залік

 

 

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми ” Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру” другого (магістерського) рівня, які читаються викладачами кафедри образотворчого мистецтва і архітектурної графіки

 

 

Код н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів
Форма
підсумк. контролю
1
2
3
4
ОБОВ‘ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ (ОК)
ОБОВ‘ЯЗКОВІ ЗАГАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ
ОК2
Законодавство у галузі мистецтва
3
екзамен
ОК3
Методика викладання дисциплін образотворчого циклу
3
екзамен
ОБОВ‘ЯЗКОВІ ПРОФЕСІЙНІ КОМПОНЕНТИ
ОК4
Актуальні проблеми образотворчого мистецтва
3
екзамент
ОК5
Методика і практика творчої діяльності, наукових досліджень, ліцензування і патентування наукової  та творчої продукції
3
екзамен
ОК6
Рисунок
4,5
екземен, залік
ОК7
Живопис
4,5
залік, екзман
ОК8
Скульптура
3
залік
ОК9
Теорія та історія художньо-декоративного оздоблення  інтер’єру
3
екзамен
ОК10
Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру (проєктування з використанням комп’ютерних технологій)
10
залік
ОК11
Виробнича творча практика
6
залік
ОК12
Переддипломна практика
3
залік
ОК13
Атестаційна робота другого (магістерського) рівня
17
захист
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram