ПІДРУЧНИКИ, МОНОГРАФІЇ

2021 р.

1. Беляєва М.А.,Білик А.С., Калафат К.В.Постернак О.М. Проектування сталезалізобетонних конструкцій будівель відповідно Єврокоду 4 : підрудчник для іноз. студ буд.факульт./під ред. М.А. Беляєва К.Вид «Освіта Україна», 2021.

2020 р.

1. Savenko V., Vysotska L., Zhuravskyi O.Modificator “Сontrrust” as anticorrosion innovative tool for technological progress end-environmental protection. Environmental protection: колективна монографiя / укл. Н. Журавська. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. C.62-70. ISBN 978-617-7828-54-8.

2. Савенко В. І.,Плугін А.А.,Кущенко І.В.,Висоцька Л.М.,Журавський О.Д. та ін. Забезпечення корозійної та функціональної стій-кості металомістких комплексів і критичної інфраструктури за допо-могою інноваційних науковомістких екоре-сурсозберігаючих технологій.Heritage of european science: Environmental protection. Monographic series «European Science». Book 2. Part 1. 2020. Published by: Scientific World-NetAkhatAV. Karlsruhe, Germany in conjunction with Institute «SE&E». Р.170-188.

3.Бабаев В.Н.,Климов Ю.А.,Лантух-Лященко А.И., Шмуклер В.С. , Адилходжаев А.И., Кондращенко В.И. Эффективные железобетонные конструкции.Ташкент, Info Capital Group, 416с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram