НОВИНИ КНУБА

Підсумки першого засідання стратегічної ради КНУБА

Перше засідання стратегічної ради Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) відбулося 1 червня 2023 року о 10:00. Засідання було присвячено ключовим питанням щодо покращення діяльності Університету в освітньому процесі й визначення стратегічних задач на період до 2032 року.

Засідання було розпочате виступом голови стратегічної ради КНУБА – ректором Куліковим Петром Мусійовичем. Наголошено на пріоритетній необхідності здійснення реформ та ініціатив щодо покращення рівня освітнього процесу Університету. Також обговорювалися конкретні заходи та стратегічні кроки, необхідні для досягнення зазначених цілей.

Перший проректор Чернишев Д.О. та в.о. начальника Центру з питань забезпечення якості освіти КНУБА Пристайло М.О. розглянули питання щодо кількості освітніх програм за спеціальностями. Було вислухано доповіді, в яких зазначено поточний стан освітніх програм, можливості збільшення або оптимізації їх кількості на основі розгляду актуальних перспектив та потреб ринку праці на 2023-2024 рр. і на період до 2032 р.

Гаранти освітніх програм – Марченко С.М., Дименко Р.А., Андреєв С.О. – проаналізували проблеми, які стратегічно можуть виникати в діяльності Університет під час запровадження нових, розвитку й акредитації діючих освітніх програм. Було визначено шляхи подолання цих проблем і надані пропозиції для продовження забезпечення надання якісної освіти студентам Університету.

Вчений секретар Вченої ради Клименко М.О. представив доповідь про виконання нормативних документів, пов’язаних із впровадженням, переглядом та затвердженням освітніх програм в КНУБА. Зазначено, що Університет дотримується норм та процедур, встановлених законодавством України.

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та стратегічного розвитку Кизим Микола Олександрович представив аналіз пропозицій розробників Стратегії розвитку КНУБА до 2032 року. Було запропоновано конкретні заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності Університету в освітній діяльності. У ході виступу було проведено аналіз передового досвіду найкращих вищих навчальних закладів України та світу, що дозволило ідентифікувати цінні практики та інноваційні підходи. Запропоновані заходи мають на меті забезпечення розвитку сучасних освітніх програм та підготовки конкурентоспроможних фахівців, що відповідають потребам сучасного професійного середовища.

У результаті обговорення, члени стратегічної ради одноголосно прийняли рішення включити низку пріоритетних заходів у план стратегічного розвитку КНУБА до 2032 року. Ці заходи передбачають впровадження інноваційних освітніх підходів, посилення міжнародного співробітництва, розвиток наукових досліджень та підтримку студентської активності. Такі кроки спрямовані на зміцнення позицій КНУБА як провідного навчального закладу в галузі будівництва і архітектури та забезпечення високого рівня освіти для студентів.

Під час засідання були активно обговорені всі пункти порядку денного, і було зроблено важливі висновки та прийняті рішення, спрямовані на подальший розвиток КНУБА. Університет продовжує працювати над розв’язанням виниклих питань та виконанням завдань стратегічного розвитку Університету на базі моделі «Університет 4.0».

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram