Рижанкова Людмила Миколаївна

Старший викладач, вчений секретар кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

e-mail: ryzhankova.lm@knuba.edu.ua, rln2018ua@gmail.com

тел.: (044) 245-48-43, внутр. 1-34

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0295-0854

Профіль в Google Scholar

Профіль в ResearchGate


Досягнення у проф діяльності за 5 років (кадрові вимоги)

Освіта:

В 1965 році з відзнакою закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю “виробництво бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій для збірного будівництва”, здобула кваліфікацію інженер-будівельник-технолог. В 1974 році вступила до аспірантури в КІБІ, але навчання завершила в 1976 році за власним бажанням. У 2012 році пройшла стажування на Київському ДБК-4.В 2012 році нагороджена Почесною грамотою міністерства освіти і науки, “Знаком  пошани університету” та занесена до “Книги пошани КНУБА”. В 2018 році нагороджена нагрудним знаком “Відмінник освіти” за наказом Міністерства освіти України.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 60 років. Науково педагогічний стаж 46 років. Почала трудовий стаж арматурницею, потім бетонницею заводу залізобетонних виробів. З 1965 по 1971 рік працювала інженером в проектному інституті Гіпроцивільпромбуд. З 1971 року працює в КНУБА. спочатку інженером наукової лабораторії при кафедрі технології будівельних конструкцій і виробів, а з 1977 року асистентом цієї кафедри. З 1992 року працює старшим викладачем кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

Перелік навчальних дисциплін:

1.Організація виробництва ( 192 “Будівництво та цивільна інженерія”)

2.Виробнича база будівництва ( 192 “Будівництво та цивільна інженерія”)

3.Проектування підприємств ( 192 “Будівництво та цивільна інженерія”)

Керівник дипломного проектування та атестаційних робіт магістрів за спеціальністю 192.04 “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

Науково-методична робота:

Опубліковано 76 науково-методичних праць, в тому числі в співавторстві 2 підручника, 1 довідник і 3 конспекти лекцій.

Напрям наукової діяльності: Організація виробничих процесів на підприємстві залізобетонних виробів і конструкцій.

Основні праці: підручник «Організація виробництва і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» (2015 р.), довідник «Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів» (2019 р.).

Наукова діяльність

2020

Публікації

  1. Майстренко А. А., Амеліна Н. О., Бердник О. Ю., Рижанкова Л. М., Яковлева О. М.  Технологічний аналіз вибору системи утеплення зовнішніх стін. – Науковий вісник будівництва, 2019. Т.2, №1(99). – C.110-124. (Фахове видання, рекомендовано МОН, Google Scholar) https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_99_2020/20.pdf

2019

Підручники і посібники

  1. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.

2015

Підручники і посібники

  1. Антоненко Г.Я., Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Рижанкова Л.М., Тимошенко С.А. Організація виробництва і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: Підручник. – К.: Основа, 2015. – 376 с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram