ШАТРОВА ІННА АНАТОЛІЇВНА

Шатрова Інна Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри організації і управління будівництвом, дійсний член Академії будівництва України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премії Академії будівництва України імені М. С. Буднікова.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3566-8794

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=1uMGdWcAAAAJ

 ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Inna-Inna-3

shatrova.ia@knuba.edu.ua

тел.: (044) 245-48-51,  кімната 318

Освіта 

У 1984році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут, за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію  інженер-будівельник.

У. 2006році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук .

 У 2016 році пройшла наукове стажування в науково-дослідному інституті інноваційного будівництва . Наказ №226 від 18.05.2016

У 2019році пройшла стажування в Ізраїльскоій незалежній академії науки, сертифікат №19/35 , наказ №528/1 від 01.07.2020.

Досягнення у професійній діяльності

Загальна інформація 

Загальний стаж роботи 43 рік. Науково-педагогічний стаж 17 років.
З 1984 року працює в КНУБА на посадах інженера, наукового співробітника науково-дослідного сектору, асистента, доцента.

 

У 1984році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут, за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію  інженер-будівельник. Диплом з відзнакою ИВ-І №212779  від 30 червня 1984  р.

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08 «Технологія і організація промислового і цивільного будівництва ». Тема дисертації «Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва».

 Диплом кандидата наук ДК №035238 від 4 липня 2006, протокол №26-08/7. Доктор філософії.Supplemement todiploma ДК №035238 Date 10 December 2010.

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента. Аттестат 12ДЦ №022054 від 23 грудня 2008р., протокол №6/41-Д.

 

Перелік навчальних дисциплін

 1. Дисциплiна спецiальної пiдготовки кафедри. (192«Будівництво та цивільна інженерія»)

Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

 

 

Науково-методична робота 

Автором опубліковано 125 наукових, методичних праць, серед яких 1 підручник,. 7 монографій,.

 

Розробник  електронного навчально-методичного комплексу дисциплінина https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2193

 

Напрями наукової діяльності

 Оптимізація календарних планів зведення комплексу будівель і споруд

Публікації:

2022 р.

Статті у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1.Шатрова І.А., Макаренко В.Д.Гоц В.І., Хомутецька Т.П. Ткаченко С.М. Макаренко Ю.ВНестеренко І.С.Дослідження впливу деградації арматури на довговічність залізобетонних конструкцій морських причалів.Strength of Materials Випуск 4. Листопад с.622-629

https://doi.org/10.1007/s11223-022-00440-0

 1. Шатрова І. Савенко В., Демидова О., Гончаренко Т., Нестеренко І.Якість управління, його вимірювання і поліпшення// Управління розвитком складних систем.- 2022.-№50.-С.52-59
 2. 3. Шатрова І.А.,Демидова І.А.,Грибан Д.О. Проблеми реконструкції житлових будинків різних періодів будівництва. ТОВ «Видавництво «Ліра-К»Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Збірник наукових праць , Випуск 49, Частина 1 Технічний ISSN 2707-9376 с.92-97
 3. Шатрова І.А.,Ворніческу О.С. Будівельний проект як основний суб΄єкт господарювання. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Збірник наукових праць , Випуск 50, Частина 1 Технічний 2022

С.69-80.

 1. Шатрова І.А., Демидова О.О., Матвієвський С.В. Алгоритм оптимального розв΄язання ресурсної задачі лінійного програмування Сбірник праць ХVІ Міжнародної наукової конференціі „Наука та освіта”. Хайдусобосло (Угорщина), 2022.-  с.161-165 ISBN 978-966-330-403-8
 2. 6. Шатрова І.А., Демидова О.О., Савенко В.І. Формування моделі поведінки покупців на ринку житлової нерухомості. Сбірник праць ХVІ Міжнародної наукової конференціі „Наука та освіта”. Хайдусобосло (Угорщина),-124-128 ISBN 978-966-330-403-8
 3. Шатрова І.А., Демидова О.О., Тугай О.А., Савенко В.І., Ворніческу О.С. Ефестивність виконання робіт житлового будівництва комплексними бригадами і оптимізація тривалості будівництва. TRENDS OF MODERNSCIENCE AND PRACTICE V International scientific and practical conference Ankara, Turkey,8-10 Februari 2022.- с.68-74 ISBN978-1-68564-508-3\
 4. Шатрова І.А, Демидова О.О. Розробка календарних планів забудови мікрорайонів містобудівнимикомплексами Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС–2022) матеріали тез доповідей ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернігів,26-30травня2022р.): у 2-т.-Чернігів;ЧНТУ, 2022.-Т.2.- С.102-103. ISBN978-617-7932-16-0
 5. Шатрова І.А, Демидова О.О. Визначення характеристик і дослідження ефективності процесу виконання робіт житлового будівництва. ΄΄Multidisciplinari academic research, innovation and results΄΄ ХХІІ International scientificand   practical conference Prague, Czech Republic, 07-10June 2022. ISBN979-8-88680-832-2 с.52-54

10.Шатрова І.А, Демидова О.О. Система комплексної підготовки будівельного виробництва під час відбудови країни після війни. Сучасні досягнення в науці та освіті: зб.праць ХVІІ Міжнар. наук.конф., м.Нетанія (Ізраїль).- Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2022.- с.129-132

 1. Шатрова І.А, Демидова О.О. Розробка стратегії просування товару в будівельній галузі. Сучасні досягнення в науці та освіті: зб.праць ХVІІ Міжнар. наук.конф., м.Нетанія (Ізраїль).- Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2022.-с.123-127
 2. Шатрова І.А, Демидова О.О. Вимоги до якості будівельної продукції. ХХVІ International scientific andpractical conference «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them», Helsinks, Finland, July 2022. С27-30

13 І.А.Шатрова, О.О.Демидова, Амачки Нуссер. Концепція «Вертикального міста» як об΄єкт проектування в умовах пустині Сахара на території м.Марзуга  . ХХХ International scientific and practical conference «The newestproblems  of science and ways to solve them», Helsinks, Finland, August 2022- с.25-29.

 1. Шатрова І.А, Демидова О.О. Тенденції та перспективи розвитку виробництва асфальтобетону. Х Internationalscientific and practical conference «Analisis of modern ways of development of science and scientific discussion»,Bilbao, Spain, November 29- Desember 02, 2022. С-38-40.

 

 

Матеріали конференцій:

1.Шатрова І.А., Демидова О.О. Організація будівництва під час реконструкції зруйнованих будівель і споруд. Матріали тез IVМіжнародної  науково-практичної конференції ΄΄Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві΄΄(м.Київ, 7-8червня 2022р.)

2.Шатрова І.А., Демидова. О О. Дослідження ефективності процесу виконання робіт житлового будівництва. Матеріали тез VII Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві» м.Київ, 17-18 листопада 2022. С160-162

3.Шатрова І.А., Демидова. О О. Маркетингові дослідження як фактор успіху в іяльності будівельного підприємства. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії,підприємництво і торгівля :сучасний стан, напрямки розвитку»м.Київ, 27 жовтня 2022року с.299-302

Монографії:

1.Шатрова І.А., Савенко В.І., Демидова О.О., Нестеренко І.О. та ін. Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та інтелектуальні інформаційні інструменти в організації і управлінні будівництвом. Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та інтелектуальні інформаційні інструменти в організації і управлінні будівництвом. С.148

 2.Шатрова І.А., Савенко В.І., Демидова О.О., Дубинка О.В., Осипова А.О., Ємельянова О.М. та ін. Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації. Київ, Центр учбової літератури, 2022 с.236

3 Шатрова І.А.,Савенко В.І.,Гончаренко І.С.,Нестеренко І.С.,Пальчик С.П DOI10.46299/ISG/2022.MONO.TECH.I,ISBN978-1-68564-401-4, Boston (USA) – 2022, с.118-138

 

Навчально-методичні праці:

 1. Шатрова І.А.,Демидова О.О.,Матвієвський С.В.,Шебек М.О. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (разработка календарных планов застройки микрорайонов градостроительными комплексами и оптимизация использования строительных машин и транспорта в строительстве): методические указания к изучению дисциплины специальной подготовки / сост.: И.А.Шатрова, Е.А.Демидова, С.В.Матвиевский, Н.А.Шебек.- Киев: КНУСА, 2022.- 76 с.

 

Публікації:

2021 р.

Статті у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Шатрова І.А. , Демидова О.О., Постановка і математичне формулювання ресурсної задачі про призначення. .Збірник праць XIVМіжнародної наукової конференції м.Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2021.- С.35-38
 2. Шатрова І.А. Демидова О.ОСистема інтегрованих .маркетингових комунікацій будівельного підприємства .Збірник праць XIVМіжнародної наукової конференції м.Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2021.- С.95-99

3.Шатрова І.А., Савенко В.І., Демидова О.О., Нестеренко І.С, ОрликЮ.В. Геном  ділової досконалості і ділова культура виробничої організації-основа культури виробничих відносин суспільства. ТОВ «Видавництво «Ліра-К»ISSN 2707-9376

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Збірник наукових праць , Випуск 48, Частина 1 Технічний 2707-9376 (Online) с.21-29

 1. Шатрова І.А. , Демидова О.О.,Матвієвський С.В. Постанова і математичне формулювання задачі про прикріплення споживачів до постачальників. ХНУ , ISBN 978-966-330-397-0СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ . Збірник праць XVI Міжнародної наукової конференції, 1-8 листопада 2021р., м. Нетанія , Ізраїль

Iftomm.ho.ua с.115-118

 1. Шатрова І.А. . Демидова О.О., Савенко В.І. Маркетинг персоналу на будівельних підприємствах. ХНУ , ISBN 978-966-330-397-0 СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ . Збірник праць XVI Міжнародної наукової конференції, 1-8 листопада 2021р., м. Нетанія , Ізраїль Iftomm.ho.ua , с.70=74
 2. Шатрова І.А., Савенко В.І.,Демидова О.О., Клюєва В.В., Нестеренко І.С., Основа розвитку будівельного підприємства – ділова досконалість та інноваційні технології за підтримки державних інститутів. International Science Group Журнал Multidisciplinary academic research and innovation Том 27 с.49-56

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1uMGdWcAAAAJ&citation_for_view=1uMGdWcAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC

 

Матеріали конференцій:

1.Шатрова І.А.Демидова О.О. Дослідження характеристик процесу виконання будівель но-монтажних робіт житлового будівництва. Міжнародний науково-технічний форум«Архітектура та Будівництво : нові тенденції і технології. Теорія та практика.»VI Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві» Київ 26-27 жовтня 2021р.

 1. Шатрова І.А.Демидова О.О. Формування стратегії просування будівельної продукції. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної , інтернет конференції: (Київ, 29 квітня 2021року: тези доповідей). КНУБА -2021 с.195-198

 

Монографії:

Шатрова І.А.Демидова О.О. Савенко. В.И.Нестеренко И.С.Клюева Monograf.

SCIENTIFIC FONDATIONS  OF SOLVING ENGINEERING TASKS AND PROBLEM.

Основные необходимые факторы эффективного развития строительной организации и проблемы внедрения инноваций. DOI 10.46299/ISG/2021.MONO.TECH.II ISBN978-1-63848-664-0 Boston (USA) – 2021 ISG-KONF.COMс.525-541.

 

Навчально-методичні праці:

 1. Шатрова І.А., Демидова О.О., Титок В.В., Ємельянова О.М. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Оптимізація використання будівельних машин і транспорту у будівництві): методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи №2. – К.: КНУБА, 2021. – 32 с.
 2. 2. Шатрова І.А., Демидова О.О., Титок В.В., Ємельянова О.М. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Оптимизация использования строительных машин и транспорта в строительстве: методические указания и задания к выполнению курсовой роботы №2. – К.: КНУСА, 2021. – 32 с.
 3. Шатрова І.А., Демидова О.О. Оптимизация использования ресурсов в строительстве: методические указания к изучению дисциплины специальной подготовки / сост.: И.А.Шатрова, Е.А.Демидова.- Киев: КНУСА, 2021.- 44 с.

 

Публікації:

2020 р.

Статті у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1.Шатрова І.А. , Демидова О.О., Титок В.В. Визначення тривалості будівельних робіт з урахуванням організаційно-технологічних умов їх виконання .Збірник праць XIVМіжнародної наукової конференції м.Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2020.- С.12-16.

 1. Шатрова І.А. , Демидова О.О.,Нікогосян Н.І.. Інтернет-просування будівельної компанії та будівельного продукту в комплексі маркетингових заходів..Збірник праць XIVМіжнародної наукової конференції м.Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2020.- С.16-20.
 2. Шатрова І.А.Демидова О.О. Постановка і математичне формулювання ресурсної задачі оптимізації розподілу будівельних машин по ділянках земляних робіт. Сучасні досягнення у науці та освіті.збірник праць XIVМіжнародної наукової конференції м.Нетанія (Ізраїль). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2020.- С.78-80
 3. Шатрова І.А.Демидова О.О. Розробка комплексу маркетингових комунікацій будівельного підприємства Сучасні досягнення у науці та освіті.збірник праць XIVМіжнародної наукової конференції м.Нетанія (Ізраїль). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2020.- С.127-131
 4. Шатрова І.А. Демидова О.О. Досвід і наукові дослідження з обгрунтування тривалості виконання робіт у будівництві. Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.Вип. 45 технічний-К.: КНУБА, 2020.- С.71-79

 

Матеріали конференцій:

1.Шатрова І.А. Нікогосян Н.І., Демидова О.О., Організаційно-економічні засади приведення організаційного потенціалу у відповідність до обраної стратегії.  Програма та тези доповідей VМіжнародної наук.техн .конференції  „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2020.- С. 128

2.Шатрова І.А. Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва при їх виконанні комплексними бригадами. Програма та тези доповідей VМіжнародної наук.техн .конференції  „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2020.- С. 135-136

 

Монографії:

1.Шатрова .А. , Демидова О.О., Н Журавська та ін. Environmental protection:колективна монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2020- С.140.

Навчально-методичні праці:

1.Шатрова І.А., Демидова О.О.,Титок В.В., Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка і оптимізація календарного плану будівництва промислового підприємства.)Методичні вказівки, завдання і вихідні дані  до виконання курсової роботи №1 для студентів , які навчаються за спеціальністю 192»Будівництво та цивільна інженерія» К.: КНУБА, 2020,- 20стр.

2.. Шатрова И.А., Демидова Е.А., Титок В.В. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Разработка и оптимизация календарного плана строительства промышленного предприятия)Методические указания, задания и исходные данные к выполнению курсовой работы №1 для иностранных студентов , который учатся за специальностью 192 «Строительство и гражданская инженерия» К.: КНУБА, 2020,- 22стр.

3..Шатрова І.А., Ємельянова О.М., Титок В.В. Планування діяльності будівельного підприємства. Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» К.: КНУБА, 2020,- 32стр.

 

Публікації:

2019 р.

Статті у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1.Шатрова И.А., Амакчи Нуссер Концепция «Вертикального города» как объекта проектироваания в условиях пустыни Сахара на территории г.Марзуга в Марокко,  Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.Вип. 39 частина1 технічний-К.: КНУБА, 2019.- С.150-155

2.Шатрова І.А.  Дослідження характеристик процесу виконання будівельно-монтажних робіт житлового будівництва. Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.Вип. 39 частина технічний-К.: КНУБА, 2019.- С.15-18

3.Шатрова І.А. Белих В.О. Активні будинки , що виробляють енергію. Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.Вип. 39 частина технічний-К.: КНУБА, 2019.- С.43-46

4.Шатрова И.А., Ислам Ужахов Перспективы инвестиционной деятельности в Чеченской республике. Вип. 39 частина технічний-К.: КНУБА, 2019.- С.100-105

5.Шатрова І.А.Демидова О.О. Дослідження залежності ефективності процесу виконання робіт від організаційно-технологічних умов житлового будівництва. Сучасні досягнення у науці та освіті.збірник праць XIVМіжнародної наукової конференції м.Нетанія (Ізраїль). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2019.- С.238-241

 1. .Шатрова І.А.Демидова О.О. , Нікогосян Н.І., Титок В.В.Особливості застосування інструментарію маркетингових комунікацій в будівництві.. Сучасні досягнення у науці та освіті.збірник праць XIVМіжнародної наукової конференції м.Нетанія (Ізраїль). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2019.- С.234-238

 

Навчально-методичні праці:

1.Шатрова І.А., Титок В.В., Савенко В.І., Шебек М.О. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка і оптимізація календарного плану будівництва промислового підприємства.)Методичні вказівки до виконання курсової роботи №1 для студентів , які навчаються за спеціальністю 192»Будівництво та цивільна інженерія» К.: КНУБА, 2019, 32стр.

2.Шатрова И.А., Демидова Е.А., Титок В.В.,  Шебек Н.А. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Разработка и оптимизация календарного плана строительства промышленного предприятия)Методические указания к выполнению курсовой работы №1 для иностранных студентов , который учатся за специальностью 192 «Строительство и гражданская инженерия» К.: КНУБА, 2019, 32стр.

3.Шатрова І.А., Демидова О.О.,Титок В.В.,  Шебек М.О. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Оптимізація використання будівельних машин і транспорту у будівництві)Методичні вказівки до виконання курсової роботи №2 для студентів , які навчаються за спеціальністю 192»Будівництво та цивільна інженерія» К.: КНУБА, 2019, 28стр.

.4. Шатрова И.А., Демидова Е.А., Титок В.В.,  Шебек Н.А. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Оптимизация использования строительных машин и транспорта в строительстве)Методические указания к выполнению курсовой работы №2 для иностранных студентов , который учатся за специальностью 192 «Строительство и гражданская инженерия» К.: КНУБА, 2019, 28стр.

5.Шатрова І.А., В.І.Савенко, Демидова О.О.,Шебек М.О., Нікогосян Н.І., Нестеренко І.С. Організація виробництва. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка підприємства» усіх форм навчання. К.: КНУБА, 2019, 32стр.

6.Шатрова І.А., Демидова О.О., Титок В.В., Шебек М.О., Вотченікова О.В. Основи маркетингу. Методичні вказівки до виконання практичних занять  для студентів які навчаються за спеціальностю 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» К.: КНУБА, 2019, 12стр.

 

Матеріали конференцій:

Шатрова І.А. Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва при їх виконанні спеціалізованими бригадами. Програма та тези доповідей ІVМіжнародної наук.техн .конференції  „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2019.- С. 85.

 

Публікації:

2018 р.

Статті у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1.Шатрова І.А. Нікогосян Н.І.Титок В.В. Організаційно-технологічні умови і їх вплив на ефективність процесу виконання робіт житлового будівництва. Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.Вип. 35 технічний-К.: КНУБА, 2018.- С.81-85

2.Шатрова І.А. Титок В.В. Оптимізація тривалості будівельних робіт у разі виконання їх комплексними бригадами. Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.Вип. 35 техніч-ний-

К.: КНУБА, 2018.- С.104-108.

3.Шатрова І.А. О.О.Демидова Н.І.Нікогосян , В.В.Титок Ігрове проектування як метод підвищення ефективності навчання спеціалістів будівництва. Современные достижения в науке и образовании: сб.трудов ХШ Менждунар. науч.конф., г.Нетания (Израиль). Хмельницкий: ФОП Ковальский В.В. 2018.- С.155-158

4.Шатрова І.А. ,Нікогосян Н.І.,Демидова О.О.,Титок В.В. Організація проведення практичних занять методом аналізу конкретних ситуацій. Сб. трудов ХІ Международной научной конференции „Наука и образование”. Хайдусобосло (Венгрия), 2018.- С.101-103

 

Навчально-методичні праці:

1.Шатрова І.А. В.І.Савенко, О.О.Демидова,М.О.Шебек Організація будівництва: методичні вказівки до побудови і розрахунку сітьових графіків графо-аналітичним та табличним способами з використання програми “Net Graf”. К.: КНУБА, 2016

2.Шатрова І.А., О.О.Демидова, В.В.Титок,, Н.І.Нікогосян,,М.О.Шебек,. Маркетинг: Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальної роботи для студентів,які навчаються за спец.073 „Менеджмент” денної та заочної форми навчання. К.: КНУБА, 2017, 24стр.

 

Монографії:

1.ШатроваІ.А. В.І.Савенко, С.І.Доценко, І.І.Бондар, П.М.Куліков, Н.М.Фіалко, В.В.Клюєва, К.В.Ізмайлова, Ю.Е.Тімофєєв, І.С.Нестеренко . Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та виробничих процесів будівельних організацій комбінатного типу. Монографія.. К.Видавництво «Центр учбової літератури»,2018- 121стр.

2.Шатрова І.А. В.І.Савенко, С.С.Савенко, О.М.Лівінський, В.Г.Васильков, П.Я.Калита

С.І.Доценко, В.В.Клюєва, О.А.Тугай, М.О.Терещук,О.Ю.Беленкова,,С.П.Пальчик, О.Ю.Чертков, С.О.Осипов,Г.М.Іванченко,Г.М.Тонкачеєв,І.І.Бондар,К.В.Ізмайлова. Менеджмент якості в будівництві та виробничі організаційні системи. Монографія. К.Видавництво «Центр учбової літератури»,2018- 232стр.

 

Матеріали конференцій:

1.Шатрова І.А. Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва при їх виконанні комплексними бригадами. Програма та тези доповідей Міжнародної наук.техн .конференції  „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С. 79-80

 

 

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram