Шебек Надія Миколаївна

доктор архітектури, професор, завідувач кафедри містобудування, гарант освітньо-наукової програми «Містобудування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

Контактна інформація:
email:shebek.nm@knuba.edu.ua

Освіта:

В 1991 р. закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура», кваліфікація – архітектор. З 1994 р. по теперішній час викладає на кафедрі дизайну архітектурного середовища КНУБА. В 1995 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Принципи пропорціювання композиції міського плану» (кандидат архітектури, 18.00.04 «Містобудівництво, районне планування, ландшафтна архітектура і планування сільськогосподарських населених місць»). В 2013 р. захистила докторську дисертацію за темою: «Теоретичні основи гармонізації архітектурного середовища» (доктор архітектури, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»). В 2014 р. отримала вчене звання професора по кафедрі дизайну архітектурного середовища КНУБА З 2015 р. по теперішній час – завідувачка кафедри містобудування КНУБА.

Додаткове навантаження:

Член спеціалізованої Вченої ради з архітектури Д 26.056.02 (КНУБА). Член редакційної колегії видання «Сучасні проблеми архітектури і містобудування»: Наук.-техн. збірник (Україна).Член редакційної колегії видання «Transfer of Innovative Technologies (Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія)»: Наук.-техн. збірник (Україна). Куратор науково-практичної конференції «Містобудування: проблеми і перспективи розвитку» (КНУБА). З 01.08.2019 р. 31.07.2022 р. – учасник Програми міжнародної академічної мобільності Erasmus+ KA107-F5E6D489.

Відзнаки:

У 2020 році нагороджена ГРАМОТОЮ за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, активну участь у науково-дослідній роботі і громадському житті університету та з нагоди відзначення 90-річчя від дня заснування Київського національного університету будівництва і архітектури.

Педагогічний стаж з 1994 року

Викладає дисципліни:

Методологічні основи гармонізації архітектурного середовища поселень (ОНП ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ191 «Архітектура та містобудування»)
Архітектура і містобудування(ОНП ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ191 «Архітектура та містобудування»)
Естетика містобудування (ОПП МАГІСТР «Містобудування»)
Концептуальне архітектурне проєктування містобудівних об’єктів (ОПП МАГІСТР «Містобудування»)
Концептуальне архітектурне проєктування містобудівних і ландшафтно-рекреаційних об’єктів (ОПП МАГІСТР «Містобудування»)
Містобудівне обґрунтування за темою дипломного проєктування(ОПП МАГІСТР «Містобудування»)
Наукові дослідження в містобудуванні (ОПП МАГІСТР «Містобудування»)
Переддипломна практика (ОПП МАГІСТР «Містобудування»)
Теорія архітектури і архітектурного проектування (Основи дизайну архітектурного середовища) (ОПП БАКАЛАВР «Архітектура та містобудування»)
Містобудівне обґрунтування за темою дипломного проєктування(ОПП МАГІСТР «Дизайн архітектурного середовища»)

Принцип викладання:

Навчити думати і мріяти.

Навчально-методичні праці:

 1. Основи дизайну архітектурного середовища: Підручник / Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. та ін. К.: КНУБА, 2010. 400 с.
 2. Шебек Н. Н. Основы дизайна архитектурной среды. Конспект лекций для иностранных студентов направления подготовки 6120 – «Архитектура». – К.: КНУСА, 2010. – 60 с.
 3. Шебек Н. М. Методика перед­проектного аналі­зу. Конспект лекцій для студентів 5 курсу напрямку 1201 «Архітектура» спеціальності 7.120103 «Дизайн архітектурного середовища».– К.: КНУБА, 2002. – 23 с.
 4. Шебек Н. М. Типологія архітектурного середовища. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.06010203 «Дизайн архітектурного середовища». – К.: КНУБА, 2014. – 64 с.

Наукова діяльність:

Профіль науковця на порталі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського ID: 0008311  адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0008311
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6038-3945
Scopus Author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214935078
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Nadiia-Shebek
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=lmnVPbAAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Публікації у наукометричних виданнях:

 1. Nadiia Shebek, Viktor Timokhin, Yuliia Tretiak, Ievgenii Kolmakov and Oleksandr Olkhovets. Sustainable development and harmonization of the architectural environment of cities. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). E3S Web of Conferences. Kryvyi Rih, 2020. Volume 166. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016609001 (Scopus). https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_09001/e3sconf_icsf2020_09001.html
 2. Nadiia Shebek, Viktor Timokhin, Yuliia Tretiak, Ievgenii Kolmakov and Oleksandr Olkhovets. Sustainable development and tolerance in the socializing and resocializing of the architectural environment of cities. Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, May 19-21, 2021. // Edited by S. Semerikov, S. Chukharev, S. Sakhno, A. Striuk, A. Iatsyshyn, S. Klimov, V. Osadchyi, T. Vakaliuk, P. Nechypurenko, O. Bondarenko and H. Danylchuk (Eds.). E3S Web Conf. Volume 280, 2021, article number 04009. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128004009
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/56/e3sconf_icsf2021_04009/e3sconf_icsf2021_04009.html

Монографії:

 1. Шебек Н. М. Гармонізація планувального розвитку міста. – К.: Основа, 2008. – 216 с.
 2. Шебек Н. М. Проблеми відродження естетико-філософської складової в архітектурно-містобудівній діяльності. Філософія науки, техніки, архітектури в гуманістичному вимірі. – К.: 7БЦ, 2021. – С. 114-124. ISBN 978-617-549-051-8
 3. Шебек Н. М. Соціонічні передумови гуманізації архітектурного середовища поселень. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Колективна монографія / під загальною ред. В. П. Сопова, В. П. Мироненка. – Харків: ХНУБА, 2019. – С. 3-8. ISBN 978-617-7204-91-5
 4. Шебек Н. М. Особливості побудови і способи зображення соціонічної типології архітектурного середовища. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Колективна монографія / Під загальною ред. В. П. Сопова, В. П. Мироненка. – Харків: ХНУБА, 2017. – С. 7-14.
 5. Шебек Н. М., Колмаков Є. О. Сучасні тенденції гуманізації громадських просторів центральних зон міст. Архітектура, освіта і наука в Україні і світі: досвід і перспективи розвитку: [монографія] / ред. кол.: О. Л. Михайлишин (голова), П. А. Ричков, Н. В. Лушнікова та ін. – Рівне: ФОРМАТ-А, 2019. – С.210-217.

Документи про підвищення кваліфікації:

CERTIFICATE №ID22907203 of participated in the 9th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science and passed an international scientific and pedagogical traineeship, 16.05-30.07.2022 (UKRAINE – LATVIA – POLAND – TURKEY), 180 hours.

CERTIFICATE of attendance KA107 Collaboration between Amsterdam University of Applied Sciences and Kyiv National University of Construction and Architecture, 27-31 January 2020 (NETHERLANDS)

Стажування у Державному підприємстві «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя, 24 жовтня – 24 листопада 2016 р.

Додаткова інформація про професійну діяльність:

Сертифікати:

Подяки:

Творча діяльність:

Збірка художніх творів: Шебек Н.М. Ландшафти і рослини. К.: ТОВ «Інтерсервіс», 2017. – 96 с., іл. ISBN 978-617-696-696-8  
Учасник виставок художніх робіт з 2014 р., в тому числі персональних: Персональна виставка “Ландшафти і рослини” (було представлено 61 творча робота) / Архітектурний факультет КНУБА (адреса: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31). – 29.01– 29.03.2018 р.

Персональна виставка художніх творів зав. кафедри містобудування Н. М. Шебек «Ландшафти і рослини»

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram