ЩЕРБАКОВА О.М.

Щербакова Олена Миколаївна – старша викладачка кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища».

тел.(044) 245- 54-91, внутр.4-91, кім.247

Освіта

У 1986 році закінчила Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

Проходила стажування у ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права» за спеціальністю 8.000002 «Інтелектуальна власність» (2005 р.), та у ВСП «Інститут інтелектуальної власності» національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві (2013 р.).

У 2018 році пройшла стажування в компанії «Укрзвіт» по роботі з комп’ютерною програмою «M.E.Doc».

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності
Загальна інформація

Загальний стаж роботи 42 роки. Науково-педагогічний – 32.
З 1979 по 1982 р.р.  працювала в Київському НДІ судових експертиз на посаді завідуючої науково-дослідним архівом; з 1982 по 1985 р.р.  – Укрголовкольормет при Держснабі України – секретар-референт; з 1985 по теперішній час –  у КНУБА на посадах старшого лаборанта деканату по роботі з іноземними студентами, з 1989 р. – за сумісництвом, асистентом кафедри «Охорони праці», з 1994 р. – старшим викладачем кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища».

Перелік навчальних дисциплін

  1. Інтелектуальна власність – (051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування»).
  2. Природоохоронне законодавство та екологічне право – (101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»).

3.Правове регулювання захисту прав споживачів – (076  «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»).

4.Конфліктологія – (101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 075 «Маркетинг»).

Навчально-методична робота

Автором опубліковано 35 наукових та методичних праць, серед яких 5 методичних вказівок, 1 монографія.

Основні праці: Інтелектуальна власність.: методичні вказівки до вивчення дисципліни для магістрів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання (2011), Конфліктологія.: методичні вказівки для бакалаврів, які навчаються за напрямком підготовки 6.030150 «Товарознавство і торгівельне підприємництво”. –  К.:КНУБА (2013), Правове регулювання захисту прав споживачів.; методичні вказівки до вивчення дисципліни для бакалаврів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030150 «Товарознавство і торгівельне підприємництво” (2015).

Напрями наукової діяльності

Право інтелектуальної власності, екологічне право.

Публікації 2020:

1.Сергейчук О.В., Щербакова О.М. Правові основи впровадження біосферного будівництва в Україні. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «ENVIRONMENT PROTECTION – 2020», присвяченої Всесвітньому дню охорони довкілля. (5 червня 2020 року, Київ). – К.: КНУБА, 2020, – Випуск 1 – С. 65-71. http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/4619/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2. Сергейчук О.В., Щербакова О.М. Деякі питання розробки правового забезпечення будівництва біосферосумісних будівель в Україні  Environmental Protection-2020: колективна монографія / укл. Н. Журавська – К: «Видавництво Людмила», 2020. – С. 81-89. ISBN 978-617-7828-54-8.

3. Щербакова О.М. Деякі питання стратегії вдосконалення екологічного законодавства України. Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Екологія, ресурси енергія». Багатофункціональні еко- та енергоефективні, енергозберігаючі, технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. (25-26.11.2020, Київ) – К. : КНУБА, 2020. – С. 50-51.  http://www.ere.org.ua/data/program_thesis.pdf

Публікації 2019:

  1. Щербакова О.М. Відповідальність за самочинне будівництво та будівельна амністія.  Будівельне право: проблеми теорії і практики.  Матеріали Третьої наук.-практ. конф.      (4 грудня 2019 р., Київ) – Київ-Тернопіль.: «Економічна думка», 2019. – В 2-х ч. Ч. 2. – С. 15-21.

Публікації 2018:

  1. Щербакова О.М. Значення дисципліни «Інтелектуальна власність» в процесі підготовки студентів будівельних спеціальностей. Будівельне право: проблеми теорії і практики. Матеріали другої наук.-практ. конф. (6 грудня 2018 р., Київ) – Київ-Тернопіль: «Економічна думка», 2018. – С. 200-206.

Публікації 2017:

  1. Петренко Д.В., Щербакова О.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Договірне право» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. К. : КНУБА, 2017 р. – 35 с.

Публікації 2016:

  1. Сергейчук О.В., Щербакова О.М. Концепція створення нормативної бази з будівництва біосферосумісних будівель. Сучасні проблеми технічного регулювання у будівництві. – К.: КНУБА, 2016.– Вип. 2. – С. 57-64.
  2. Sergeichuk O.V., Shcherbakova O.M. Development of methodology consequence assessment of energyefficient building on biosphere. Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві : робоча програма та тези доповідей шостої міжнародної науково-практичної конференції «Енергоінтеграція-2016» (13-15 квітня 2016 р., Київ) – К. : КНУБА, 2016. – С. 55

Сертифікати, стажування

Щербакова

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram