ТЕЗИ ВИСТУПІВ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

2020 рік
1. Бондаренко Н.П., Спірідонов М.Ю., Чорноморденко І.В. Дистанційна освіта в Україні: недоліки і переваги // «Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні». Збірник наукових праць. – Ніжин, 2020. – С.58-61
2. Сіра Л.Г., Чорноморденко І.В. Філософське осмислення неототалітаризму в царині освіти і його подолання // «Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні». Збірник наукових праць. – Ніжин, 2020. – С.140-146
3. Ставрояні С.С. Творчество как способ существования человека разумного / С.С. Ставрояні // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія і науково-технічна творчість у хронотопі технічного університету» (м. Київ, 2020 р.). / 2020, с. 349-352
4. Ставрояні С.С. Любовь как психологический базис творчества / С.С. Ставрояні // «Актуальные вопросы психологии, педагогики, философии ХХІ века». Сборник научных статей. – Киев – Бухара: Бухарский государственный университет, 2020. – 240 с.
5. Хавроненко В.Д. Конфуціанство як освітня традиція // Актуальні проблеми сучасної науки та освіти (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 15-16 квітня 2020 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2020. С.50-51
6. Хавроненко В,Д, Освітня система імператорського Китаю як ключовий здобуток конфуціанства // Знання.Освіта.Освіченість. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (1-2 жовтня 2020р. Вінниця) – Вінниця: ВНТУ,2020. – С.166-170
7. Хавроненко В.Д. Китайські національні культи //Материалы международной научно-практической конференции “Актуальные вопросы психологии,педагогики, философии ХХI века.”  – Бухара, 2020

2019 рік
Матеріали 2-ої всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 29-30 листопада 2019 року) / відп. за випуск І.В. Чорноморденко. – К.: КНУБА, 2019. – 200 с.

Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі
У збірник включено тези доповідей і виступів, які підготовлені до Всеукраїнської наукової конференції «Філософія науки, техніки та
архітектури в гуманістичному вимірі» (Київ.: КНУБА, 2019). Вчені-філософи, аспіранти, магістри та студенти порушили у своїх повідомленнях широке коло проблем. В цілому своє бачення і розуміння було стисло представлено щодо розвитку сучасної науки і техніки, штучного інтелекту, академічної доброчесності, науково-технічної творчості, естетико-філософських проблем архітектури, а також розвою творчості у мистецтві та дизайні.
Організаційний комітет конференції не завжди поділяє думку учасників. За достовірність інформації відповідають автори поданих матеріалів. У збірнику максимально точно відображено орфографію та пунктуацію, запропонованого матеріалу. Для науковців і викладачів, аспірантів і студентів, а також усіх небайдужих до розвитку науки, техніки, архітектури.

завантажити у форматі pdf

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram